Varför är tre zoner den bästa modellen?

Tre zoner är den enklaste modellen utan att de korta resorna blir för dyra för våra kunder. Med tre zoner kommer betydligt färre resenärer behöva passera en zongräns. Att passera zongränser är ofta krångligt och det blir alltid dyrare för kunden. Den utredningen som är gjord visar också att det blir mycket enklare för kunderna och för den kundnära personalen, trots att förändringen upplevs som ganska liten.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies