Varför en ny zonindelning?

Dagens modell med över 70 zoner är ett "lapptäcke" som har sitt ursprung redan på 1980-talet då vi hade fyra län i stället för Västra Götalandsregionen. Detta har sedan byggts på över tid. Zonindelningen kan ses som själva grundbulten i hela prissystemet. För att kunna förenkla biljettsortiment och prissystem behöver vi utgå från en enklare zonindelning.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies