Varför följer zonerna kommungränserna? Är det inte bättre att rita zoner som stämmer bättre med hur resandet är?

En viktig aspekt är att göra förändringen så liten som möjligt. Genom att införa tre zoner så skapas inga nya gränser, däremot försvinner väldigt många befintliga gränser.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies