Varför måste Göteborgszonen gälla även Mölndal, Partille och Öckerö?

Därför att det är ett stort resande inom detta område. Trafiken är redan uppbyggd som ett trafikområde med stadstrafik så som stadsbussar och spårvagnslinjer. En av de vanligaste kundsynpunkter vi får när det gäller zonindelning är att detta redan borde vara ett samlat område. Göteborgs tätort inkluderar Mölndal och Partille. Det har varit en målsättning i många år att kunna skapa en gemensam zon för stadstrafiken i Göteborg.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies