Biljetter som tas bort

• Biljetter som gäller i en kommunzon
• Biljetter som gäller i en tätortszon
• Kommunöverskridande biljetter; Göteborg +, Göteborg ++, Flerkommun, Flerkommun+, Kranskommun.
• Medföljandeerbjudandet
• Lågtrafikbiljetter
• Regionen Runt Xtra
• Chalmerskortet
• Marstrand enkelbiljett och årskort
• Viskadalskortet
• Tjänstekort
• Utökning Göteborg
• Enkel Regionen Runt 180 min
• Övergångsbiljett
• Rundtursbiljett Fjällbacka postbåt
• Skärgårdskortet
• Flygbussarnas enkelbiljett ”Välkommen till Göteborg”

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies