När införs biljettkontrollerna?

De införs i september. Vi har haft kontroller under hela året men kontrollanterna fick nya arbetssätt i mars för att minska risken för smittspridning. Det vi gör nu är en nystart av biljettkontrollen som bland annat innebär att vi åter börja kontrollera biljetter ombord. Dessutom har vi anpassat kontrollanternas arbetssätt så att biljettkontrollen ska vara och upplevas säker. Det innebär att vi kommer lägga särskilt stor vikt vid att hålla avstånd.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies