Fria sommarresor för ungdomar i regionen

Drygt 100 000 ungdomar i regionen får möjlighet att resa fritt med Västtrafik under sommarlovet. Elever i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 i gymnasiet kan få ett sommarlovskort, vilket är en biljett laddad på ett Västtrafikkort. Kortet gäller dygnet runt i hela vårt område från den 1 juni till den 31 augusti 2018.

Erbjudandet om gratis sommarlovskort är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna och möjliggörs genom ett statligt stöd under tre år, 2018-2020. Totalt berörs drygt 100 000 ungdomar i vårt område. Sedan är det respektive kommun som ansvarar för att förse berättigade elever som bor i kommunen med sommarlovskort.

Kortets giltighet

Kortet är giltigt dygnet runt 1 juni-31 augusti 2018. Kortet är personligt och knutet till en enskild elev. I samband med att kortet delas ut behöver eleven skriva sitt namn på baksidan.

Varje kommun får fritt välja hur eleverna ska få Västtrafikkorten utdelade, beroende på vad som är praktiskt genomförbart i respektive kommun.

Utöver Västtrafiks egna linjer får du i mån av plats resa i 2 klass (länstrafikbiljetter gäller inte i 1 klass) med tåg som annonseras som SJ Regional, Tågab och NSB.

OBS! Tågvärdarna på dessa linjer har ingen utrustning som kan läsa Västtrafiks kort. Du måste därför tillsammans med ditt Västtrafikkort uppvisa ett giltighetsbevis/kortinspektion (se längre ned på sidan). Nummer på kort och kvitto måste stämma överens.

SJ Regional
Tåg som i tidtabellen annonseras som SJ Regional (ej SJ InterCity eller SJ Snabbtåg) på följande sträckor:

Göteborg-Åmål

Göteborg- Töreboda

Göteborg-Hestra

SJ Snabbtåg 25/6-19/8 2018

Gäller endast sträckan Uddevalla-Strömstad

Tågab

Göteborg-Åmål

Göteborg-Töreboda

NSB

Göteborg-Ed 

Giltighetskvitto istället för kortläsare

På vissa linjer finns det ingen kortläsare ombord. Ska du resa med något av dessa fordon behöver du ha med biljettens giltighetskvitto för att visa att den är giltig. Hämta giltighetskvitto hos en förare eller i våra butiker och ombud.

Frågor

Frågor som din kommun svarar på

Respektive kommun som beställer sommarlovskorten, levererar dem och svarar på frågor. Vänd dig till din kommun om du till exempel inte fått ditt kort eller om du vill veta mer om satsningen.

Frågor som Västtrafik svarar på

Västtrafik är leverantör av själva biljetten på ett Västtrafikkort. Har du frågor om biljetten i sig, eller har tappat ditt kort, att kortet inte fungerar eller hur du registrerar dig på Mina sidor kan du ringa Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00.

Registrera ditt kort

Vi rekommenderar de elever som får ett sommarlovskort att registerara kortet på Mina sidor, för att Västtrafiks förlustgaranti ska gälla. Är eleven under 15 år måste målsman registrera Västtrafikkortet på Mina sidor.

Inga rosa skolkort med texten ” Fritid jul-/ sommarlov 00-24” kan registreras på mina sidor.

Vissa kommuner har redan tidigare erbjudit fria resor under sommaren för ungdomar. De har då beställt biljetten Fritid jul-/sommarlov 00-24. Även den gäller dygnet runt i hela vårt områden mellan 1 juni och 31 augusti. Har man redan fått en sådan biljett ska man fortsätta att resa med den under sommarlovet. Kortet behöver inte registreras på Mina sidor.

Detta Västtrafikkort är rosa och är märkt med texten ”Fritid jul-/sommarlov 00-24 Läsåret 2017/2018”. Observera: Om en elev tappar bort denna biljett efter den 15 juni har hen inte möjlighet att få en ersättningsbiljett.