Trafikförändringar i Angered

Gäller från 13 december

Linje 69 läggs ned. Då det finns flera linjer som kör i stort sett samma sträcka, läggs linje 69 ned. Resenärer kan resa till Östra sjukhuset med linje

De som reser mellan Kviberg och Gamlestads Torg kan resa med linje 167.

Gäller från 13 december

Linjerna 71 och 78 får fler avgångar på morgonen och går oftare på vardagar.

Linje 71 och 78 får ytterligare fyra avgångar på morgonen. Linjen kommer dessutom att gå var 20:e minut under hela dagen måndag-fredag. Tidtabellen kommer att passa med tidtabellen för linje 78 som får samma förändringar.

Tiderna för linje 78 samordnas med tiderna för nya linje 168 (se nedan) på Gamlestads Torg. Så du som pendlar från Angered, Eriksbo och Hjällbo till Marieholms Industriområde och Skräppekärr får bättre pendlingsmöjligheter.

Gäller från 13 december

Nu blir resorna mellan Angered C och Lövgärdet snabbare när linjen kör alla turer via Angeredsvinkeln.

Observera att linjen inte längre kör till hållplatserna Fjäderharvsgatan, Vättleskolan, Kryddnejlikegatan och Gunnaredsvägen. Till Fjäderharvsgatan och Vättleskolan kan du ta linje 76. Till Kryddnejlikegatan och Gunnaredsvägen kan du resa med linje 75.

Gäller från 13 december

Linje 148 får en ny avgång klockan 17:28 från Amhult resecentrum mot Angered. Detta sker för att anpassa linjen när många reser till och från arbetet på Volvo Tuve.

Gäller från 13 december

Linje 159 får ändrad körväg via Tingstadstunneln på grund av byggnation av Västlänken. Linjen kortas av till Volvo RA som blir sluthållplats istället för John Bunyans väg.

Linjen kör inte via Svingeln, Nordstan, Centralstationen, Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan och Höstvädersgatan. Från dessa hållplatser kan resenärer ta linje 142.

Gäller från 13 december

Linje 167 kör oftare i rusningstid. Linje 167 kommer att gå var 20:e minut mellan klockan 06:00 och 09:00 samt 15:00 och 18:00. Det blir fler resmöjligheter för dig som reser till och från jobbet via SKF R-porten!

Gäller från 13 december

Linje 168 blir en ny linje mellan Gamlestaden och Skräppekärr.

Nya linje 168 kör Gamlestads Torg - Skräppekärr- Gamlestads Torg och går via Marieholmsgatan. Hållplatser blir Gamlestads Torg, Slakthusgatan, Marieholm, Lärjeholmen, Göteborgs Varv, Dickson Södra, Dickson Norra, Färgfabrikerna och Skräppekärr.

Linjen kommer att köra var 20:e minut i rusningstid klockan 06:00-09:00 och 15:00-18:00.

För dig som jobbar i Marieholms industriområde kommer det att bli bättre förbindelser via Gamlestaden. Linjen får anslutning till linje 78 vid Gamlestads Torg.

Gäller från 13 december

Linje 178 får ändrad körväg och kör efter Volvo Torslanda TK via Sörredsmotet, Kärrlyckegatan, Synneröd, Arendal Portal, Arendal Skans, Arendals Allé, Arendal terminal, Terminalvägen till Arendal Norra. Detta gäller samtliga avgångar måndag-fredag och söndag.

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies