Autoladda

Tjänsten autoladda stängs ner 30 april 2018. Autoladda innebar att du kunde få påfyllning på ditt kort automatiskt. Köp biljett i appen Västtrafik To Go istället, där är det samma pris på enkelbiljetter som med kontoladding. Du betalar direkt med kontokort eller Swish. 

Avbeställ autoladda

  1. Logga in på Mina sidor och klicka på ”Mina Västtrafikkort”.
  2. Dra knappen för Autoladda till ”AV”.
  3. Du får en kvittens via e-post.

Appen Västtrafik To Go

  • Få mail eller notis i telefonen när det börjar bli dags att köpa ny periodbiljett. 
  • Rabatt när du köper enkelbiljett ofta.
  • Förlustgaranti om du loggar in i appen.

 

Västtrafiks köp- och resevillkor

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies