Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Frågor och svar

De restriktioner som berörde kollektivtrafiken har upphört.

Vi följer utvecklingen och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Våra fordon, resecentrum, stationer och hållplatser städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.

Västtrafik utgår från myndigheternas rekommendationer för att säkerställa en trygg anropsstyrd trafik. Det innebär att från och med 1 april reser du som vanligt igen i den anropsstyrda trafiken.

Det innebär att:

 • Din resa planeras och utförs återigen i enlighet med vad som gäller för dig i den aktuella restypen
 • Din resa samordnas så att du och alla som behöver resa får sin bästa möjliga resa. Alla reser tillsammans – oavsett om man sitter fysiskt i samma fordon eller inte.
 • Du får återigen resa även om du har luftvägsymptom, samma sak gäller för föraren.
 • Inga krav och uppmaningar på visir för förare eller munskydd för förare och kunder kvarstår.
 • Det kan finnas fordon i vår trafik som har kvar barriärer mellan fram och baksäte. Det är respektive trafikföretag som beslutar om dessa.

Restyper i den anropsstyrda trafiken:

 • Färdtjänst
 • Sjukresetaxi
 • Skoltaxi
 • Närtrafik
 • Flextrafik
 • Anropsstyrda linjer

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst.

Telefon: 020-919090 (tonval 4)

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Färdtjänst, skoltaxi och sjukresetaxi planeras utifrån vad som är beslutat av resenärens hemkommun respektive av Västra Götalandsregionen.

För frågor om regelverk hänvisar vi till respektive myndighet (kommunens hemsida eller https://www.1177.se/vastra-gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/e)