Senaste nytt

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer

Folkhälsomyndigheten har infört ett nytt förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.  Det handlar om planerade och större sammankomster, till exempel fester och tävlingar. Förbudet gäller inte kollektivtrafiken men Västtrafik följer utvecklingen noga. 

30 mars klockan 15:09

Åtgärder inom färdtjänst och sjukresor

Med anledning av Coronavirusets spridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att förhindra smittspridning inför Västtrafik ensamåkning inom färdtjänst och sjukresor, där resenärerna ofta tillhör riskgruppen. Det innebär att varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor och inte heller skoltaxi eller Ronden. Resenärer till dag- och omsorgsverksamheter och till skola reser endast när man är symptomfri.

27 mars klockan 14.25

Västtrafik justerar antalet avgångar i spårvagnstrafiken

Nu justerar Västtrafik antalet avgångar i spårvagnstrafiken i Göteborg. Förändringen gäller från och med torsdag och innebär att det blir något glesare i turerna. Orsaken är personalbrist till följd av coronaviruset. Vi uppmanar alla resenärer att söka sin resa  i förväg.

24 mars klockan 06:53

Frågor och svar

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Vi uppmanar våra resenärer att inte resa med oss om man är sjuk. Om man är i riskgrupp, det vill säga har en underliggande sjukdom eller över 70 år, bör man också undvika kollektivtrafiken.

Vi uppmuntrar till att överväga om du kan avstå från en resa, till exempel genom att jobba hemifrån. Vi uppmuntrar också till att cykla och gå om det finns möjlighet. 

Av omsorg om dig och alla andra resenärer som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar om att följa de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig som har behov av sjukresetaxi. Det handlar också om att du noga tänker igenom om du ska göra en färdtjänstresa när du har en infektion, eller tillhör någon av riskgrupperna.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Om du har frågor om den särskilda kollektivtrafiken hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst: 020-919090 (tonval 4) alternativt synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Västtrafik har infört så kallad ensamåkning inom sjukresor och färdtjänstresor. Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor och inte heller skoltaxi eller Ronden. Resenärer till dag- och omsorgsverksamheter och till skola reser endast när man är symptomfri.  

Just nu är det inte möjligt att boka en sjukresa eller en färdtjänstresa i framsäte. Att stänga framsätet är inte något som Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget, åtgärden är gjord för att minska den oro som många förare känner så de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. Resenärer som har beviljats att resa i framsätet kommer att erbjudas att resa i baksätet. Om resenären tackar nej kan inte resan bokas under rådande situation. Resor för de elever som i vanliga fall reser i framsätet kommer tillsvidare att planeras om så att eleven istället placeras i baksäte. Vi arbetar så snabbt vi kan för att planera om resorna. Detta gäller tills vidare.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. 

Så länge vår kollektivtrafik fungerar som den ska så gör vi inga undantag till följd av coronaviruset. Om vår tjänst och vårt trafikutbud förändras avsevärt så kan vi hamna i ett annat läge där återköp kan bli aktuella. Det handlar då om större förändringar i trafiken som gör att man inte längre kan resa som vanligt.  Läs mer om våra köpvillkor.

För tillfället säljer inte vår ombordpersonal på  båtar och tåg biljetter. Kunderna hänvisas till att köpa biljett i Västtrafik To Go, i en Västtrafikbutik eller hos något av våra ombud

Ombordpersonal fortsätter däremot att kontrollera biljetterna men genom att titta på biljetten utan att röra vid biljetten eller telefonen. 

Våra fordon, resecentrum, stationer och hållplatser städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.

Som resenär kan du behöva kliva på bussar och spårvagnar genom dörrarna i mitten eller längst bak. Vi har gett våra trafikföretag möjligheten att göra sådana åtgärder för att minska den oro som många förare känner så de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. 

Att stänga framdörren är inte något som Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget, men vi tar förarnas oro på allvar. 

Alla resenärer uppmanas köpa sin biljett i appen Västtrafik To Go, i en Västtrafikbutik eller hos något av våra ombud. I Göteborg finns även biljettautomater på spårvagnarna.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies