Chatta med oss här!

Våra 3 viktigaste råd

 1. Undvik onödiga resor i kollektivtrafiken. Överväg om du kan avstå från att resa genom att jobba hemifrån, gå eller cykla.
 2. Res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
 3. Om du måste resa: Res utanför rusningstid, ta nästa avgång om det börjar bli fullt ombord, bär munskydd om du är 16 år eller äldre. 

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten och regionala myndigheter rekommenderar att du bär munskydd i kollektivtrafiken. Det gäller för dig som är 16 år eller äldre, alltså om du är född 2004 eller tidigare. 

Du ansvarar själv för att se till att bära munskydd.

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Vi håller igång trafiken för de som måste resa med kollektivtrafiken Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer gäller inte i kollektivtrafiken. Vi gör åtgärder för att resorna ska kunna vara så trygga som möjligt.


Åtgärder för att minska smittspridning:

 • Fler turer i rusningstid för att minska trängsel ombord.
 • Information på fordon, i butiker och i resecentrum.
 • Vi har satt upp skyddsglas i våra butikers kassor.
 • Utrop på fordon som informerar om att undvika onödiga resor.
 • På bussar och spårvagnar är framdörrarna stängda och området närmast föraren avstängt.
 • Biljettkontrollen bär munskydd men kan även ha både munskydd och visir i samband med biljettkontroll.
 • Biljettkontrollanter och kundvärdar erbjuder handsprit till resenärer.
 • Du kan inte köpa biljett av föraren.
 • Informatörer på hållplatser hjälper kunderna att hålla avstånd och informerar om nästkommande tur för att sprida ut resandet på fler fordon.

Vår personal som förare, biljettkontrollanter eller kundvärdar kan inte fysiskt hindra kunder från att stiga ombord. Men de ska upplysa om när det är trångt ombord.

På båtar räknar personalen alla kunder och kan också neka fler att gå ombord om båten är fullsatt.

Du kan behöva kliva på bussar och spårvagnar genom dörrarna i mitten eller längst bak. Vi har gett våra trafikföretag möjligheten att göra sådana åtgärder för att minska den oro som många förare känner så de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. 

Våra fordon, resecentrum, stationer och hållplatser städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.

Res inte med oss om du är sjuk. Du som är i riskgrupp bör också undvika kollektivtrafiken. 

Överväg om du kan undvika att resa, till exempel genom att jobba hemifrån. Vi uppmuntrar också till att cykla och gå om det finns möjlighet. 

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning tar Västtrafik inte emot några bokningar av gruppresor i nuläget. Åtgärden genomförs för att minska risken för smittspridning i samhället och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att kollektivtrafiken ska begränsa antalet resenärer på våra fordon.

Närtrafik, Flextrafik och anropsstyrda linjer

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Bär munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Du reser alltid ensam eller tillsammans med ditt resesällskap i fordonet för att minska risken för smittspridning.
 • Beställ din resa som vanligt.
 • Du kan boka resa för dig själv eller för flera personer samtidigt.
 • Du sitter alltid i baksätet. Framsätet är avstängt.
 • Om ni är tre personer i resesällskapet sitter ni i baksätet. Om ni är fyra personer i sällskapet bokas ytterligare ett fordon eller så får ni en annan fordonstyp
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt. 

Sjukresa och färdtjänst

 • Du beställer din resa som vanligt.
 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Bär munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Du reser alltid ensam eller tillsammans med ditt resesällskap i fordonet för att minska risken för smittspridning.
 • Du sitter alltid i baksätet. Framsätet är avstängt.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Skolresetaxi

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Bär munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Barn födda 2005 och senare reser som vanligt.
 • Ungdomar födda 2004 och tidigare reser max två i personbil och max tre i specialfordon.
 • Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka barnets eller ungdomens resa vid symptom.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Färdtjänst till och från dag- och omsorgsverksamhet

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Bär munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Ni reser max två i personbil och max tre i specialfordon.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Så gör du om du är sjuk men måste ta dig till vården

Kontakta 1177 eller din vårdgivare om du har symptom på eller konstaterad smitta och behöver ta dig till vården.
Sjukresor under pandemin – 1177 Vårdguiden 

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst.

Telefon: 020-919090 (tonval 4)

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies