ساعدنا على تقليل خطر انتشار العدوى في وسائل النقل العام

 قم بإظهار الاعتبار وحافظ على مسافة أمان بينك وبين الآخرين.  
 تجنب السفر خلال ساعات الازدحام.
 هل الازدحام شديد على متن وسيلة النقل العام؟ انتظر الرحلة القادمة إذا أمكنك ذلك.
 قم بالمشي أو ركوب الدراجة إذا أمكنك ذلك.
 ابق في المنزل إذا كنت مريضاً أو إذا شعرت أن حالتك ليست جيدة.
شكراً على مساهمتك في جعل وسائل النقل العام أكثر أماناً.

 

Pomozite nam da smanjimo rizik od infekcije u javnom prijevozu.

• Imajte obzira i držite odstojanje jedni od drugih.
• Izbjegavajte putovanje za vrijeme najveće gužve.
• Je li gužva u sredstvu prijevoza? Idite sljedećim polaskom ako možete.
• Voziti bicikl ili idite pješke ako je moguće.
• Ostanite doma ako ste bolesni ili vam nije dobro.
Hvala vam što učestvujete i pridonosite sigurnijem javnom prijevozu.

Pomozite nam smanjiti rizik od zaraze u javnom prijevozu

• Imajte obzira i držite razmak jedni od drugih.
• Izbjegavajte putovati u vrijeme špice.
• Je li gužva u prijevoznom sredstvu? Idite sljedećim odlaskom, ako možete.
• Vozite bicikl ili hodajte ako je moguće.
• Ostanite doma ako ste bolesni ili se ne osjećate dobro.


Hvala vam što pridonosite sigurnijem javnom prijevozu.

کمک کنید تا خطر سرایت مریضی در طرافیک عمومی کاهش پیدا کند.

توجه نشان بدهید و فاصله با همدیگر را رعایت نماید.

از سفر در جریان گیروبار قبل و بعد از اتمام کار اجتناب کنید.

آیا وقت سوار شد جای تنگ است؟ اگر می توانید وسیله ای نقلیه ای بعدی را بگیرید.

پیاده یا با بایسکل بروید.

اگر احساس مریضی و بی حالی می کنید خانه بمانید

 

تشکر برای اینکه هستید و برای داشتن یک ترافیک عمومی امن کمک می کنید.

  • Please be considerate and keep a distance.
  • Try to avoid travelling during rush hour.
  • If your departure is crowded, take the next available one.
  • Consider to walk or take the bike instead of commuting.
  • Stay at home if you are sick or feel ill.
  • Do not travel with us if you  belong to a risk group.

Thank you for contributing to a safer public transport.

Here you find more information in english. 

 به ما کمک کنید برای کاهش خطر سرایت در حمل و نقل عمومی

 

یکدیگر را ملاحظه کنید و فاصله بین یکدیگر را رعایت کنید.

رفت و آمد در شلوغی پیش از شروع و پس از اتمام ساعت کار ممانعت کنید.

آیا هنگام سوار شدن قطار یا اتوبوس شلوغ است؟ اگر میتوانید حرکت بعدی را سوار شوید.

اگر امکان دارد با دوچرخه یا پیاده بروید.

 

با ما سفر نکنید اگر بالاتر از ۷۰ سال هستید و جزو گروه در معرض خطر هستید.

 

تشکر از اینکه کمک میکنید به حمل و نقل عمومی ایمن تر.

Auta meitä vähentämään tartuntariskiä joukkoliikenteessä

• Ole huomaavainen muita ihmisiä kohtaan ja pidä etäisyyttä muihin ihmisiin.
• Vältä matkustamista ruuhka-aikoina.
• Onko liikennevälineessä tungosta? Matkusta seuraavalla vuorolla, jos voit.
• Pyöräile tai kävele, jos mahdollista.
• Pysy kotona, jos olet sairas tai tunnet olosi kipeäksi.

Kiitos, että olet mukana varmistamassa joukkoliikenteen turvallisuutta.

Pomozite nam da smanjimo rizik od širenja zaraze u javnom prevozu

• Budite obzirni i držite odstojanje jedni od drugih.
• Izbegavajte putovanje tokom saobraćajnog špica.
• Da li je u prevoznom sredstvu gužva? Ako možete, idite sledećim polaskom.
• Vozite bicikl ili idite peške ako je moguće.
• Ostanite kod kuće ako ste bolesni ili se osećate loše.

Hvala vam što doprinosite sigurnijem javnom prevozu.

Naga caawi in khatarta cudur is qaadsiinta la yareeyo gaadiidka dadweynaha dhexdiisa

• Ixtiraam muujiya, masaafana isu jirsada.
• Ka fogaw in aad safartid waqtiga saxmadda badan.
• Gaadiidka dushiisu ma ciriiri baa? Haddii ay suurta gal tahay qaado gaadiidkaas kan ku xiga.
• Baaskiil qaado ama lugey haddii ay suurta gal tahay.
• Guriga joog haddii aad xanuunsantihid ama aad wajac dareemeysid.

Waad ku mahadsantahay in aad gacan ka geysaneysid gaadiid dadweyne oo aamin ah.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies