Dyrare periodkort i Göteborg från 19 augusti

Från och med den 19 augusti 2019 höjs priset på periodkorten i Göteborg. Det beror på ett politiskt beslut som i Göteborgs stad om att ta bort en subvention de haft sedan 2007. Göteborgs stad har helt enkelt stått för en del av kostnaden för periodkort i Göteborg fram tills nu. Exempelvis blir ett 30-dagars periodkort för Göteborg 135 kronor dyrare.

Så påverkas priserna

Nya priser för periodkort i Göteborg

30 dagar

Vuxen: 775 kr

Ungdom: 580 kr

90 dagar

Vuxen: 2 095 kr

Ungdom: 1 570 kr

365 dagar

Vuxen: 7 750 kr

Ungdom: - 

Utökning Göteborg

Vuxen: - 

Ungdom: 555 kr/termin

Subvention - ett bidrag från Göteborg stad

Subventionen innebär att Göteborgs Stad under 12 år har betalat en del av priset på periodkort för kollektivtrafiken i staden. I den nya budget som kommunfullmäktige röstat igenom finns inte den subventionen med.

Det ordinarie priset på periodkort, utan subvention, är det pris som idag gäller i alla andra kommuner i Västra Götaland. Från den 19 augusti 2019 höjs priset på periodkort i Göteborg till samma nivå som i resten av regionen.

Staplar som illustrerar prishöjning

Frågor och svar

Det är ett politiskt beslut att ta bort subventionen på periodkort i Göteborg. Detta beslut får vi förhålla oss till och fortsätta att arbeta med att utveckla kollektivtrafiken och det hållbara resandet.

Hos våra butiker och ombud går det att köpa flera periodkort som kan aktiveras efter varandra. Korten måste dock aktiveras inom 180 dagar från inköpsdatum. I appen Västtrafik To Go måste periodkortet aktiveras inom 30 dagar efter köp.

Ditt periodkort blir inte dyrare. Göteborg+ och Göteborg++ påverkas inte av prishöjningen.

Seniorkorten påverkas inte av prishöjningen.

Nej, enkelbiljetter blir inte dyrare.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies