Nu elektrifierar vi Västsverige

Till år 2030 ska all stadsbusstrafik inom Västtrafik vara elektrifierad. Vi har redan kommit långt i omställningen och är ledande i utvecklingen när det gäller elektrifierad trafik.  Vid slutet av 2020 kommer vi ha 220 elbussar i trafik, vilket är flest i Norden.

Därför elektrifierar vi

För att göra det hållbara resandet ännu mer hållbart och nå Västtrafiks högt uppsatta klimatmål elektrifierar vi nu vår trafik. Genom en storskalig elektrifiering av kollektivtrafiken kan vi nå vårt mål om 90 procents reducering av koldioxidutsläppen till 2035.

Moderna, attraktiva och elektriska fordon gör också att fler väljer att resa hållbart tillsammans med oss.

En elektrifierad stadsbusstrafik gör också att bullret och utsläppen minskar. Med bättre luft och mindre oljud kan vi bygga framtidens attraktiva och hållbara städer.

Därför elektrifierar vi Västsverige.

Hur är det egentligen att köra en elbuss?

Här kör vi elbussar

 

Under 2019 rullade Västtrafik ut 60 elbussar på flera orter i Västsverige. Under 2020 börjar vi köra ytterligare cirka 150 elbussar i tre nya städer. Innan 2030 väntas all vår stadsbusstrafik vara elektrifierad.

  • Ale: 5 elbussar kör på linje 402, 403, 404 och 411 sedan 2019.
  • Borås: 10 elbussar kör på linje 2 sedan sommaren 2019.
  • Göteborg: 30 elbussar kör på linje 59, 60 och 62 sedan hösten 2019.
  • Lidköping: Hela stadstrafiken är elektrifierad sedan sommaren 2019. Totalt 11 bussar på linjerna 1, 2 och 9.
  • Uddevalla: 4 elbussar kör på linje 1 och 4 sedan sommaren 2019.

2020

  • Kungsbacka: 3 elbussar började köra i juni.
  • Göteborg: Elbussar i området Göteborg sydväst och på linje 58 december 2020.
  • Partille: All stadstrafik får elbussar i december 2020.
  • Mölndal: All stadstrafik får elbussar i december 2020.
  • Öckerö: 5 elbussar börjar köra på linje 1 och 2.

Elfärjor

Under november 2019 började Västtrafiks första elhybridfärja Elvy köra över Göta älv. Färjan, som kör på linje 286 mellan Stenpiren och Lindholmen, kan köra på el i cirka fyra timmar. När batteriet tagit slut kan det laddas under drift eller med el vid kaj.

Batteridriften i färjan minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med en tredjedel. Med den nya tekniken beräknas bränslebesparingen bli upp till 45 procent.

I framtiden kan det bli fler elfärjor på Göta älv. Färjorna Älveli och Älvfrida är nämligen också förberedda för eldrift.

Läs mer om Elvy i vårt nyhetsarkiv 

Bakgrund

Kollektivtrafiken har varit elektrisk längre än vad många tror. Göteborgs spårvagnar har varit elektriska sedan 1902 och under årens lopp har det även rullat trådbussar många håll.

Satsningen på elektrifiering som Västtrafik nu gör bygger på viktiga erfarenheter från test- och demoarenan ElectriCity. Sedan 2015 har vi kört elbussar på linje 16 och 55 i Göteborg, i ett samarbete mellan akademi, näringsliv och det offentliga.

Läs mer om ElectriCity här

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies