Stadslinbana i Göteborgs kollektivtrafik

Göteborgs Stad och Västtrafik planerar en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Den är tänkt som ett komplement och en viktig tvärlänk i stadens kollektivtrafik.

Vad händer nu?

Utredning pågår

Västtrafik och Trafikkontoret jobbar nu med en så kallad genomförandestudie, vilket är en planeringsfas där vi utreder hur linbanan ska utformas och byggas, hur mycket det kommer kosta och hur lång tid det kommer att ta att bygga. Från och med hösten 2018 har projektentreprenören NCC och linbaneleverantören Leitner Ropeways hjälpt till i arbetet med tid och kostnad.

Information om linbanan på Göteborgs Stads webbplats

Linbana som kollektivtrafik

Linbanan kommer att ingå i kollektivtrafiken och du reser med samma biljetter som på Västtrafiks andra linjer. Det kommer att vara enkelt att resa med rullstol och att ta med sig cykel och barnvagn i gondolerna.

Det finns många fördelar med en linbana i kollektivtrafiken, den skapar en tvärlänk och kan ta sig fram över svårpasserade barriärer som till exempel Göta älv och Lundbyleden. Linbanan bidrar även till att avlasta den hårt belastade knutpunkten Brunnsparken.

Fakta om linbanan

Preliminär trafikstart: Vi återkommer.

Stationer: Järntorget–Lindholmen–Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen

Längd: Cirka 3 000 m

Höjd: Tornen kommer att vara cirka 40-115 meter höga, gondolerna beräknas gå som högst cirka 110 meter upp i luften

Kapacitet: Cirka 2 000 resenärer per riktning och timme (som en spårvagnslinje i femminuterstrafik)

Turtäthet: Gondolerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum

Restid mellan ändhållplatser: Cirka 12 minuter

Hastighet: Cirka 20 km/h

Inte första linbanan i Göteborg

  • Göteborg har haft en linbana mellan åren 1923-1924.
  • Den var cirka 375 m lång och åkturen tog cirka 4 minuter.
  • Linbanan gick mellan Liseberg och Götaplatsen.
  • Linbanan var tänkt som en jubileumsbana i samband med Göteborgs 300-årsjubileum 1921, men försenades i sviterna efter kriget och stod klar 1923. Den blev därefter kvar i ett år.

 

Foto: Göteborgs Stadsmuseum, Anders Karnell

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies