Stadslinbana i Göteborgs kollektivtrafik

Västtrafik jobbar inte vidare med projektet som går ut på att bygga en linbana i Göteborg.

Sedan 2016 har Göteborgs stad och Västtrafik haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

Under våren 2019 gjorde vi en fördjupad lägesrapport som visade att det skulle ta längre tid att bygga linbanan och bli betydligt dyrare än beräknat i den ursprungliga planen.

Politikerna i Västra Götalandsregionen bestämde att Västtrafik inte ska jobba vidare med linebaneprojektet. Göteborgs stad undersöker nu hur de kan minska kostnaderna för linbanan. Samtidigt har Västtrafik fått i uppdrag att hitta alternativa lösningar för att möta behovet av mer kollektivtrafik.

Mer om linbanan på goteborg.se

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies