Spårvagnslinjer som får ändrade körvägar

12 juni till 15 augusti

 

Linjen kör från Järntorget A/B via Stigbergstorget och Ekedal till Marklandsgatan M/N. Linjen stannar inte vid Prinsgatan, Olivedalsgatan, Linnéplatsen och Botaniska Trädgården. Det beror på att det utförs ett spårarbete vid Linnéplatsen.

12 juni till 1 augusti

Linjen kör Mölndal - Guldheden, via Vasaplatsen. Det beror på att det utförs ett spårarbete vid Linnéplatsen.

2 till 15 augusti

Linjen kör Mölndal - Linnéplatsen. Det beror på att det utförs ett spårarbete vid Botaniska trädgården.

2 till 15 augusti

Linjen stannar vid Marklandsgatan läge M/N och kör till Frölunda Torg. Det beror på att det utförs ett spårarbete vid Botaniska trädgården.

 

12 juni till 1 augusti

 

Linjen kör Östra Sjukhuset - Nymånegatan. Linjen stannar vid Brunnsparken läge B1/B2 och Centralstationen läge B/D.

 

2 till 15 augusti

Linjen kör Östra Sjukhuset - Brunnsparken läge D1/D2. Det beror på arbetet med Hisingsbron. 

12 juni till 1 augusti

Linjen kör Kortedala - Sahlgrenska - Högsbotorp. Det beror på arbetet med Hisingsbron och spårarbete vid Linnéplatsen.

2 till 15 augusti

Linjen kör Kortedala - Brunnsparken läge D1/D2. Det beror på arbetet med Hisingsbron.

2 till 15 augusti

Linjen kör Bergsjön - Guldheden. Det beror på spårarbete vid Botaniska trädgården. 

2 till 15 augusti

 

Linjen kör Angered - Sahlgrenska - Linnéplatsen. Det beror på spårarbete vid Botaniska trädgården.

12 juni - 15 augusti

Linjen kör Varmfrontsgatan - Hjalmar Brantingsplatsen. Linje 10 ersätter alla spårvagnslinjer på Hisingen. Det beror på arbetet med Hisingsbron.

29 maj till 15 augusti

 

Linjen dras in. Det beror ett spårarbete vid Drottningtorget och att linjen inte kör under sommarmånaderna. 

2 - 15 augusti

Linjen kör mellan Tynnered och Marklandsgatan.

Ersättningstrafik 5E och 6E

12 juni till 1 augusti

Linje 5E ersätter spårvagnstrafiken mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Wavrinskys plats.

5E kör Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsparken - Domkyrkan - Grönsakstorget - Vasaplatsen - Vasa Viktoriagatan - Pilgatan - Linnéplatsen - Sahlgrenska Huvudentré - Medicinaregatan - Wavrinskys Plats, i båda riktningarna.

Under perioden 28 juni – 25 juli kör linjen efter Pilgatan direkt till Grönsakstorget, i riktning mot Hjalmar Brantingsplatsen. Detta är på grund av ett spårarbete vid Handelshögskolans spårvagnshållplats.  

Linje 6E ersätter spårvagnstrafiken mellan Hjalmar Brantingsplatsen och  Marklandsgatan. 6E kör Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsparken - Stenpiren - Järntorget - Prinsgatan -  Oscar Fredriks Kyrka - Vegagatan - Linnéplatsen - Botaniska Trädgården - Marklandsgatan.

I andra riktningen kör linjen efter Linnéplatsen via Olivedalsgatan mot Järntorget.

2 till 15 augusti

Linje 5E ersätter spårvagnstrafiken mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsparken. Linje 7E kommer ersätta spårvagnstrafiken mellan Sahlgrenska och Marklandsgatan.

Busslinjer som får ändrade körvägar

I riktning mot Hisingen:

12 juni - 15 augusti

Hållplats Lilla Bommen läge B är indragen och linje 16 kör via Hisingsbron mot Frihamnsporten. Bussen stannar vid hållplats Brunnsparken läge A4 och kör via Östra Hamngatan norrut.

I riktning mot centrum:

12 juni - 15 augusti

Linjen kör via Hisingsbron och Nils Ericsonsgatan och stannar vid läge C1 vid hållplats Brunnsparken. Det beror på att hållplats Nordstan byggs om i och med arbetet med Hisingsbron och buss- och spårvagnstrafiken får därför ändrade körvägar.

29 maj-15 augusti

Linjen stannar vid Centralstationen läge K/J istället för hållplats Nordstan. Det beror på att hållplats Nordstan byggs om i och med arbetet med Hisingsbron och buss- och spårvagnstrafiken får därför ändrade körvägar. 

12 juni till 15 augusti

Linjen stannar inte vid Lilla Bommen. I riktning mot Johanneberg kör linjen via Brunnsparken läge C1.

I riktning mot Fredriksdal:

12 juni - 15 augusti

Linjen kör över nya Hisingsbron och stannar vid Operan läge B och kör sedan till Domkyrkan läge B. Hållplatserna Lilla Bommen och Brunnsparken dras in. Det beror på att hållplats Nordstan byggs om i och med arbetet med Hisingsbron och buss- och spårvagnstrafiken får därför ändrade körvägar.

I riktning mot Backa:

12 juni - 15 augusti

Hållplats Lilla Bommen är indragen. Det beror på att hållplats Nordstan byggs om i och med arbetet med Hisingsbron och buss- och spårvagnstrafiken får därför ändrade körvägar.

I riktning mot Balltorp:

12 juni - 15 augusti

Linjen kör över nya Hisingsbron och stannar vid Operan läge B och kör sedan till Domkyrkan läge B. Hållplatserna Lilla Bommen och Brunnsparken dras in. Det beror på att hållplats Nordstan byggs om i och med arbetet med Hisingsbron och buss- och spårvagnstrafiken får därför ändrade körvägar.

I riktning mot Länsmansgården:

12 juni - 15 augusti

Linjen stannar vid Brunnsparken läge A4 och kör över nya Hisingsbron till Hjalmar Brantingsplatsen. Hållplats Lilla Bommen är indragen. Det beror på att hållplats Nordstan byggs om i och med arbetet med Hisingsbron och buss- och spårvagnstrafiken får därför ändrade körvägar.

12 juni och tillsvidare

Nya linje 42 kör på sträckan Skogome - Hjalmar Brantingsplatsen.

Karta linje 42.png


Göteborg växer och för att kunna erbjuda smidiga resor för så många som möjligt måste vi anpassa vår trafik. Det är trångt på vägarna i centrala Göteborg. Vi kortar därför av en del linjer som kör genom staden, helt enkelt för göra mer plats och minska risken för köbildning. Linjer får nya ändhållplatser vid knutpunkter runt stadskärnan. Resenärer kan där göra ett smidigt byte alternativt gå eller cykla sista biten in till centrala Göteborg.

12 juni och tillsvidare

 

Linje 52 kör på sträckan Linnéplatsen - Guldheden - Korsvägen - Heden. På Hisingen startas nya linje 42 som kör sträckan Skogome - Hjalmar Brantingsplatsen.

 

Karta linje 52.png


Göteborg växer och för att kunna erbjuda smidiga resor för så många som möjligt måste vi anpassa vår trafik. Det är trångt på vägarna i centrala Göteborg. Vi kortar därför av en del linjer som kör genom staden, helt enkelt för göra mer plats och minska risken för köbildning. Linjer får nya ändhållplatser vid knutpunkter runt stadskärnan. Resenärer kan där göra ett smidigt byte alternativt gå eller cykla sista biten in till centrala Göteborg.

29 maj till 15 augusti

Linjen stannar inte vid hållplats Nordstan. Linjen stannar vid Centralstationen läge J/K samt vid Polhemsplatsen läge A/B.

14 juni

Linjen byter namn till X4.

I riktning mot Landvetter:

29 maj till 15 augusti

Linjen kör från Stenpiren till Grönsakstorget och vidare mot Heden.

I riktning mot Lilla Varholmen:

29 maj till 15 augusti

Röd express kör från Heden till Brunnsparken och vidare till Stenpiren. Linjen stannar inte på Centralstationen och Operan. Detta beror på arbetet med Västlänken och Hisingsbron.

29 maj och tillsvidare

Linjerna stannar vid Hjalmar Brantingsplatsen och kör vidare till Nils Ericson terminalen.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies