Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Zon A

Nytt i tidtabellen:

Det blir en ny tur på morgonen från Kungälv till Mölnlycke i rusningstid. Det innebär att det blir 5-minuterstrafik från Kungälv klockan 06:45-08:15.

Det blir en ny tur från Mölnlycke till Kungälv klockan 08:45. Det innebär att det blir 5-minuterstrafik från Mölnlycke fram till klockan 08:50.

Linjen får fler turer på vardagar mellan klockan 12:00-14:00 och på helgerna mellan klockan 10:00-18:00.

Linjerna får ny tidtabell och fler turer på vardagskvällar och kör då var 30:e minut.

Linjen får fler turer och kör var 10:e minut under dagtid på vardagar och lördagar. På söndagar kör den var 12:e minut under dagtid.

Linje 129 dras in. Du som vill resa till Kålsered får istället resa med linje 148.

Linje 148 får ny körväg och kör till områdena Kålsered och Hisingens Logistikpark via det nya Kålseredmotet och Johan Buynans väg och stannar vid hållplatserna Lexby Odlareväg, Kålsered och John Bunyans väg.

På morgonen dras sträckan Arendal portal - Sörredmotet in i riktning mot Angered och på eftermiddagen dras sträckan Sörredsmotet - Arendal portal in i riktning från Angered. Du som reser mellan Arendal och Sörredsmotet på morgonen och omvänt på eftermiddagen kan istället resa med linje 32. 

Linjen får några nya turer som många resenärer har önskat, två turer från Angered klockan 05:06 och 17:42 samt en tur från Sörredsmotet klockan 08:43 och en tur från Arendal klockan 14:25.

Förändringen görs för att anpassa turutbudet efter arbetspassens start- och sluttider.

Linjen kör till Säve Flygplats.

Linjen får ny körväg och förlängs i rusningstid från Hjalmar Brantingsplatsen till Volvo Torslanda PVH via Höstvädersgatan, Vädermotet, Sörredsmotet och Volvo Torslanda TK.

Linjen får ny körväg och kör på sträckan Ytterby/Ullstorp - Kungälv Resecentrum - Hjalmar Brantingsplatsen. Linjen kommer även att stanna vid hålllplats Backadalsmotet.

För resa till Volvo Torslanda får du göra ett byte till linje 177 vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Linjen får några nya avgångar och några indragna turer. Några turer kommer få ändrad körväg. Förändringarna görs för att anpassa utbudet efter resandet.

Zon B

Närbussen dras in. Res istället med ordinarie linjetrafik eller Närtrafiken.

Det blir fler turer mellan Stenungsund och Göteborg och omvänt.

Från Stenungsund

Turerna från Stenugnsund klockan 05:53, 06:13, 13:53 och 14:13 dras in men ersätts av nya turer klockan 05:48, 06:03, 06:18, 13:48, 14:03 och 14:18.

Från Göteborg

Turerna från Göteborg klockan 06:56, 07:16, 14:56 och 15:15 dras in men ersätts av nya turer klockan 06:51, 07:06, 07:21, 14:51, 15:06 och 15:21.

 

 

Nytt i tidtabellen:

Det blir en ny tur på morgonen från Kungälv till Mölnlycke i rusningstid. Det innebär att det blir 5-minuterstrafik från Kungälv klockan 06:45-08:15.

Det blir en ny tur från Mölnlycke till Kungälv klockan 08:45. Det innebär att det blir 5-minuterstrafik från Mölnlycke fram till klockan 08:50.

Linjen får fler turer på vardagar mellan klockan 12:00-14:00 och på helgerna mellan klockan 10:00-18:00.

Linjen kommer endast köra i rusningstid klockan 06:00-09:00 och 14:30-18:00. Förändringen beror på att det är få som reser på dagen. Du som vill resa från Stenungsund station till Munkeröds industriområde kan istället ta linje 332 eller 333.

Du som vill resa mellan Stenungsund station och Doteröds industriområde kan istället ta linje 2 till hållplats Nyborg eller Söbacken och gå till Doteröds industriområde.

Linje 2 och 3 kör fram till klockan 22:00 på vardagar. På helgerna kör linje 2 mellan klockan 06:30 och 22:00 och linje 3 kör mellan klockan 06:00-21:30.

Linje 4 blir nya linje 330. Linje 330 kommer köra  i halvtimmestrafik i rusningstid, övrig tid timmestrafik. Linjen kommer passa med Stenungsundsexpressen och tåg mot Göteborg och Uddevalla.

Linjen dras in. Res istället med linjerna 2 eller 3.

Linjen får ny körväg och kör på sträckan Ytterby/Ullstorp - Kungälv Resecentrum - Hjalmar Brantingsplatsen. Linjen kommer även att stanna vid hålllplats Backadalsmotet.

För resa till Volvo Torslanda får du göra ett byte till linje 177 vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Linjen byter namn till linje 915. Förbeställda turer dras in.

Några turer med linje 310 dras in:

- Håltet-Frihamnsporten klockan 05:40 och 06:55.
- Rollsboskolan-Frihamnsporten klockan 16:02 och 16:32.
- Frihamnsporten-Håltet klockan 06:20.
- Frihamnsporten-Rollsboskolan klockan 07:35.
- Frihamsporten-Håltet klockan 16:45 och 17:20.

Res istället med linje 1 och 319 i Kungälv eller övrig busstrafik mellan Kungälv och Göteborg. Anledningen till att turerna dras in är för att det finns annan trafik att resa med mellan Kungälv och Göteborg samt inom Kungälv.

Linjen dras in. Res istället med linje 319.

Linjen får ny körväg och kör Kode – Kareby – Kungälv. Linjen vänder i Kode och fortsätter inte mot Jörlanda. Du som reser mellan Kode och Jörlanda kan istället resa med linjerna 902, 909 eller 949. Linjen kör var 30:e minut i rusningstid och övrig tid var 60:e minut. Under helgen vänder turerna i Kareby. På vardagar kör linjen till Rollsbo industriområde i riktning mot Kode på förmiddagen och i riktning mot Kungälv på eftermiddagen under vardagar.

Följande hållplatser dras in för linjen: Kode brandstation, Hammar, Skäggstorp södra, Skäggstorp, Hakebol, Håby, Stenflaten, Jörlanda kyrka, Jörlanda skola, Jörlanda, Torödsvägen, Anrås södra, Lundbyvägen, Stora Högaskolan, Stora Höga, Stora Höga station, Berg, Strandkärr, Strandnorum och Nösnäs.

Linjen får fler turer på vardagar.

Linjen får ny körväg på en tur på morgonen och en tur på eftermiddagen. Då kör linjen Munkeröd - Torpsvägen - Hallerna - Stenungsunds arena (Nösnäsgymnasiet) – Stationen. Det gäller turen som avgår ifrån Lilla Edet klockan 07:15 samt turen på eftermiddagen som avgår ifrån Stenungsunds station klockan 14:25.

Linjen får nya turer:

 • Från Svenshögens station klockan 07:25 och stannar därefter vid Ucklums skola och Stora Höga.
 • Från Ucklums skola klockan 07:20 och stannar därefter vid Svenshögen station, Ekenäs, Stenungsund station och avslutas vid Hallernaskolan.
 • Från Hallernaskolan kör två nya turer på eftermiddagen, klockan 14:15 och 15:25

Linje 5 blir nya linje 335. Linje 335 kör på samma sträcka som linje 5 kör idag Stenungsund - Myggenäs – Höviksnäs. Linjen kommer köra en gång i timmen på vardagar mellan klockan 05:00-19:00. På helgerna kör linjen en gång i timmen mellan klockan 10:00-19:00.

Du som vill resa mellan Stenungsund och Höviksnäs efter klockan 19:00 kan resa med Tjörn express till Häggvalle damm och därefter promenera till Höviksnäs.

Resmöjligheten från Stenungstorg mot Tjörn och Orust försvinner efter klockan 19:00. Du kan istället resa från hållplats Vårdcentralen eller Stenungsund station där Tjörn Express eller Orust express stannar.

Linje 336 får ny körväg och kommer köra på sträckan Jörlanda - Stora Höga – Nösnäs och ersätter linje 319. Förändringen görs för att skapa bättre resmöjligheter till och från Nösnäsgymnasiet vid start- och sluttider på skolan. Linjen kommer bara köra på skoldagar.

Linjen får några nya turer i tidtabellen:

 • Ekenässkolan-Stenungsund klockan 16:00.
 • Stenungsund-Talbo klockan 16:30.
 • Talbo-Stenungsund klockan 17:00.

Ny linje som kör på sträckan Timmervik-Jörlanda-Stora Höga. Boende i Timmervik får bättre resmöjligheter. Linjen kommer i många fall synka med Stenungsundsexpressen vid hållplats Jörlanda vilket ger bättre pendlingsmöjligheter till och från Göteborg.

Det blir ändringar i tidtabellen. Följande turer får ny avgångstid för att bättre passa med Ljungviksskolans tider:

526
Turen från Gråbo klockan 07:10 kör klockan 06:55.
Turen från Annesjövägen klockan 07:17 kör klockan 07:02.
Turen från Gråbo klockan 08:10 kör 07:55.
Turen från Annesjövägen klockan 08:17 kör klockan 08:02.

 

527
Turen från Gråbo klockan 06:30 kör klockan 06:15.
Turen från Tosjöhult klockan 06:51 kör klockan 06:36
Turen från Gråbo klockan 07:30 kör klockan 07:15.
Turen från Tosjöhult klockan 07:51 kör klockan 07:36.

Linjerna får nya körvägar för att anpassas efter hur resandet ser ut. Nya körvägar blir:

 • 901 Årsnäs-Tunge skola/Granatvägen-Årsnäs,
 • 902 Skäggstorp-Kode skola/Kode skola-Timmervik
 • 906 Björfjäll-Tunge skola
 • 910 Gategården-Hålta skola
 • 911 Skårby mosse-Kareby
 • 912 Myrebacka-Kareby / Kareby-Lundby
 • 913 Bollestad-Kareby
 • 914 Diseröd-Oasen/Oasen-Dösebacka
 • 915 Kärna-Överön-Kärna
 • 916 Årsnäs-Kode/Kode-Ödsmåls mosse-Åsebyberg
 • 917 Ullstorp-Kareby
 • 918 Rörmossen-Diseröd
 • 919 Livelycke-Diseröd
 • 921 Västra Röd-Ytterby/Ytterby-Korseberg-Kornhall
 • 922 Korseberget-Trädal-Kärna
 • 925 Ringby - Kareby Skola
 • 927 Tjuvkil-Hålta / Hålta-Nordön
 • 928 Vena-Ytterby/Ytterby-Vena
 • 929 Diseröd – Skår
 • 930 Sundhammar-Kärna/Kärna-Vedhall

Zon C

Dagens närtrafikhållplats på hållplats Elins Esplanad  flyttas från läge B till läge X inne på parkeringsplatsen vid Elins Esplanad, precis vid entrén.

Tio förstärkningsturer i Skövde stadstrafik tas bort eftersom de inte längre behövs. Vi hänvisar till ordinarie turer.

Linje 2 och 3 kör fram till klockan 22:00 på vardagar. På helgerna kör linje 2 mellan klockan 06:30 och 22:00 och linje 3 kör mellan klockan 06:00-21:30.

Linjen dras in. Res istället med linjerna 2 eller 3.

Linjen får en ny tur på skoldagar från Lidköping klockan 08:00.

Linjen får delvis ny tidtabell för att möjliggöra arbetspendling till och från Nordby Köpcenter.

Turen från Hökerum till Rångedala klockan 15:17 dras in då det är få som reser med den turen. Res istället med turen klockan 15:34.

Linjen dras in. Res istället med linje 204. Anledningen till att linjen dras in är för att det är få som reser med linjen.

Nyheter i tidtabellen:

Linje 265

 • Linjen kommer inte köra via Bjättlunda.
 • Turen klockan 06:55 från hållplats Trädet kör istället klockan 07:44.
 • Turen klockan 14:40 från hållplats Simhallen kör istället klockan 15:30.
 • Turen klockan 16:45 från Ulricehamn busstation dras in.
 • Linjen kommer inte köra via Bjättlunda.

  Linje 267
 • Turen klockan 16:17 från Ulricehamn busstation kör istället klockan 16:40.
 • Förändringarna görs för att bättre passa med Ätradalsskolans start- och sluttider.

 

Turen från Falköping klockan 06:08 kör istället klockan 06:05.  Turen från Floby klockan 06:36 kör istället klockan 06:33. På skoldagar kommer denna tur inte köra till Ållebergsgymnasiet utan avslutas vid Falköpings Resecentrum.

 

Från den 21 augusti kommer turen klockan 15:05 med linje 400  från Aspelund väg 49, läge C dras in. Det beror på att det är få som reser med turen. Västtrafik hänvisar istället till linje 400 eller 402 från Aspelund väg 49, läge B.

Morgonturen från Häggum klockan 07:42 kör istället klockan 07:22. Förändringen görs för att anpassa tidtabellen efter Vasaskolans starttider.

 

Linjen får ändringar i tidtabellen på söndagar. Turen från Ed klockan 20:33 flyttas till klockan 08:33. Turen från Vänersborg klockan 22:17 flyttas till klockan 10:18.

Nytt i tidtabellen på lördagar. Turen från Mellerud klockan 22:05 flyttas till klockan 23:05. Turen från Vänersborg klockan 23:03 flyttas till klockan 22:03. Från Vänersborg går även två senare avgångar klockan 00:35 och 02:28 natten mellan lördag och söndag.

Turen från Brålanda på vardagar klockan 17:12 dras in. Res istället med någon av turerna:

Linje 700 avgår klockan 16:34 från Brålanda väg E45.
Linje 710 avgår klockan 16:15 från Brålanda centrum.
Linje 712 avgår klockan 16:59 från Brålanda centrum.
Linje 700 avgår klockan 17:34 från Brålanda väg E45.
Linje 710 avgår klockan 17:37 från Brålanda centrum.

Hållplats Fabriksvägen dras in och turerna som idag startar på Ängenäsgatan kommer istället starta vid det nya bostadsområdet vid Vintergatan.

Turen från Rösebo klockan 07:10 och från Frändefors klockan 17:07 dras in. Det beror på att det är få som reser dessa tider.

Linjen får ny tidtabell. Några turer dras in och det blir en ny tur från Mellerud station till Magnus Åbergsgymnasiet klockan 06:35 och en tur klockan 16:05 från gymnasiet till stationen. Turerna mellan Dals-Rostock och Trollhättan förlängs till/från Mellerud.

Linjen får ny tidtabell.

Linjen får ny tidtabell.

Linjen får ny tidtabell.

De turer som har ändhållplats på Ängenäsgatan får ny ändhållplats vid Vintergatan cirka 700 m österut. Linjen får även ny tidtabell. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att se hur din resa påverkas.

Linjen får färre turer och nattrafiken dras in. Det beror på att det är få som reser dessa tider.

Linjen får ny körväg i Uddevalla och kör Uddevalla central-Strömstadsvägen-Västerlånggatan/Göteborgsvägen-Asplundsgatan-Sörkällegatan-Västgötavägen-länsväg 172 och omvänt.

Linjen får ny körväg i Uddevalla och kör Uddevalla central–

Strömstadsvägen–Västerlånggatan/Göteborgsvägen–Asplundsgatan–

Sörkällegatan–Västgötavägen–länsväg 172 och omvänt.

Linjen stannar på följande hållplatser:

 • Uddevalla C
 • Bävebäcksgatan i riktning mot Uddevalla central
 • Sannes minne i riktning mot Bengtsfors
 • Kampenhof
 • Lilla torget
 • Regementet
 • Kompanivägen

Linjen stannar vid nya hållplatslägen vid Uddevalla C och Kampenhof:

 • Till Uddevalla: Kampenhof läge 33, Uddevalla C läge B
 • Till Bengtsfors: Uddevalla C läge A, Kampenhof läge 27

 

Följande turer dras in:

 • Turerna klockan 06:25, 08:35 och 16:30 från Åmål station dras in.
 • Turerna klockan 06:50, 09:50 och 17:00 från Säffle station dras in.

Det beror på att dessa turer har lågt resande.

Linjen får ny körväg och tidtabell.

Nya hållplatser:

 • Västra Åsen 
 • Rösparksskolan

Hållplatser som dras in:

 • Bergslagsgatan
 • Sofiagatan
 • Stetterud
 • Schöllinsgatan
 • Örnäs camping
 • Årjängsgatan

Linjerna dras in på grund av att det är få som reser med linjerna. 

Linjen får Nytorp som ändhållplats istället för Ragnildalen. Det beror på att det är få som reser till Ragnildalen.

Turen från Mimers hus klockan 16:00 dras in. Res istället med linje 309 klockan 15:58.

Turen från Myrebackavägen klockan 07:04 dras in eftersom inga elever reser den tiden.

Hållplats Dösebackaplatån dras in. Res istället från hållplatserna Dösebackavägen eller Dösebacka.

Linjen får en ny hållplats vid Illekärr södra.

Turen från Ytterby station klockan 16:12 dras in eftersom inga elever reser den tiden. 

Turen från Ytterby station klockan 16:12 dras in. Res istället med linje 302.

Skollinjerna blir öppna även för allmänheten. Eftersom det är öppen skoltrafik, innebär det att alla resenärer, även skolbarn, måste ha giltig biljett.