Därför är det farligt att gå i spåren

Ombyggnationen av Gamlestadstorget har medfört att delar av torget är inhägnade eftersom det är en byggarbetsplats och resenärerna är hänvisade till särskilda gångstråk när de ska byta spårvagn.

– Detta har medfört att vissa resenärer i stället går längs spårvägsspåren trots att det är förbjudet, säger Mimmi Mickelsen, planeringsledare för säkerhet spår på trafikkontoret i Göteborg.

Trafikkontoret, Göteborgs Spårvägar och Västtrafik har på olika sätt samverkat för att göra det så bra som möjligt för resenärerna under ombyggnadsperioden.

– Vi har haft informatörer på plats, satt upp varningsskyltar samt skyltar som visar var man ska gå och delat ut information på olika språk. Avspärrningen är tydligt utmärkt och går inte att missa.

Många genar över spåren

Trots detta har spårspringet ökat kraftigt det senaste året. Under 2015 rapporterades 135 tillbud, 2016 rapporterades 161 tillbud och hittills i år har 730 tillbud rapporterats. Med tillbud menas att en förare sett någon gå inom spårområdet.

– Men det finns ett stort mörkertal eftersom alla tillbud inte rapporteras. Uppskattningsvis rör sig cirka 50 personer varje dag inom spårområdet trots att det är totalt förbjudet, säger Greger Landkvist, trafiksäkerhetssamordnare och utredningsledare på Göteborgs Spårvägar.

Inom spårområdet gäller särskilda regler för spårburen trafik och det är ett brott mot ordningslagen att beträda spåren.

Stressande för förarna

Den som rör sig inom spårområdet utsätter sig själv och andra för livsfara men det medför också en extremt påfrestande situation för förarna som kör genom området.

– Det är otroligt stressande för våra förare. Detta är en plats där spårvagnen kör på egen banvall och alltså normalt sett ska kunna köra lite snabbare. Nu måste förarna krypköra och hela tiden känna oro för att någon plötsligt ska dyka upp i spåren. En spårvagn på 30 meter väger över 40 ton vilket medför en lång stoppsträcka även i låga hastigheter.

För att ytterligare försvåra att gå i spåren har man nu lagt ut mattor med svarta gummipyramider, så kallad strails, men några fortsätter trots detta att gå i spåren. 

Svårlöst problem

Trafikkontoret arbetar dagligen med att på olika sätt öka säkerheten på platsen och hitta alternativ för att förbättra situationen. Nu ska de se över skyltningen ytterligare för att se om informationen går att göra ännu tydligare. Tidigast i juni nästa år kommer det att vara så pass färdigställt att man kan öppna upp ordinarie gångvägar. 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies