Linje 13 Saltholmen-Sahlgrenska -Brämaregården

Kör inte mellan Sahlgrenska och Wieselgrensplatsen under perioden 16 december till 3 januari.

Linje 18 Skälltorpsvägen - Backa - Johanneberg, 19  Backa - Centrum - Fredriksdal

Linjerna får ändrade tider. Bussen kör oftare när det är många som reser och något glesare när det är färre resenärer ombord. Syftet är att erbjuda bekvämare resor.

Linje 23  Sillvik - Amhult Resecentrum

Hållplats Hamnefjäll dras in på grund av för få resenärer. Resenärer hänvisas till hållplats Sävviken.

Linje 23 Sillvik - Amhult Resecentrum, 26 Amhult Resecentrum - Skeppstadsholmen

Linje 23
Linjen kör var 30:e/60:e minut i rusningstid på vardagar. De flesta turerna kör bara mellan Sillvik och Lillebyvägen. Övriga tider blir turerna anropstyrda och behöver förbeställas. Anledning till förändringen är för få resenärer.

Linje 26
Kör var 30 minut i rusningstid på vardagar. Övrig tid körs ingen kollektivtrafik då all anropstyrd trafik tas bort på grund av för få resenärer.

Linje Röd express Landvetter-Göteborg-Lilla Varholmen/Hjuvik

Linjen får ny körväg och kör från Lilla Varholmen/Hjuvik till Landvetter/Önneröd utan att stanna vid Operan och Centralstationen.

Resenärer från Torslanda till Centralstationen kan byta till buss eller spårvagn vid Stenpiren eller ta Gul express, linje 121 eller 241 hela vägen från Torslanda.
Resenärer till Landvetter kan ta Röd express från Heden. Linjer som kör till Heden är Grön express från hållplats Nordstan eller Blå express, linje 513 eller 519 från Polhemsplatsen.

imageulj4f.png


Linje 73A Angered C-Peppargatan- Gårdsten C, 73B Angered C-Gårdsten C-Peppargatan


Linje 73B dras in nattetid. Från klockan 00:46 kör endast linje 73A till Gårdsten.

Linje 173 Heden-Gårdsten-Heden

Turen från Heden klockan 18:25 dras in. Vi hänvisar till turerna klockan 18:15 eller 18:45. Ny tur från Gårdsten (Peppargatan) till Heden klockan 04:58 som många kunder har önskat.

Linje 84 Sisjön - Flatås - Marklandsgatan ,  95 Frölunda - Flatås - Marklandsgatan, 185 Volvo Torslanda - Marklandsgatan - Frölunda

Hållplats Högsboleden läge A dras in av säkerhetsskäl. Resenärer hänvisas till hållplatserna Marklandsgatan eller Högsbo. 

Linje 25 Balltorp - City - Länsmansgården

Kör var 10:e minut på vardagar fram till klockan 19:00.

Linje Blå express Särö-Göteborg-Gråbo

Varannan tur, som idag kör till/från Gråbo, måste köra via Gråbovägen/ väg 190 istället för att köra via Olstorpsvägen (Vårlöksvägen).

Observera att ovan nämnda turer inte stannar på någon hållplats mellan Stannum och Hjällsnäsvägen. Det betyder att resenärer från hållplatserna Stora Lundby kyrka, Vårlöksvägen, Pionvägen, Ingabo, Furubergsvägen och Stannum station får färre turer att resa med. Förändringen görs av säkershetsskäl då det är svårt för bussarna att mötas på den smala Olstorpsvägen.

Linje 27 Volvo Torslanda-Eketrägatan

Linjen förlängs från Volvo Torslanda TK till Sörredsmotet.

Linje 242 Kungälv-Hjalmar Brantingsplatsen-Volvo Torslanda

Linjen kör inte till Volvo RA. Förändringen görs för att minska förseningar.
Vi hänvisar resenärer som vill resa med linje 242 till hållplatserna Volvo IT, Volvo PV eller Volvo PVH.

Linje 503 Heden - Furulund, 513 Heden – Partille - Öjersjö – Heden, 519 Heden - Utby - Jonsered

Linje 503
Linjen förlängs en hållplats från Furulund till Fritidsvägen.

Linje 513
Linjen kör var 30:e minut istället för var 15:e minut på vardagar mellan klockan 09:00-12:00.

Linje 519
Linjen kör var 30:e minut istället för var 60:e minut på sträckan Heden – Utby – Partille C på vardagar efter klockan 22 samt på helgerna klockan 06.00-09.00 och efter klockan 18.00.

Linje 751 Frölunda - Mölndal - Mölnlycke, 753 Heden - Chalmers - Mölndal - Heden

Linje 751
Kör var 30:e minut istället för var 15:e minut på sträckan Mölndals station-Frölunda torg på vardagar mellan klockan 09:00-12:00. Förändringen beror på färre resande på förmiddagarna.

Linje 753
Kör var 15:e minut istället för var 30:e minut på sträckan Mölndals station – Åby – Bifrost – Chalmers – Heden på vardagar mellan klockan 12:00-15:00.

Linje 52 Skogome-Linnéplatsen

Linjen kör var 5:e minut istället för var 10:e minut mellan Pilbågsgatan och Korsvägen klockan 07:00-08:30 samt mellan Korsvägen och Pilbågsgatan klockan 15:45-17:45. Förändringen görs för att fler ska få plats ombord.

Linje 45 Bäckebol - Hjalmar Brantingsplatsen - Marklandsgatan

Endast en tur trafikerar Bäckebol före klockan 09:00. Linjen kör inte till hållplatserna Bäckebolsmotet Östra, Bäckebol Södra, Bäckebol köpcentrum och Bäckebol Norra före klockan 09:00, med undantag för turen klockan 06.05 från Hjalmar Brantingsplatsen som kör till Bäckebol Norra. Anledningen är få resenärer på morgonen.

Linjen kör var 10:e minut istället för var 15:e minut från Körkarlens gata klockan 07:00-07:40 samt från Marklandsgatan klockan 08:00-08:45.

Linje 47 Tuve - Backa industriområde- Hjalmar Brantingsplatsen

Kör inte mellan Tuve och Körkarlens gata på vardagar mellan klockan 09:30-13:00, 18:30-20:00. Syftet med förändringen är att anpassa linjens körväg efter resandet.

Linje 52 Skogome - Linnéplatsen

Kör var 10:e minut på vardagar fram till klockan 19:00 för att minska trängseln ombord.

Linje 22 Kippholmen - Skra Bro - Hjalmar Brantingsplatsen, 36 Säve Station - Skra Bro - Hjalmar Brantingsplatsen

Linje 22
Linjen kör en gång i timman istället för var 30:e minut på vardagar mellan klockan 18:00-19:00. Förändringen beror på för få resenärer. Turen från Kippholmen klockan 00:26 och från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 00:48 kör endast på fredag och lördag.

Linje 36 
På vardagar mellan klockan 09:00-15:00 och efter klockan 18.00 samt lördag och söndag får linjen Säve flygplats som ändhållplats. Linjen kör som idag från Hjalmar Brantingsplatsen till och med hållplats Åseby och vänder vid före detta passagerarterminalen. De hållplatser som blir utan trafik utanför rusningstrafik är Askesby, Trädet, Öxnäs, Karlshed, Säve station, Sävedal, Bärby norra, Bärby korsväg. 

På vardagar mellan klockan 06.00-09.00, 14:00-18:00 kör linjen sträckan Säve Flygplatsväg-Säve station en gång i timman istället för var 30:e minut.
Den sista turen, som idag avgår från Säve Station klockan 00:53 dras in på grund av få resenärer.

imagei48e8.png

Linje 32 Volvo Torslanda-Arendal-Eketrägatan, 148 Amhult-Arendal-Volvo-Angered

Linje 32
Linjen kör från Sörredsmotet direkt till Synneröd, vidare runt Arendal och därefter tillbaka till Arendal Portal. Bussen kör sedan åter till Synneröd och därefter via Kärrlyckan, Arendalsvägen, Ytterhamsmotet (ny hållplats för linjen), till Sydatlanten och därefter ordinarie linjesträckning mot Eketrägatan.

Linje 148
Linjen stannar inte vid hållplatserna Arendalsvägen eller Kärrlyckan.
Vi hänvisar till linje 32.

imageyu09u.png

Linje 37 Kungälv-Kornhall-Hjalmar Brantingsplatsen

Linje 37 har låg punktlighet bl.a. på grund av dålig framkomlighet på Wieselgrensgatan. Detta resulterar i att samtrafiken med linje 36 vid Säve station inte fungerar idag, något vi fått flera synpunkter om. För att åtgärda detta behöver  bytesmarginalen bli större. Det finns även planer på ombyggnationer vid Kungälvs resecentrum, vilket kommer begränsa kapaciteten på hållplatsen. Med andra ord kommer alla dagens bussar inte att få plats och vissa linjer behöver flyttas när detta sätter igång. Linje 37 kommer därför att sluta köra till Kungälv. Efter Eriksdal kommer linjen istället fortsätta till Bohus centrum, som blir ny ändhållplats. Linjen  stannar inte vid hållplatserna Fars Hatt, Kexbageriet, Västra Parken eller Kungälvs resecentrum. 

Resenärer som brukar åka till/från Kungälvs Resecentrum med linje 37 har många andra alternativa resmöjligheter mellan Eriksdal och Kungälv Resecentrum; Grön Express, 242 och 401 trafikerar denna sträcka.

Linje 128 Arendal-Centralstationen

Linjen får två körvägar, en som idag och en med snabbare turer till Arendal.

Körväg 1
Kör som idag från Centralstationen till Sydatlanten men stannar även vid Eketrägatan. Efter Sydatlanten kör bussen via Arendalsvägen, Kärrlyckan, Synneröd till Arendal Portal. Därefter kör linjen som idag till Arendal Norra som blir ändhållplats.

Körväg 2
Kör som idag från Centralstationen till Höstvädersgatan men stannar även vid Eketrägatan. Efter Höstvädersgatan kör bussen via Vädermotet, Ytterhamnsmotet, Arendalsvägen, Kärrlyckan Synneröd till Arendal Portal. Därefter kör linjen som idag till Arendal Norra som blir ändhållplats.

Linjen får tre nya hållplatser, Eketrägatan, Vädermotet och Ytterhamnsmotet.
Linjen stannar inte vid hållplatserna Godsgatan och Hamneviksvägen. Vi hänvisar resenärer till linje 32 eller 184. Anledningen är att det är för få resenärer vid dessa hållplatser.  Förändringen görs efter kundönskemål om snabbare trafik till Arendal.

imagegcdym.png

Linje Svart express Amhult - City - Vallhamra

Kör oftare på morgonen på vardagar klockan 07:00-07:45 från Ljungkullen till Centralstationen. Kör oftare på eftermiddagen på vardagar klockan 16.30-17.15 från Centralstationen till Ljungkullen.

Linje 184 Arendal-Kungssten-Marklandsgatan

Linjen får ändrad körväg. Kör som idag från Marklandsgatan till Sydatlanten. Efter Sydatlanten kör bussen via hållplatserna Arendalsvägen, Kärrlyckan, Synneröd till Arendal Portal och därefter runt Arendalsområdet som nu och tillbaka till Arendal Portal som blir ändhållplats.

imageu0a4f.png

Linje 730 Mariedal-Onsala-Kungsbacka, 731 Älskogsbräcka-Onsala-Kungsbacka, 732 Frillesås-Åsa-Fjärås- Kungsbacka, 734 Älskogsbräcka-Vallda-Kungsbacka

Linjerna ansluter till åtta nya tågavgångar.

Den 15 december är ombyggnationen av busstationen i Ed klar och linjerna kan köra från sina ordinarie hållplatser. 

Linje 66 Vänersborg-Vargön-Stallbacka-Trollhättan

Linjen kör halvtimmestrafik även mitt på dagen på vardagar på sträckan Vänersborg-Holmängen-Vargön.

Linje 22 Halvorstorp-Resecentrum-Strömslund, 644 Hol-Trollhättan

Hållplats Viggen byter namn till Gulsparven.

Linje 32 Lextorp-resecentrum-Stallbacka

Turen klockan 06.15 dras in. Vi hänvisar resenärer till linje 23.

Linje 352 Häggvalle damm - Habborsby - Vallhamn

Ny linje som kör till och från Vallhamn. Linjen kör via hållplatserna Häggvalle damm, Hammar, Svanvik, Spjärr, Habborsby och Vallhamn.

image2fui.png

Linje 354 Häggvall-Berga-Häggvall

Turerna klockan 06.42, 08.42 och 16.50 dras in. Vi hänvisar till linje 960.

Linje 831 Munkedalsrundan Stationen-Stale-Korpås-Stationen

Två turer på morgonen kör på sträckan: Munkedal station-Munkedal Folkets Hus-Korpås-Munkedal centrum-Munkedal station för bättre resmöjligheter för arbets- och gymnasiependling.

Resterande turer kör på sträckan: Munkedal station-Munkedal Folkets Hus-Korpås-Munkedal centrum-Munkedal station-Falkvägen-Munkedal övre-Munkedal nedre-Munkedal övre-Lilla Foss Allé-Munkedal station och omvänt.

imageo41n.png

Linje 700 Ed-Vänersborg,  730 Bengtsfors-Uddevalla

Morgonturen med linje 700 tidigareläggs för att säkerställa anslutningen till tåg klockan 06:03.

Linje 730 mot Uddevalla tidigareläggs med 16 minuter för att säkra anslutning till linje 700 i Bäckefors.

Linje 710 Mellerud-Brålanda-Vänersborg-Trollhättan

Tidtabellen justeras med några minuter för att förbättra punktligheten och säkra anslutningar.

Linje 775 Åmål-Bengtsfors-Ed

Turer på eftermiddagen startar vid Karlbergsgymnasiet och kör sedan till Åmåls station.

Linje 1 Stenungsund- Doteröd-Munkeröd

Linjen kör Hantverkaregatan - Doterödsvägen - Göteborgsvägen Stenungsunds station. Nya hållplatser på linjen är Hantverkaregatan, Nyborg och Doterödsvägen. Linjen stannar inte vid hållplatserna Borealis polyeten, Brandstationen eller ICA Kvantum.

Linje 5 Stenungsund- Höviksnäs

Avgångstiderna från Stenungsund tidigareläggs ett par minuter.

Linje 3 Svensgärde-Södra torget

Alla turer innan klockan 09:00 och efter 19:00 dras in på lördagar och söndagar på grund av få resenärer.

Linje 55 Skene-Kinna-Örby

Tre morgonturer på vardagar och alla turer klockan 15.10–18.00 på lördagar dras in på grund av få resenärer.

Linje 71 Villastaden-Ubbarp

Linjen dras in på grund av få resenärer. Resenärer hänvisar till linje 201 och 209.

Nytt hållplatsläge i Lockryd från 13 januari


Linje 303
Resenärer som byter till linje 350/360 mot Borås får gå genom tunneln under väg 27 till nya hållplatsläget Lockryd A.

Linje 350 i riktning mot Borås
Resenärer på de turer som avslutas i Lockryd får byta till linje 360 mot Borås på nya hållplatsläget Lockryd A ute vid väg 27. Bussen fortsätter sedan till Lockryd läge F där byte kan ske till linje 303.

Vid resa med de turer som fortsätter mot Borås sker alla byten till linje 303 vid nya hållplatsläget Lockryd A. Resenärer får gå genom tunneln under väg 27 till linje 303 hållplatsläge C och D.

Linje 360 mot Borås
Byte till linje 303 sker vid Lockryd läge A. Resenärer får sedan gå genom tunneln under väg 27 till linje 303 hållplatsläge C och D.

Linje 500 Skövde-Mariestad, 500 Express Skövde-Mariestad

Linje 500 och 500 via Sjukhuset i Skövde slås ihop och blir linje 500.
Linje 500 får ändrad linjesträckning vilket ger fler pendlingsmöjligheter mellan sjukhuset i Mariestad och sjukhuset i Skövde.
Det blir fler avgångar på linje 500 Express.

Linje 106 Lidköping-Götene

Linjen får fler turer på söndagar.
Från Lidköping: 09:05, 10:05 och 18:45
Från Götene: 09:45, 10:45 och 19:25

Linje 308 Tidaholm-Mullsjö

Linje 308 dras in på grund av för få resenärer. Resenärer hänvisas till linje 302 mot Falköping för byte till tåg mot Mullsjö.

Linje 4 Trädgårdsstaden–Skövde Resecentrum –Hasslum

Kör fler turer på kvällar och helger. 

Linje 303 Tidaholm-Skövde

Linjen utökas med sex turer på vardagar.

Linje 520 Gårdsjö-Hova-Gullspång

Ny avgång klockan 06:40 från Otterbäcken via Gullspång till Hova.

Linje 132 Spiken-Lidköping

Ny avgång på eftermiddagen från Spiken till Lidköping.

Linje 139 Lidköping-Nore-Otterstad

Turen klockan 17.00 från Spiken dras in på grund av lågt resande.
Vi hänvisar resenärer till linje 132.

Linje 613 Skövde-Timmersdala-Lerdala

Turen klockan 02.20 från Skövde resecentrum dras in på grund av för få resenärer.

Linje 534 Töreboda- Moholm

Turen klockan 15.28 dras in på grund av få resenärer.

Linje 10 Skultorp - Hentorp – Resecentrum – Ryd – Sjukhuset

Linje 10 ersätter linje 1 och 7 på kvällar och helger i Skövde stadstrafik.
Linje 10 börjar åter att gå i Skövde stadstrafik och i samband med det slutar linje 1 och 7 att gå på kvällar och helger. Linje 10 går mellan Skultorp - Hentorp – Resecentrum – Ryd – Sjukhuset och börjar gå klockan 18 på vardagkvällar och hela helgerna. Linje 1 och 7 fortsätter gå som vanligt på dagtid alla vardagar. Linje 10 kommer även köra fler turer på kvällar och helger.  

Linje 221 Götene-Hällekis

Turen klockan 09.35 från Hällekis och turen klockan 13.12 från Götene dras in. Resenärer hänvisas till närtrafiken.

Från den 15 december sätter Västtrafik inte längre upp tidtabeller på stationerna. Att minska pappersanvändningen är ett steg i vårt hållbarhetsarbete.

Vill du se tidtabellen för dina resor kan kolla här på webben. Du kan även söka din resa hos Samtrafiken.

Linje Västtågen Töreboda-Göteborg

Det blir fler avgångar på sträckan Göteborg-Skövde-Örebro:
Göteborg -Töreboda klockan 05:05
Falköping - Örebro klockan 05:47 (tåget startar i Nässjö klockan 04:26).
Örebro - Falköping klockan 08:00.
Falköping - Göteborg klockan 15:18.

LinjeVästtågen Göteborg-Trollhättan-Uddevalla

Nya avgångar till och från Göteborg-Uddevalla via Trollhättan:
från Göteborg måndag-fredag klockan 15:45.
från Uddevalla måndag-fredag klockan 16:50.

Linje Västtågen Strömstad - Uddevalla - Göteborg

Ny avgång från Strömstad måndag-fredag klockan 05:25. Ny avgång från Göteborg klockan 16:45 (tren kör via Trollhättan).  På söndagar kör avgången från Göteborg klockan 16.40 hela vägen till Strömstad.

Linje Västtågen Ed - Trollhättan

Fyra nya avgångar från Ed och Trollhättan:
Måndag-fredag från Ed klockan 06:37 och 14:20.
Måndag-fredag från Trollhättan klockan 12:46 och 17:05.
Alla avgångar har anslutning i Trollhättan med tåg till och från Göteborg.

Linje Västtågen Göteborg-Kungsbacka

Fler tågavgångar till och från Kungsbacka.

Från Kungsbacka:
måndag-fredag klockan 09:34 och 14:04
lördag klockan 08:19
söndag klockan 09:19

Från Göteborg:
måndag-fredag klockan 09:30 och 14:00
lördag klockan 07:45
söndag klockan 08:45

Linje Västtågen Göteborg - Nässjö

Resande från Nässjö till Göteborg klockan 05:51 får tågbyte i Falköping eftersom tåget kör Nässjö-Skövde.
Resande från Göteborg till Nässjö klockan 09:00 får en direkttur och slipper byte i Falköping.
Resande mellan Göteborg-Skövde får byta i Falköping.

Linje Västtågen Göteborg-Borås

Avgången från Göteborg mot Borås klockan 00:45 på lördag och söndag dras in. Det blir istället en ny avgång klockan 23:10 på fredag och lördag. På helgerna finns senare bussförbindelser till samtliga orter längs vägen.

Linje Västtågen Göteborg-Lidköping-Örebro (Kinnekulle)

Det blir en hel del ändringar i tidtabellen. Det blir nya turer och indragna turer. Dessutom får resenärer som pendlar från Mariestad/Lidköping-Vara till Alingsås med tåg 3301 och 3308 byta i Herrljunga då dessa tåg inte gör uppehåll i Alingsås.
Det blir kvällstrafik på vardagar på sträckan Lidköping-Herrljunga-Lidköping, vilket ger möjlighet till senare resor till och från Göteborg.
Ny avgång från Lidköping till Mariestad på vardagar klockan 19.47.

Linje Västtågen Göteborg - Vänersborg - Åmål

Tågen till och från Strömstad, Uddevalla, Säffle och Åmål via Trollhättan till Göteborg gör uppehåll i Lödöse södra på vardagar. Obs! tåg 13297 stannar inte i Lödöse. 

Dessa tåg kommer inte stanna i Älvängen och Bohus. Resande från Älvängen och Bohus hänvisas till Alependeln.

Linje Västtågen Alingsås-Göteborg

Ny avgång från Alingsås på söndagar klockan 9:40.
Nya avgångstider till och från Göteborg när det inte är rusningstid.
- Från Göteborg till Alingsås: xx:05 och xx:35.
- Från Alingsås till Göteborg: xx:15 och xx:45.

Linje Västtågen Göteborg-Ed (Halden)

Får ny tidtabell och kör fyra avgångar istället för dagens tre.
Avgångar till Halden dras in på grund av lågt resande. Vi hänvisar till Västtågen mot Ed.

I samband med tidtabellsskiftet den 15 december uppdateras kartorna för närtrafiken. Inom kort kan  du se hur kartan ändras i ditt område.

En av nyheterna är att fler kan använda närtrafiken i Götene då det blir möjligt att åka till/från flera adresser runt Kinnekullebanans stationer.

Samtidigt tas två anropsstyrda turer på linje 221 mellan Hällekis och Götene bort, då dessa går samma tider som Närtrafiken.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies