Tidtabellsskifte 15 juni

I juni 2020 startar arbetet med Västlänkens station Korsvägen. Byggnationen innebär stora förändringar för all trafik. För kollektivtrafikens del handlar det om att ett antal linjer flyttas från området. 

Här kan du läsa mer om förändringen och vilka linjer som påverkas.

1 Hede station-Fors

Linjen får fler avgångar mellan Hede station och Basunen på lördag och söndag:

Lördag
Från Hede station klockan 11:25 och 20:25.
Från Basunen klockan 12:00 och 21:00.

Söndag
Från Hede station klockan 12:25 och från Basunen klockan 13:00.

2 Hede station-Kolla

Linjen får fler avgångar mellan Kolla äldreboende och Hede station. Hållplats Bärnstensvägen tillkommer mellan hållplatserna Onyxvägen och Kollaskolan.

Lördagar
Från Hede station klockan 11:30 och 20:30.
Från Kolla äldreboende klockan 12:00 och 21:00.

Söndagar
Från Hede station klockan 12:30 samt från Kolla äldreboende klockan 13:00.

4 Hede station-Kungsbacka station

Linjen får fler avgångar mellan Hede och Kungsbacka station på lördag och söndag.

Lördag
Från Hede station klockan 11:37 och 20:37.
Från Kungsbacka station klockan 12:18 och 21:18.

Söndag
Från Hede station klockan 12:37 och från Kungsbacka station klockan 13:18.

3 Britta Lena-Kungsbacka station

Linjen får fler avgångar mellan Kungsbacka station och Kamomillvägen på lördag och söndag.

Lördag
Från Kamomillvägen klockan 12:03 och 20:57.

Från Kungsbacka Station klockan 11:48 och 20:48.

Söndag
Från Kamomillvägen klockan 13:03 och från Kungsbacka station klockan 12:48.

361 Åstol-Rönnäng

Vissa turer får ändrad körväg. Turen klockan 11.50 från Rönnäng angör först Dyrön och därefter Åstol. Turerna klockan 12.50 och 14.40 angör först Åstol och därefter Dyrön. 

371 Tuvesvik-Ellös-Varekil, 372 Tuvevik, Stocken-Nösund-Henån

Det blir fler turer på förmiddagar och indragna turer på kvällar.

Linje 371 får en ny avgång från Varekil klockan 09:55 och linje 372 får en ny avgång från Tuvesvik klockan 10:25 som många kunder har önskat.

Turen klockan 20:55 med linje 371 från Varekil och turen klockan 21:25 med linje 372 från Tuvesvik dras in på grund av att det är få som reser då.   

611 Bollebygd - Mölnlycke – Bollebygd

Linjen får färre turer på vardagar. Linjen kör halvtimmestrafik måndag-fredag.

Det beror på färre resenärer under sommaren.

 

852 Lysekil-Hallinden

Morgonturen klockan 05:10 kör två minuter tidigare, dvs. klockan 05:08. Bussen kör tidigare för att du ska hinna med att byta till linje 841 vid Södra hamnen.

Även turerna klockan 11:10 och 17:10 startar 10 minuter tidigare, dvs. klockan 11:00 och 17:00. Bussen kör tidigare för att du ska hinna byta till linje 860 i Hallinden.

865 Smögen-Kungshamn-Hovenäset- Hallinden-Lysekil

Hållplats Abba Kungshamn dras in på grund av att det är få som reser från hållplatsen. Vi hänvisar istället till hållplats Kvarnbergshemmet.  Bussen stannar vid hållplatserna Hasselön och Norra hamnen. 

 

862 Hallinden-Hunnebostrand-Smögen 867 Bovallstrand-Kungshamn

Hållplats Gränsnäs, Bovallstrand och Hunnebostrand flyttas till väg 174. Hållplats Finntorp byter namn till Bovallstrand. Hållplats Hunnebostrand byter namn till Hunnebo torget.

159 Dalsjöfors- Borås-Sandared

Linjen delas upp i två linjer. Linje 159 blir två linjer och delas av vid Borås resecentrum. Linje 159 kommer att köra mellan Dalsjöfors – Borås Resecentrum. Sträckan Sandared – Borås kommer att köras av linje 151. Linje 151 kommer köra med längre bussar vilket gör att bussen inte kan köra till hållplatsen Skogshill övre. Resenärer hänvisas till hållplats Skogshill nedre.

240 Borås-Borgstena-Herrljunga

Linjen läggs ned. Linje 240 har haft för få resenärer då man kan resa med tåg samtliga tätorter som busslinjen kört till. För resande mellan Fristad och Borås hänvisar vi till linje 150.

För resande mellan Frisad och Borgstena  finns anropsstyrda turer, se tidtabell för vilka tider detta gäller. Dessa turer måste förbeställas.

250 Ulricehamn-Jönköping

Linjen får nya avgångstider på morgonen. Avgången från Jönköping klockan 08.25 tidigareläggs till klockan 07:55. Avgången från Ulricehamn klockan 09:24 tidigareläggs till klockan 08:54. Avgångstiderna ändras för att få bättre trafik till högskolan i Jönköping.

305 Svaneholm-Rydal-Kinna

Linje 305 byter linjenummer till linje 405.

311 Kinna-Örby skola

Linje 311 byter linjenummer till linje 56.

510 Tranemo-Gislaved

Två avgångar tas bort.

Turen klockan 12:20 från Gislaved och turen klockan 12:50 från Tranemo tas bort då det är för få resenärer på turen.

Det blir även några justeringar av övriga avgångstider. Sök din resa för de nya tiderna.

10 Ronden Skövde-Falköping-Borås-Göteborg

Linjen dras in eftersom för få använder den för sjukresor.

Västtågen Göteborg-Falköping- Skövde-Nässjö

Arbeten påverkar tågen på Västra stambanan under veckorna 27-30. Det kommer vara enkelspårsdrift mellan Falköping och Skövde och en del avgångar ställs in. Vi hänvisar till närliggande avgångar med SJ Regiontåg, som gör extra uppehåll i Stenstorp. Vissa turer ersätts med buss.

Under perioden gäller samtliga biljetter som normalt gäller på Västtågen även för resa med SJ Regional på sträckan Falköping-Stenstorp- Skövde och omvänt.
Tänk på att enkelbiljetter kan inte köpas av personal ombord. Alla Västtrafikbiljetter ska alltså vara köpta före ombordstigning.

Vid resa med Period- eller dygnsbiljett för vuxen, gäller på sträckan Falköping-Skövde eller omvänt, Västtrafiks res 4 betala för 1, dvs en vuxen får utan kostnad ta med sig 3 ungdomar ej fyllda 20 år.

Vid resa på övriga sträckor med SJ Regionaltåg gäller som vanligt att den som reser med Västtrafiks färdbevis får kostnadsfritt ta med sig 2 barn ej fyllda 7 år (gäller ej resenär med rosa skolkort). Den enda 1- eller 3- dygnsbiljett som gäller hos SJ är Regionen Runt för resenärskategorin vuxen.

OBS! På SJ Regional kan du inte ta med cykel.

Västtågen Göteborg-Falköping- Skövde-Nässjö

Mellan den 26-29 juni ersätts alla Västtåg mellan Falköping-Skövde med buss. Anledningen är att Trafikverket utför ett banarbete. 

Västtågen Vänersborg-Göteborg och Göteborg-Älvängen

På helgerna under veckorna 27, 28 och 33 samt måndag–söndag under veckorna 29–32 slås vissa avgångar med Västtågen Göteborg–Älvängen ihop med Västtågen Göteborg–Vänersborg. Det innebär att tågen på sträckan Vänersborg–Göteborg och omvänt gör uppehåll på samtliga stationer mellan Göteborg och Älvängen.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies