Tidtabellsskifte 18 juni

Den 18 juni byter vi till sommarens tidtabell. Sök din resa i Reseplaneraren för att se hur din linje påverkas. Här ser du de största förändringarna. 

Så påverkas trafiken

Många trafikförändringar i Göteborg sker på grund av stadsutvecklingsprojekt och är planerade tidsmässigt därefter. Blir det tidsförskjutning i projekten kan det därför påverka trafikförändringen. Sök din resa i Reseplaneraren för aktuell information.  

Linje 128 Arendal-Centralstationen

På många resenärers begäran kommer linje 128 att köra en gång i halvtimmen under sommaren, 16 juli-10 augusti, istället för att linjen, som tidigare somrar, dragits in. Så här ser tidtabellen ut under dessa veckor:

Centralstationen-Arendal

 • 05:56
 • 06:26
 • 06:56
 • 07:25
 • 07:55
 • 08:26
 • 08:56

 

Arendal-Centralstationen

 • 14:49
 • 15:20
 • 15:50
 • 16:20
 • 16:51
 • 17:22
 • 17:52

 

Båt

Båtar till södra skärgården kör enligt sin sommartidtabell med fler avgångar redan från 4 juni till och med 26 augusti, d.v.s. en längre period än annan trafik kör enligt sommartidtabell. Detta ger bättre resmöjligheter till skärgården under sommaren.

114 Ö-snabben Saltholmen-Brunnsparken

4 juni-17 juni och 20-26 augusti är Ö-snabbens tider anpassade till båtarnas tider till och från södra skärgården redan från det båtarnas sommartidtabell gäller. Detta för att ge resenärerna bra anslutningsmöjligheter. Se Reseplaneraren för avgångstider.

Sommartidtabell och trafikförändringar från 18 juni till 19 augusti

Buss Göteborg-Borås 

100 Göteborg - Borås
101 Göteborg-Bollebygd-Borås 

102 Göteborg-Borås sjukhus
120 Göteborg-Viared-Regementsstaden
300 Kinna-Göteborg
330 Kinna-Sätila-Göteborg 
LERS Lerumsnabben Ingared-Floda-Lerum-Göteborg
GRÅS Gråbosnabben Brobacka-Sjövik-Gråbo-Göteborg 

Linjerna kör till och från nya Åkareplatsen resecentrum (bakom Posthotellet).
Linje 330 kommer att köra till och från Heden från och med 20 augusti.

16 Eketrägatan-Sahlgrenska-Högsbohöjd

Det är många som reser med linje 16 även på sommaren. Därför fortsätter vi att köra med tätare turer på morgon och eftermiddag under några veckor extra (veckorna 25-26 och 33) innan vi går in på sommartidtabellen med glesare avgångar.

25 Balltorp-City-Länsmansgården-Linnéplatsen

Det är många som reser med linje 25 även på sommaren. Därför kör linje 25 under veckorna 25-26 och 33 var 7,5 minut från Länsmansgården på morgonen klockan 07:00-08:30 och från Linnéplatsen på eftermiddagen klockan 15:30-17:15. Sommartidtabellen gäller därmed veckorna 27-32.

Linje 60X Prinsgatan-Järntorget-Stenpiren-Brunnsparken

18 juni-19 aug kommer busslinje 60X köra sträckan för att ge fler resmöjligheter.

90 Frölunda-Majorna-Järntorget
91 Frölunda-Påvelund-Järntorget

Linjerna 90 och 91 kör som vanligt till och från Stenpiren till och med 25 juni. Därefter kommer linjerna att vända vid ny hållplats Järntorget (vid biograf Draken).

290 Burö-Göteborg
291 Fotö-Göteborg
241 Lilla Varholmen-Nils Ericson Terminalen
Bussarna kör en annan väg direkt från hållplats Järnvågen till Nils Ericson Terminalen och omvänt då Götatunneln är enkelriktad.

114 Ö-snabben Saltholmen-Brunnsparken

18 juni-30 september kör bussen från Stenpiren via Norra Hamngatan, Kämpebron, Södra Hamngatan och Fontänbron till Brunnsparken. Detta för att det pågår ett arbete för Västlänken på Södra Hamngatan mellan Skeppsbron och Lilla Torget.

Båt

Linje 286X Älvsnabbare Lindholmen-Rosenlund

18 juni-7 december Älvsnabbare 286X kör tillfälligt måndag till fredag mellan Lindholmen och Rosenlund. Detta ger resenärerna möjlighet att byta till och från bussar och spårvagnar vid Järnvågen och Järntorget.

286 Älvsnabbare Lindholmen-Stenpiren

Älvsnabbaren fortsätter att köra som vanligt mellan Lindholmen och Stenpiren.

Spårvagn

1 Tynnered-City-Östra sjukhuset

18 juni-30 september kör linje 1 via Hagakyrkan, Grönsakstorget och Domkyrkan istället för via Stenpiren. Detta beror på arbete för Västlänken på Södra Hamngatan mellan Skeppsbron och Lilla Torget.

25 juni-29 juli kör linje 1 direkt från Centralstationen till Olskrokstorget. Hållplatserna Ullevi Norra och Svingeln dras in. Detta på grund av ett arbete vid Svingeln där spårvagnshållplatserna flyttas närmare de nya busshållplatserna.

2 juli-12 augusti kör linje 1 via Södra Hamngatan till Brunnsparken, hållplatsläge E och F och sedan vidare till Centralstationen, hållplatsläge A och C. Detta på grund av arbete på Norra Hamngatan.

16 juli-19 augusti vänder linje 1 vid Frölunda Torg. Buss ersätter därifrån till Opaltorget. Orsaken är att spåret mellan Frölunda Torg och Opaltorget renoveras och det sker arbete på hållplats Opaltorget.

2 Högsbotorp-City-Mölndal

Under hela sommaren fortsätter linje 2 sin tillfälliga körväg via Kungsportsplatsen och Valand. Hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är fortsatt indragna. Detta beror på arbete med Vasabron.

16 juli-19 augusti vänder linje 2 vid Linnéplatsen. Hållplatserna Botaniska Trädgården, Marklandsgatan och Axel Dahlströms torg är indragna. Orsaken är att spåret mellan Frölunda Torg och Opaltorget renoveras och det sker arbete på hållplats Opaltorget. Linje 1 kör sträckan Linnéplatsen-Axel Dahlströms Torg under denna period.

3 Marklandsgatan-City-Kålltorp

25 juni-29 juli kör linje 3 direkt från Centralstationen till Olskrokstorget. Hållplatserna Ullevi Norra och Svingeln dras in. Detta på grund av ett arbete vid Svingeln där spårvagnshållplatserna flyttas närmare de nya busshållplatserna.
2 juli-12 augusti kör linje 3 via Södra Hamngatan till Brunnsparken, hållplatsläge E och F och vidare till Centralstationen, hållplatsläge A och C. Detta på grund av arbete på Norra Hamngatan.

4 Mölndal -City-Angered

18 juni-19 augusti kör linje 4 ordinarie väg från Mölndal till Centralstationen och sedan Olskrokstorget-Redbergsplatsen-Ejdergatan-Gamlestads Torg-Angered Centrum och omvänt.

25 juni-29 juli pågår arbeten vid Gamlestads Torg, hållplatslägena C och D. Då dras hållplatserna Gamlestads Torg, Hjällbo, Hammarkullen, Storås och Angered Centrum in. Linje 4 kör mellan Mölndal och Centralstationen. Under den här perioden kommer linje X att köra sträckan Angered Centrum-Gamlestads Torg-Nymånegatan.

18 juni-24 juni samt 30 juli-19 augusti pågår arbete på snabbspåret mellan Centralstationen och Svingeln. Linje 4 kör ordinarie väg mellan Mölndal och Centralstationen och därefter via Ullevi Norra, Svingeln, Olskrokstorget, Redbergsplatsen och Ejdergatan till Gamlestads Torg. Därefter kör linje 4 ordinarie väg till Angered.

6 Länsmansgården-Sahlgrenska-Kortedala

25 juni-29 juli kör linje 6 ordinarie väg mellan Länsmansgården och Svingeln. Hållplatserna från och med Olskrokstorget till och med Aprilgatan är tillfälligt indragna. Detta på grund av ett arbete vid Svingeln där spårvagnshållplatserna flyttas närmare de nya busshållplatserna. Under denna period kommer linje X att köra Angered Centrum-Gamlestads Torg-Nymånegatan.

2 juli-12 augusti kör linje 6 via Södra Hamngatan till Brunnsparken, hållplatsläge E och F och vidare till Centralstationen, hållplatsläge A och C. Detta på grund av arbete på Norra Hamngatan.

7 Tynnered-City-Bergsjön

25 juni-29 juli kör linje 7 från Centralstationen till Gamlestads Torg, via Olskrokstorget, Redbergsplatsen och Ejdergatan. Detta beror på arbete med Västlänken vid Olskroken.

18 juni-29 juli kör linje 7 från Chalmers till Valand via Korsvägen och Berzeliigatan. Hållplatserna Kapellplatsen och Vasaplatsen dras in. Det är drift- och underhållsarbete mellan Kapellplatsen och Chalmers.

16 juli-19 augusti vänder linje 7 på Frölunda Torg. Buss ersätter därifrån till Opaltorget. Orsaken är att spåret mellan Frölunda Torg och Opaltorget renoveras och det sker arbete på hållplats Opaltorget.

18 juni-24 juni samt 30 juli-19 augusti kör linje 7 från Centralstationen och Gamlestads Torg via Ullevi Norra, Svingeln, Olskrokstorget, Redbergsplatsen och Ejdergatan. Detta beror på ett underhållsarbete av spåren mellan Centralstationen och Gamlestads Torg.

8 Frölunda-Korsvägen-Angered

25 juni-29 juli kör linje 8 ordinarie väg från Frölunda via Ullevi Södra till Centralstationen. Därefter är hållplatserna Ullevi Norra, Svingeln, Olskrokstorget, Redbergsplatsen, Ejdergatan, Gamlestads Torg, Hjällbo, Hammarkullen, Storås och Angered centrum indragna. Detta på grund av arbeten vid hållplatserna Gamlestads Torg och Svingeln. Under denna period kör linje X sträckan Angered Centrum-Gamlestads Torg-Nymånegatan.

16 juli-19 augusti vänder linje 8 vid Axel Dahlströms Torg. Hållplatserna från och med Lantmilsgatan till och med Frölunda Torg är indragna. Orsaken är att spåret mellan Frölunda Torg och Opaltorget renoveras och det sker arbete på hållplats Opaltorget. Linje 1 och 7 kör sträckan mellan Axel Dahlströms Torg och Frölunda Torg under den här perioden.

9 Saltholmen-City-Angered

Under hela sommaren förlängs linje 9 till Saltholmen alla dagar klockan 09:00-20:00.

18 juni-30 september kör linje 9 via Hagakyrkan, Grönsakstorget och Domkyrkan istället för via Stenpiren. Detta beror på arbete för Västlänken på Södra Hamngatan mellan Skeppbron och Lilla Torget. 18 juni-19 augusti kommer busslinje 60X köra sträckan Prinsgatan-Järntorget-Stenpiren-Brunnsparken för att ge fler resmöjligheter.

25 juni-29 juli kör linje 9 via Centralstationen och Gamlestads Torg och vidare via Olskrokstorget, Redbergsplatsen och Ejdergatan. Detta beror på arbete för Västlänken vid Olskrokstorget.

25 juni-29 juli kör linje 9 mellan Saltholmen/Kungssten och Gamlestads Torg och därefter till Aprilgatan. Hållplatserna Hjällbo, Hammarkullen, Storås och Angered Centrum dras in under tiden. Detta sker på grund av arbeten vid Gamlestads Torg och Svingeln. Under den här perioden kommer linje X att köra sträckan Angered Centrum-Gamlestads Torg-Nymånegatan.

2 juli-12 augusti kör linje 9 via Södra Hamngatan till Brunnsparken, hållplatsläge E och F och vidare till Centralstationen, hållplatsläge A och C. Detta på grund av arbete på Norra Hamngatan.

18 juni-24 juni samt 30 juli-19 augusti kör linje 9 från Centralstationen och Gamlestads Torg via Ullevi Norra, Svingeln, Olskrokstorget, Redbergsplatsen och Ejdergatan. Detta beror på underhållsarbete av spåren mellan Centralstationen och Gamlestads Torg.

10 Guldheden-City-Biskopsgården

18 juni-29 juli kör linje 10 från Chalmers till Valand via Korsvägen och Berzeliigatan. Hållplatserna Kapellplatsen och Vasaplatsen dras in tillfälligt. Detta på grund av spårarbete mellan Kapellplatsen och Chalmers.

11 Saltholmen-City-Bergsjön

25 juni-29 juli kör linje 11 från Centralstationen och Gamlestads Torg via Olskrokstorget, Redbergsplatsen och Ejdergatan. Detta beror på arbete med Västlänken vid Olskroken.

18 juni-24 juni samt 30 juli-19 augusti kör linje 11 från Centralstationen och Gamlestads Torg via Ullevi Norra, Svingeln, Olskrokstorget, Redbergsplatsen och Ejdergatan. Detta beror på underhållsarbete av spåren mellan Centralstationen och Gamlestads Torg.

2 juli-12 augusti kör linje 11 via Södra Hamngatan till Brunnsparken, hållplatsläge E och F och vidare till Centralstationen, hållplatsläge A och C. Detta på grund av arbete på Norra Hamngatan.

13 Saltholmen-Sahlgrenska-Brämaregården

18 juni-19 augusti kör linje 13 fem turer från Saltholmen till Centralstationen på morgonen måndag-fredag även under sommartidtabellen. 

Båt

361 Åstol-Rönnäng

Båten kommer köra till hållplats Åstol (huvudbrygga) endast. Hållplats Åstol Rökeriet dras in då färjan inte kan lägga till där på grund av fritidsbåtar som är i vägen.

Buss

422 Lilla-Edet-Skår-Diseröd-Kungälv
333 Stenungsund-Västersjön-Lilla Edet

Hållplats Berg östra dras in. Vi hänvisar till närliggande hållplatserna: Berg Östravägen och Bergsåsen.

634 Trollhättan-Öresjö

För att passa fritidskontorets upplägg av aktiviteter vid Öresjö går bussen från Trollhättan till Öresjö klockan 11:15 och från Öresjö till Trollhättan klockan 11:45, det vill säga något tidigare än andra somrar.

755 Årjäng-Gustavsfors-Bengtsfors

Nu blir det bra resmöjligheter mellan Uddevalla och Årjäng på helgerna. Avgång klockan 10:00 från Bengtsfors mot Årjäng på lördag och söndag flyttas till klockan 14:10. Anslutning från linje 730 i Bengtsfors.

Avgång klockan 12:00 från Årjäng mot Bengtsfors på lördag och söndag flyttas till klockan 15:15. Anslutning från linje 730 i Bengtsfors för resa mot Uddevalla.

831 Munkedal

Linje 831 får en ny körväg. Munkedal Centrum-Stale-Munkedal station-Munkeland-Lilla Foss-Munkedal Centrum. Hela turen tar ca 30 minuter. Detta innebär att nya bostadsområden får bussförbindelse till centrum och Munkeland.

840 Lysekil-Bokenäs-Torp-Uddevalla

Hållplats Hedkärr dras in för att snabba upp resan istället för att stå i flera trafikljus. Närmaste hållplats blir då Torp terminalen.

841 Lysekil-Bokenäs-Torp-Göteborg

Hållplats Hedkärr dras in för att snabba upp resan istället för att stå i flera trafikljus. Närmaste hållplats blir då Torp terminalen.

866 Amborseröd-Bohus Malmön

Hållplats Draget dras in under sommaren på grund av att det är svår framkomlighet på platsen. Bussen kommer istället att vända på närmaste hållplats som är Paradiset.

5 Brämhult-centrum-Sjömarken

Hållplats Sjömarken station, hållplatsläge B, dras in. Sjömarken station, hållplatsläge A kommer att finnas kvar men döps om till Lyckebovägen. Detta gäller från 25 juni.

101 Göteborg-Bollebygd-Borås
159 Dalsjöfors-Borås-Sandared
404 Bollebygd-Olsfors-Borås

Hållplats Sjömarken station, hållplatsläge B, dras in. Sjömarken station, hållplatsläge A kommer att finnas kvar men döps om till Lyckebovägen. Hållplats Sjömarken posten byter namn till Bäckliden.

330 Kinna-Sätila-Göteborg
331 Kinna-Sätila-Hulta

Hållplatserna Kurse, Kurse-Askered, Slätthed och Brandskog dras in för linjerna 330 och 331 på grund av bristande trafiksäkerhet i kombination med få resenärer.

2 Majåker-Lidköping resecentrum-Sjölunda

Linjen förlängs till hållplats Sjölunda äng. Hållplatserna Sjölunda tas bort och Sjölunda skola tillkommer i båda riktningarna.

500 Skövde-Mariestad, 
610 Skövde-Stöpen-Tidan 
613 Skövde-Timmersdala-Lerdala

Hållplats Norra Ryd flyttas närmare den färdigbyggda trafikplatsen där det finns två nya hållplatslägen.

TÅG Vänersborg-Göteborg och Göteborg-Älvängen

På helgerna under veckorna 27-33 slås vissa avgångar med Västtågen Göteborg-Älvängen ihop med Västtågen Göteborg-Vänersborg. För resenärer till och från Vänersborg betyder det att det finns möjlighet att gå på och av vid stationerna i Nol, Nödinge och Surte.

Resenärer på Västtågen Älvängen-Göteborg behöver vara uppmärksamma på från vilket spår avgången sker i Älvängen.