Tidtabellsskifte 20 augusti

Den 20 augusti byter vi tidtabell. Sök din resa i Reseplaneraren för att se hur din linje påverkas. 

Så påverkas trafiken

Buss

35, 135 och 37

Linje 35 och 135 slås ihop och får linjenumret 35. Linje 35 och linje 37 som får ny körväg: Bäckedalsvägen-Taklöksvägen-Wieselgrensplatsen-Bjurslättsskolan-Wieselgrensplatsen-Vågmästareplatsen-Hjalmar Brantingsplatsen och omvänt.
Linje 35 och 37 stannar alltså inte längre vid hållplatserna Björnsongatan, Hildedalsgatan och Swedenborgsgatan. Vi hänvisar till linje 17 istället.

141

Vissa turer flyttas till linje 136.

241

Avgång 08:28 från Lilla Varholmen avgår 08:38 istället för att säkerställa anslutning till färjan från Björkö 08:35.

294 och 296
Bussen kör från samhället till Framnäs för att resenärer som kommer med linje 296 ska kunna ansluta, fortsätter sedan till Grönevik för att ansluta till färjan till Lilla Varholmen. Åt andra hållet kör bussen till Framnäs endast om den ska ansluta till en färja eller om någon ska av där, annars kör bussen direkt till från Grönevik till samhället.

Båt

Från och med 27 augusti justeras vissa turer till södra skärgården. Linjerna 281, 282 och 283 påverkas. 

286X Rosenlund-Lindholmen

Linjen fortsätter gå måndag till fredag till och med 7 december 2018 från Rosenlund till Lindholmen. Från Rosenlund finns bra anslutningar till både buss och spårvagn från hållplats Järnvågen och Järntorget.

907 Rödbo-Kungälv

Linje 907, en skollinje som även andra kunnat resa med, dras in. Vi hänvisar till följande hållplatser och linjer från de olika hållplatserna som linje 907 stannat vid:

 • Halleröd – hållplats Ellesbo för linje 39 och 311
 • Rödbo Idrottsplats – hållplats Stora Oxhagen för linje 39 och 311
 • Göddered – linje 37 och 39
 • Ellesbo – linje 39 och 311
 • Rösbo – linje 39 och 311
 • Lilla Oxhagen – linje 39 och 311
 • Stora Oxhagen – linje 39 och 311
 • Eriksdal – linje 1, 37, 311, 401 och Grön Express
 • Fars Hatt – linje 1, 37, 401 och Grön Express
 • Kexbageriet – linje 1, 37, 401 och Grön Express
 • Övre Fontinskolan – linje 914 och 918
 • Västra Parken – linje 1, 37, 401 och Grön Express
 • Isbadet Oasen – linje 912, 914, 916, 918, 925 och 929

920 Vena-Guddeby-Yttervy
921 Västra Röd-Ytterby-Mimers hus
926 Tofta-Kärna-Ytterby
927 Nordön-Ytterby
928 Kärna-Ytterby-Munkegärde
930 Ytterby-Kärna-Överön-Kovikshamn

Hållplats Hollandsgatan dras in. 

Vi hänvisar skolelever till hållplats Ytterby station, som ligger närmare skolan, cirka 600 meter bort från Hollandsgatan.

Övriga resenärer hänvisas till närliggande hållplats Ytterby vägskäl för linjerna 1, 2, Grön Express och Marstrandsexpressen.

241 Nils Ericson Terminalen-Lilla Varholmen
294 Björkö-Gröneviks färjeläge
296 Öckerö-Kalvsund-Framnäs-Grötö


241
Ny avgångstid från Lilla Varholmen klockan 08:28. Björköfärjan ankommer klockan 08:35 till Lilla Varholmen.

294
Ny avgångstid från Missionskyrkan i rusningstid tidigareläggs med 2 minuter. Linjen kör via Framnäs till Grönevik. På tillbakavägen stannar bussen i Framnäs endast om det finns någon avstigande där eller om det finns en färja att passa.

296
Nya avgångstider från Kalvsund klockan 06:15 och 07:15. Ny ankomsttid i Framnäs klockan 06:17 och 07:17.

Björköfärjan
Nya avgångstider från Grönevik klockan 06:22 och 07:22. Avgång 08:20 utgår och ersätts av en ny avgång klockan 08:30.

 

Nya hållplatslägen vid Drottningtorget i Trollhättan

De bussar som stannat vid hållplatsläge B kommer den 20 augusti att stanna på hållplatsläge E som ligger vid Torggatan. De bussar som stannat vid hållplatsläge T kommer nu att stanna vid hållplatsläge B.

Buss

Munkedalslinjer – nytt trafikupplägg

Skolskjutstrafiken lyfts ur linjetrafiken då kommunen har upphandlat den i egen regi. Detta innebär att alla skolturer, det vill säga linjerna 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 och 940 försvinner i Munkedal. Detta medför att många resmöjligheter försvinner. Övriga linjetrafiken behöver nu anpassas för framförallt gymnasieelever och pendlare. Så här ser linjernas körvägar ut i Munkedal från och med den 20 augusti.

834 Hedekas-Dingle-Håby-Munkedal

Tidigare kör vägen för linje 834 kommer delvis att köra av linje 836. Då ska området Ödsmål inte trafikeras. Nya körvägen för linje 834 är följande. Hedekas-Gunnarsbo-Grinås-Svarteborg-Dingle-Lågum-Bäckevall-Håby-Munkedal.
Linjen kör en tur på morgonen från Hedekas klockan 06:39. Turen är anpassad till tåget i Munkedal ca klockan 07:44. På eftermiddagen kör linjen från Munkedal station ca klockan 16:22 och anpassas till tåget i Munkedal klockan 16:16 och till busslinje 835 från Hedekas klockan 17:10.

836 Pjäxeröd – Jonskasen – Hedekas – Hult –Torp – Öbben – Munkedal station – Kleva – Valbo-Ryr – Holmen – Uddevalla

Linjen kör från Pjäxeröd ca klockan 06:19. Turen är anpassad till busslinje 835 klockan 06:45 i Hedekas och till busslinje 830 klockan 07:35 vid Munkedal station. Linjen kör en tur på eftermiddagen från Uddevalla Östra med starttid ca klockan 16:00 och har anpassning till bussöomke 835 i Hedekas klockan 17:10.

837 Österbo-Bärfendal-Dingle-Munkedal

Linjen ingår i nytt trafikupplägg och tas bort som linjenummer. Resenärer hänvisas till busslinjerna 872 och 875.

839 Gårvik-Torreby-Munkedal

Linjens turer justeras eftersom anpassade skolturer försvinner: Två turer på vardagar från Gårvik dras in, klockan 07:30 och 14:25. Turerna från Gårvik klockan 06:45 och 17:10 på våren och vintern går som vanligt. På alla skolfria dagar och under sommartidtabellen går en tur klockan 13:00. Det körs även en tur klockan 16.25.

Från Munkedal tas tre turer bort på vardagar: klockan 07:10, 13:45 och 14:50.
Från Munkedal körs, på vinter och vår, två turer klockan 06:30 och16:40. På alla skolfria vardagar och under sommartidtabell körs även en tur klockan 12:20 och klockan 16.10.

883 Holkekärr-Hällevadsholm-Munkedal

Linjens turer justeras eftersom anpassade skolturer försvinner. Följande turer dras in på skol- och vardagar: 07:20 Västersäter-Munkedal och 14:50 från Munkedal,

Följande resmöjligheter finns kvar alla vardagar: 06:35 Holkekärr - Hällevadsholm, 13:10 Holkekärr - Munkedal via Hällevadsholm,16:35 Hällevadsholm - Holkekärr (Sträckan Håby - Hällevadsholm dras in).

Följande resmöjlighet finns kvar på skolfria vardagar: 07:30 Hällevadsholm - Holkekärr, 08:25 Munkedal Station - Dingle

Sommartid (30/45 dgr) går följande turer: 08:40 Holkekärr - Hällevadsholm, 15:10 Holkekärr - Hällevadsholm - Håby, 08:10 Hällevadsholm - Holkekärr och 14:07 Håby Terminalen – Holkekärr

633 Trollhättan-Åsbräcka

Linjen förlängs till ny hållplats Härklättan cirka 800 meter från tidigare ändhållplats Åsbräcka på resenärers begäran. 

Buss

2 Tullen-Centrum-Trandared och 5 Brämhult-Centrum-Sjömarken

Linjerna får nya hållplatslägen vid Södra Torget i Borås: linje 5 mot Brämhult flyttar från läge C till läge P och linje 2 mot Trandared flyttar från läge D till läge C.

330 Kinna-Sätila-Göteborg

Från och med 20 augusti kör linje 330 till och från Heden i Göteborg istället för Åkareplatsen resecentrum. Eftersom ersättningsbussar för vissa tåglinjer vid störningar måste få plats på Åkareplatsen kan inte alla gater där vara upptagna av ordinarie busslinjer. Området där Åkareplatsen resecentrum ligger är dessutom begränsat och då måste vi prioritera vilka busslinjer som ska köra dit. Då linje 330 endast kör i rusningstider får den därför köra till och från Heden.

Buss

1 och7 ersätter linje 10

På grund av kommande arbeten i höst vid Heneporten justerar vi busslinjerna för att ge de boende i Skultorp och Hentorp bra resmöjligheter. Linje 10 ersätts av linje 1 som kör sträckan Sjukhuset-Skövde resecentrum-Skultorp och linje 7 som kör sträckan Skövde resecentrum-Hentorp även på kvällar och helger.

För att på bästa sätt anpassa resmöjligheterna till den rådande trafiksituationen i Skövde stad så har tiderna för linje 1 och linje 7 anpassats. Det innebär att resan ibland tar någon minut längre och ibland någon minut mindre beroende på tid på dygnet. Denna anpassning är gjord för att du som kund ska få bättre möjlighet att vara i tid till din destination. 

159 Vara-Tråvad-Kvänum

Avgång klockan 07:45 från Vara kommer att stanna vid Nästegårdsskolan före Kvänum busstation.

200 Lidköping-Skara-Skövde

Avgång 07:10 Lidköping-Skara och avgång 07:40 Skara-Lidköping dras in. För Lidköpingsbor hänvisar till avgång 07:15 Lidköping-Skara och för Skaraborna till avgång 07:12 och 08:10 Skara-Lidköping. Förändringen görs på grund av minskat resbehov.

530 Halna-Sötåsen-Töreboda
531 Halna-Rödjan-Töreboda

Eftermiddagsturerna får senare avgångstider för att säkerställa passning till linje 504. Linje 531 från Töreboda avgår 16:05 istället för 15:56 som tidigare. Linje 530 avgår från Halna klockan 16:17 istället för 16:06 som tidigare. Då är bussen framme i Töreboda 16:42 istället för 16:40 som tidigare.

Anropstyrd trafik

645 Nossebro-Grästorp

En ny tur sätts in måndag och onsdag på skoldagar från Nossebro klockan 16:50 som är framme i Främmestad klockan 16:57. Anpassning till linje 581 från Vårgårda som är i Nossebro klockan 16:45. Förändringen görs i syfte att erbjuda resmöjligheter alla veckans dagar för gymnasieelever från Främmestad som valt gymnasieskola i Vårgårda.

Herrljunga-Borås

Tåg från Herrljunga klockan 18:32 får en ny avgångstid klockan 19:01. Tåget fortsätter till Varberg, men avgångstiderna på sträckan Borås-Varberg påverkas inte. På detta sätt får resenärer bättre anslutningsmöjligheter i Herrljunga och förbindelsen till Varberg blir snabbare.

Göteborg-Alingsås

Avgångstid från Göteborg klockan 05:20 mot Alingsås flyttas till klockan 05:40. Tåget stannar endast i Partille och Lerum.

Kortare restider Göteborg, Skövde, Töreboda, Nässjö

Arbetet med en ny räls mellan Falköping och Alingsås är färdigt. Detta innebär att tågen kan öka hastigheten på sträckan vilket medför kortare restider för våra resenärer.

Munkedal-Uddevalla

Avgång från Munkedal klockan 07:22 måndag-fredag mot Uddevalla dras in på grund av för få resenärer.