Tidtabellsskifte 9 december

Från den 9 december gäller vintertidtabell för alla våra linjer. Titta i tidtabellen för linjen du reser med eller sök din resa i reseplaneraren ifall några tider ändras. Samtidigt gör vi justeringar i trafiken, dessa förändringar kan du läsa om nedan.

Linje 21 Sandhem-Trollhättan resecentrum-Skoftebyn

Tidtabellen för lördagar och söndagar är justerad. Se Reseplaneraren för tider.

Linje 22 Strömslund-Trollhättan resecentrum-Halvorstorp

Linjen får en ny sen tur från Strömslund måndag-fredag klockan 22:59 till Trollhättan resecentrum.

Hållplats Slalomvägen, hållplatsläge B mot Strömslund, flyttas 75 meter till platsen där gång- och cykelvägen ansluter. Förändringen görs av trafiksäkerhetsskäl.

Hållplats Vallbrottsgatan dras in. Vi hänvisar till andra hållplatser i närheten.

Linje 22 Halvorstorp-Resecentrum-Strömslund, linje 91 Vänersborg-Onsjö-Skogshöjden-Trollhättan, linje 92 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Trollhättan, linje 93 Trollhättan resecentrum-Lextorp-Sylte, linje 423 Trollhättan-Sylte-Lilla Edet

Julaftonens specialavgångar efter klockan 15:00 dras in.

Linje 24 Lextorp-resecentrum-Sylte, linje 25 Lextorp-Magnus Åbergsgymnasiet-resecentrum samt linjerna 423, 630, 631, 632, 633, 640, 644, 660, 661 och 712

Hållplats Mjölnaregatan byter namn till Nils Ericsonsgymnasiet.

Linje 36 Trollhättan resecentrum-Restad Gård

Avgång klockan 06:53 dras in på grund av för få resenärer.

Linje 38 Vänersborg-Onsjö-Stallbacka-Halvorstorp

Avgång klockan 06:05 från Vänersborgs resecentrum tidigareläggs till klockan 06:00. Linjen avgår från ett nytt hållplatsläge G, istället för F.

Linje 38 Halvorstorp-Stallbacka-Onsjö-Vänersborg, linje 65 Restad Gård-Vänersborg-Överby-Trollhättan, linje 91 Vänersborg-Onsjö-Skogshöjden-Trollhättan

Hållplats Östra skolan byter namn till Rådmansgatan.

Linje 38 Halvorstorp-Stallbacka-Onsjö-Vänersborg, linje 61 Vänersborg-NÄL-Trollhättan, linje 65 Restad Gård-Vänersborg-Överby-Trollhättan, linje 66 Vänersborg-Vargön-Stallbacka-Trollhättan, linje 67 Restad Gård-Torpa centrum-Vänersborg, linje 641 Vänersnäs-Lilleskog-Vargön-Vänersborg, linje 650 Såtenäs-Grästorp-Vargön-Vänersborg

Hållplats Huvudnäsgatan (Kungsgatan) byter namn till Vallgatan.

Linje 39 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Stallbacka-Troll, linje 62 Nordkroken-Vänersborg-Öxnered-NÄL, linje 92 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Trollhättan, linje 711 Frändefors-Siviken-Vänersborg

Hållplats Karlsbergsplatsen dras in. Vi hänvisar till hållplatserna Dalaborgsparken och Nya vägen.

Linje 41 Trollhättan resecentrum-NÄL, linje 65 Restad Gård-Vänersborg-Överby-Trollhättan, linje 670 Uddevalla-NÄL-Trollhättan, linje 712 Dals Rostock-Brålanda-Trollhättan

Hållplats Karlsberg dras in. Vi hänvisar till hållplats Älvdalen.

Linje 45 Trollhättan resecentrum-NÄL, linje 41 Trollhättan resecentrum-NÄL

Linje 45 dras in. Linje 41 kör mellan resecentrum och NÄL klockan 07:38.

Linje 46 Halvorstorp-Stavre-NÄL

Linjen får ändrad körväg och kör via hållplatserna Hunnebergsgatan och Stureplatsen. Linjen kör inte via hållplatserna Idrottsvägen, Kaflegatan, Götalundens kyrka och Tomas Kullegatan. Hållplatserna Götalundens kyrka och Tomas Kullegatan dras in helt.

Linje 53 NÄL-Överby-Polhemsgatan

Linjens körväg ändras så att den i Skogshöjden kör efter NÄL till Överby köpcenter, det vill säga via hållplatserna Alunvägen och Bergsliden. Linjen kör inte via hållplatserna Utsiktsgatan, Blåbärsdalen, Opalvägen och Torngatan när den kör mot Polhemsgatan.

Linje 62 Nordkroken-Vänersborg-Öxnered-NÄL

Hållplats Granbacken dras in. Vi hänvisar till hållplats Nordkroken alternativt Västra vägen.

Linje 65 Restad Gård-Vänersborg-Överby-Trollhättan, Linje 38 Halvorstorp-Stallbacka-Onsjö-Vänersborg, linje 92 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Trollhättan

Hållplats Lilla Vägen dras in. Vi hänvisar till hållplats Rattgatan.

Linje 66 Vänersborg-Vargön-Stallbacka-Trollhättan

Hållplats Baståbron norra byter namn till Baståbron.

Linje 92 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Trollhättan

Hållplats Beckasinen dras in. Vi hänvisar till hållplats Thunbergsgatan.

Linje 421 Lilla Edet-Hjärtum-Trollhättan, linje 423 Lilla Edet-Trollhättan, linje 630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-Trollhättan

För ovan nämnda linjer gäller endast avstigning på hållplatser som ligger inom tätorten. Övriga resenärer hänvisas till stadstrafiken som kör där.

Linje 630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-Trollhättan

Avgång klockan 07:08 från Upphärad kör inte via Nils Ericsonsgymnasiet och får därmed samma körväg som övriga turer på linjen. Resenärer hänvisas till linje 631, 632 eller 633.

Linje 632 Slätterna-Upphärad-Lindveden-Trollhättan, linje 633 Åsbräcka-Lindveden-Trollhättan

Linje 632 kör via Sörby morgon och eftermiddag. Linje 633 kör inte via Sörby.

Linje 640 Grästorp-Trollhättan

Avgång klockan 06:20 från Trollhättan mot Grästorp ändras till klockan 06:10.

Linje 650 Såtenäs-Grästorp-Vargön-Vänersborg

Avgång klockan 06:13 från Vänersborg tidigareläggs till klockan 06:03.
Avgång klockan 07:10 från Såtenäs tidigareläggs till klockan 07:05.

Linje 650 mot Vänersborg stannar på nytt hållplatsläge H vid Grästorps resecentrum.

Linje 660 Nossebro-Åsaka-Trollhättan, linje 662 Norra Björke-Åsaka-Trollhättan, linje 642 Trollhättan-Sollebrunn

Ny hållplats tillkommer vid vändslinga intill skolan och ska heta Åsaka skola. Nuvarande hållplats Åsaka skolan, som idag ligger vid väg 42, kommer att heta Åsaka skola väg 42.

Linje 662 Norra Björke-Åsaka-Trollhättan

Eftermiddagsturen kommer att köra till Brunnered väg 2020 så som förmiddagsturen gör.

Linje Orustexpressen Stenungsund-Orust-Uddevalla

Orustexpressen avgår från Stenungsunds station 5 minuter tidigare än hittills. Detta göra att bytestiden från tåg till buss blir kortare, 9 minuter mot tidigare 14 minuter. På detta sätt hinner bussen till Torpterminalen innan Fyrbodalsexpresserna avgår mot Strömstad, Kungshamn, Smögen, Trollhättan och Göteborg.

Linje 371 Varekil-Ellös-Tuvesvik, Linje 372 Henån-Nösund-Stocken-Tuvesvik, Linje 373 Varekil-Stala-Tvet-Lyresten, Linje 374 Ellös- Tegneby-Hårleby-Stala-Varekil, Linje 375 Henån- Morlanda-Ellös-Hälleviksstrand-Mollösund

Linjerna 371 och 374 komplettera varandra på sträckan Tegneby-Ellös genom att köra omlott så att sträckan får 1-timmes trafik mellan Ellös och Varekil klockan 05:25-19:25 samt Varekil-Ellös 06:55-18:55.

Restiden för linje 371 förkortas mellan Tuvesvik-Varekil, vilket förbättrar anslutningarna vid Varekil och till färjan i Tuvesvik.

Linje 372 får ny körväg från Tuvesvik och Stocken till/från Henån utan byte med ny resväg via Nösund.

Linje 373 får mindre tidsjusteringar. Turen kl.14:10 från Varekil går inte via Varekils skola då den trafikeras av skollinje.

Linje 374 få ny körväg Ellös - Varekil via Hårleby. Sträckan Tegneby - Henån trafikeras numera av linje 372. Möjligheten att åka direkt Varekil-Göksäter förändras och man får istället åka via Henån och byta till linje 372.

Linje 375 förlängs till Mollösund och får fler och senare turer vardagar samt möjlighet att resa fram till ca 20:00. Mollösund och Hälleviksstrand får lördagstrafik, en tur ca klockan 09:45 från Henån till Mollösund/Hällevikstrand och tillbaka till Mollösund/Hällevikstand ca klockan 16:45.

Resenärer får ny möjlighet att åka mellan Västra Orust och Torp på lördagar genom att resa med linje 375 från Hällevikstrand ca klockan 10:45 till Henån och byta till Orustexpressen. Möjlig hemresa ca klockan 15:00 med passning till linje 375 vid Henån.

Se linjernas körvägar här.

Anropstyrd linje 753 Uleviken-Orsbyn-Bäckeford

Linjen dras in på grund av få resenärer. 

Linje 876 Tanum-Strömstad, Linje 870 Strömstad-Tanumshede-Uddevalla

Linje 876 och linje 870 har i stort sett samma körväg så en del turer på linje 876 flyttas linje 870. Samtidigt dras linje 876 in.

Röd Express Landvetter-Göteborg-Lilla Varholmen/Hjuvik

Linjen fortsätter från Amhult resecentrum till och från Hjuvik samt till och från Lilla Varholmen under olika tider, se tidtabell för vilka turer detta gäller. På vägen mot Hjuvik stannar linjen på hållplats Fyrskeppsvägen. De tider som Röd Express inte kör till Lilla Varholmen hänvisar vi till linje 241. Och på de tider Röd Express inte kör till Hjuvik hänvisar vi till nya anropsstyrda linje 240 (måste förbeställas minst en timma före resan). Röd Express tidtabell på helgerna justeras för att bättre passa till och från färjan på Lilla Varholmen när linjen kör var 30:e minut.

Karta

Ny anropsstyrd linje 240 Amhult resecentrum-Hjuvik

Då linje Röd Express kör till Fyrskeppsvägen och Hjuvik under rusningstid stannar linjen inte på Lilla Varholmen. När Röd Express kör till Lilla Varholmen kör den inte till Fyrskeppsvägen och Hjuvik.

För att erbjuda resenärer resmöjlighet från Amhult resecentrum till Hjuvik under de tider som Röd Express inte kör dit, sätter vi in en ny förbeställbar linje 240. Linje 240 kör måndag-fredag och lördag-söndag 1 gång i timmen. 

Resenärer på linje 240 från Hjuvik mot Amhult kan endast stiga av på hållplats Fyrskeppsvägen, däremot kan resenärer som reser från Amhult till Hjuvik stiga av på alla hållplatser längs vägen. Linje 240 kör även via Amhult torg, vilket Röd Express inte gör. Observera att linje 240 måste förbeställas minst en timme innan önskad resa.

Karta

Linje 18 Skälltorpsvägen-Backa-Johanneberg, linje 19 Backa-city-Fredriksdal

Linjerna får fler turer mellan klockan 05:00 och 06:00 då det är många som reser och det har varit trångt ombord.

Linje 20 Frölunda-Kungsten-Eketrägatan

Linjen kör en gång i halvtimmen även i rusningstid morgon och eftermiddag. Förändringen sker på grund av för få resenärer per tur.

Linje 23 Sillvik-Amhult resecentrum och Svart Express Amhult-city-Vallhamra

Hållplats Nolereds skola dras in. Hållplatsen är inte tillgänglighetsanpassad och det ligger andra hållplatser i närheten. 

Linje 24 Hjalmar Brantingsplatsen-Varholmen

Linjen kortas av till att endast köra Hjalmar Brantingsplatsen-Amhult resecentrum. Linjen kör var 30:e minut och stannar inte längre vid ”Volvo-hållplatserna”, närmaste hållplats till dessa är Sörredsvägen. Resenärer till Lilla Varholmen respektive Hjuvik hänvisar vi till Röd Express och linje 241.

Karta

Linje 32 Volvo Torslanda - Arendal - Eketrägatan

Linjen får tre nya avgångar som är anpassade för skiften på Volvos underentreprenör i Arendal:

 • Från Sörredsvägen klockan 05:46 till Arendal Portal, framme klockan 05:52. Passning till linje 241 från Nils Ericson Terminalen klockan 05:27 till Sörredsvägen, framme klockan 05:41.
 • Från Arendal Portal klockan 00:19 till Sörredsvägen, framme klockan 00:24. Anpassning till linje 242 från Sörredsvägen klockan 00:29 till Hjalmar Brantingsplatsen, framme klockan 00:44. Vidare anpassning till linje 17 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 00:57 till Centralstationen.
 • Från Arendal Portal klockan 00:43 till Sörredsvägen, framme klockan 00:48. Där är det möjligt att byta till Röd Express klockan 00:53 från Sörredsvägen till Centralstationen, framme klockan 01:11.

Linje 40 Angered-Bäckebol-Hjalmar Brantingsplatsen

Linjen kör var 20:e minut under följande tider: måndag-fredag klockan 06:00-19:00, lördag-söndag klockan 09:00-19:00 istället för att köra en gång i kvarten som tidigare. Övrig tid kör linjen en gång i halvtimmen.

Linje 47 Tuve-Backa industriområde-Hjalmar Brantingsplatsen

I syfte att skapa resmöjligheter från Exportgatan för resenärer vars arbetsskift slutar klockan 21:00 och 22:00 sätter vi in nya turer från Körkarlens gata mot Hjalmar Brantingsplatsen måndag-fredag samt söndag klockan 21:11 och 22:11. Då passerar linjen hållplats Exportgatan i lagom tid för skiftens slut.
Dessutom sätter vi in två nya turer från Hjalmar Brantingsplatsen till Körkarlens gata klockan 20:54 och 21:54.

Linje 65 Högsbohöjd-Kungsten-Marklandsgatan

Linje 65 kör Högsbohöjd-Kungsten-Marklandsgatan en gång i halvtimmen måndag-fredag klockan 06:00-09:00 och klockan 14:00-18:00.

Linje 69 Gamlestads Torg-Bellevue-Östra Sjukhuset

Ny förbindelse mellan Gamlestads Torg och Östra Sjukhuset som även ger resmöjligheter till affärskvarteren vid Torpavallsgatan. Linje 69 kör cirka var 20:e minut måndag-fredag klockan 06:00-09:00 och 15:00-18:00.

Linje 69 Gamlestads torg-Kviberg-Östra sjukhuset, linje 78 Eriksbo-Hjällbo-Gamlestads torg och linje 167 Gamlestads torg-Lexby

Nya avgångshållplats för linje 69, 78 och 167 blir läge H på Waterloogatan (i området kring Gamlestads resecentrum).

Linje 71 Eriksbo - Hjällbo - Angered C, linje 78 Eriksbo - Hjällbo - Gamlestads torg

Linjernas tidtabeller ändras något på förmiddagen, se tidtabell för tider. Linje 71 får tre nya kvällsturer söndag-torsdag: från Angered klockan 00:29 och 01:09 samt från Eriksbo Östergärde klockan 00:46.

Linje 83 Frölunda Torg-Sisjön

Linjen kör var 20:e minut i rusningstrafik istället för var 15:e minut som tidigare. Övrig tid kör linjen var 30:e minut, i nattrafik och på lördags- och söndagsmorgon var 60:e minut.

Linje 84 Marklandsgatan-Sisjön

Körvägen för linje 84 ändras mellan Radiomotet och Stora Åvägen på grund av att de varit få resenärer på hela linjesträckningen tidigare samt att linjen har haft framkomlighetsproblem. I stället för att köra via Lona Knapes Gata, Köpcentrum 421, Sisjö Kullegata och Datavägen kör linjen nu via Frölunda Smedja, Pilegårdsvägen, Kobbegårdsvägen och Hantverksvägen. Från Sisjö Kullegata och Datavägen hänvisar vi till linje 86 (före detta 186). Från Lona Knapes Gata och Köpcentrum 421 hänvisar vi till linjerna 751 och 86.

Linje 84 kommer att köra var 20:e minut i rusningstid istället för en gång i halvtimmen som tidigare. Övrig tid kör linjen en gång i halvtimmen.

Linje 95 Frölunda Torg-Marklandsgatan

Linjen kör var 20:e minut i rusningstid istället för var 30:e minut som tidigare. Övrig tid kör linjen en gång i halvtimmen.

Linje 99 Frölunda-Lindholmen-Hjalmar Brantingsplatsen

Linjen kör oftare i rusningstrafik på vardagsmorgnar då det är många som reser med linjen. Vi sätter in 5 nya turer från Frölunda mot Lindholmen och Hjalmar Brantingsplatsen, 4 nya turer från Hjalmar Brantingsplatsen mot Frölunda och 3 nya turer från Hjalmar Brantingsplatsen mot Lindholmen. De nya turerna innebär att linjen kör var 5:e minut klockan 07:00-09:00.

Linje 99 får nattrafik på söndag-torsdag till klockan 01:00 och fredag-lördag till cirka klockan 03:00. Linjen kör direkt från Lindholmen/Eriksberg till Frölunda, vilket ger resenären en tryggare resa då hen slipper byten.

Linje 128 Arendal-Centralstationen

Följande turer avkortas till och från hållplats Arendal Norra på grund av för få resenärer. Det gäller avgångarna från Arendalsvägen klockan 14:49, 15:18, 15:33 och 15:46 samt från Centralstationen klockan 05:56 och 06:11. Resenärer till Arendalsvägen, Kärrlyckan, Synneröd, Godsgatan och Hamneviksvägen kan byta till linje 32 vid Arendal Portal.

Ny direktlinje 142 Backa-Eketrägatan-Volvo Torslanda

Linjen kör Körkarlens gata-Brunnsbotorget-Hjalmar Brantingsplatsen-Eketrägatan-Sörredsvägen-Volvo Torslanda TK. Tidtabellen är anpassad till de olika arbetsskiftens tider.

Linje 148 Amhult - Arendal - Volvo - Angered

Avgång klockan 17:42 från Angereds centrum till Amhult Resecentrum flyttas och avgår istället 13:57 från Angered centrum. Då passerar bussen Volvo Torslanda TK klockan 14:32 – lagom till skiftet som börjar 14:55.

Linje 158 Skintebo-Sahlgrenska-Vasastan

Linjen kör 7 avgångar från Skintebo via Nya Hovås och 7 avgångar från Brottkärr via Nya Hovås så att dessa två områden (Skintebo och Brottkärr) får direktförbindelse med Göteborg (Sahlgrenska och Chalmers) morgon och eftermiddag i rusningstid.

Linje 158 Skintebo-Sahlgrenska-Vasastan

Olika start- och ändhållplatser olika tider.
Nu kör varannan tur på linje 158 från/till Brottkärr och varannan till/från Skintebo.

Linje 167 Gamlestads Torg-Österlyckan

Linjen kör endast mellan Gamlestads Torg och Österlyckan via Sävenäs industriområde enligt följande:
klockan 06:30 från Gamlestads Torg till Österlyckan och tillbaka klockan 06:41. På eftermiddagen kör linjen tre turer i varje riktning: klockan 16:00, 16:30 och 17:00 från Gamlestads Torg och från Österlyckan klockan 16:11, 16.41 och 17:11. Resenärer till Fjällbo och Lexby hänvisas till linje 519. Ändringen görs på grund av för få resenärer.

Linje 173 Heden-Gårdsten-Heden

Linjen kör via Alelyckan på väg mot Gårdsten på morgonen och på väg från Gårdsten på eftermiddagen. Vilka turer det är som gäller framgår av tidtabellen eller Reseplaneraren. På dessa turer blir körvägen enligt följande: Efter Svingeln kör linjen via Kristinedal-Nylösegatan-Alekärrsgatan-Skräppekärr östra-Alelyckan-Vattenverket och vidare mot Gårdsten och omvänt.

Linje 178 Angered-Volvo Torslanda

Vi sätter in en ny morgontur måndag-fredag klockan 05:24 från Rannebergen centrum via Lövgärdet och Gårdsten till Volvo Torslanda TK, framme klockan 06:00. Resenärer får en snabbare resa utan byten.

Linje 186 Heden-Sisjön-Frölunda

Linje 186 byter namn till linje 86 och kör en gång i halvtimmen även på lördagar och söndagar klockan 09:00-19:00.

Ny linje 242 Kungälv-Volvo Torslanda
Denna nya linje startar på Kungälv resecentrum och kör via Eriksdal till Hjalmar Brantingsplatsen och Volvo Torslanda. Linjen kör mot Volvo på morgonen och mot Kungälv på eftermiddagen en gång i kvarten. Tidtabellen är anpassad efter Volvos arbets- och skifttider, dock ej på morgonen efter nattskiftet.

Linje 286 Elvy Stenpiren-Lindholmen

Ny eldriven färja Elvy, linje 286, sätts i trafik under våren 2019 mellan Stenpiren och Lindholmen. Färjan kör var 6:e minut måndag-fredag klockan 07:00-10:00 och 13:00-18:00. Övrig tid kör linjen var 7,5 minut. På lördag och söndag kör linjen mellan klockan 11:00 och 16:00.

Linje 286X Rosenlund-Lindholmen

Tack för att du valt att resa från den tillfälliga hållplatsen Rosenlund. Från 9 december dras den in för färjetrafik. Vi hänvisar resenärer till Stenpiren.

Linje 501 Stätered-Svingeln, linje 502 Furulund-Svingeln

Linjerna får ny körväg mellan Skulltorpsvägen och Svingeln: de kör via hållplatserna Partille Port, Partille Arena och Kulturum istället för via Skulltorpsskolan, Oluff Nilssons väg, Gamla Prästvägen och Nils Henrikssons väg. Från dessa hållplatser hänvisar vi till linje 515 och till linje 503 från Nils Henrikssons väg. Förändringen görs då kommunen önskat tätare trafik längs Gamla Kronvägen.

Linje 503 Furulund-Heden

Linjen kör inte längre till Öjersjö Brunn, Öjersjö centrum, Brasebacken, Örjansvägen, Kåsjön, Åstebo och Fritidsvägen på grund av få resenärer från dessa hållplatser. Resenärer till dessa hållplatser hänvisas till linje 513.

Nytt upplägg för Alingsås stadstrafik

För att effektivisera och göra resandet smidigare gör vi en större omorganisation av Alingsås stadstrafik. Kort beskrivet så handlar det om att alla bussar ankommer/avgår ungefär samtidigt från Alingsåsterminalen. Då är linjerna anpassade på morgonen till Västtåget mot Göteborg och från Göteborg på eftermiddag. Upplägget kommer att ge rakare och tydligare körvägar med anpassning till och från tåg samt övriga stadstrafiklinjer och på detta sätt blir resvägarna snabbare och kortare.

Så här ser linjernas körvägar ut:

 • Linje1 Kvarnbacken - Terminalen - Eriksberg och omvänt
 • Linje 2 Bolltorp - Terminalen - Brogården och omvänt
 • Linje 3 Ängabo - Terminalen - Lasarettet och omvänt
 • Linje 4 Stadsskogen - Terminalen och omvänt
 • Linje 11 Terminalen - Brogården - Bolltorp - Kvarnbacken
 • Linje 12 Terminalen - Eriksberg - Stadsskogen

 

Följande hållplatser dras in: Lövekullevägen, Enehagsgatan, Hälsingegatan, Oxelgatan, Hasseln, Nolbyskolan, Aspholmsvägen, Bokövägen, Brogårdens panncentral och Stora torget.

Linje Grön Express Kungälv-Göteborg-Mölnlycke

Varannan tur till och från Ullstorp/Ytterby på vardagar cirka klockan 05:00-19:00 kör via motorvägen till Eriksdal. Varannan tur kör genom centrala Kungälv och vänder vid Kungälv resecentrum. Övrig tid får resenärer byta till linje 1 på Kungälv resecentrum. Linjen kör var 7,5-minut på dagtid.

På kvällar efter klockan 19:00 och hela helgen kör alla turer genom centrala Kungälv och aldrig längre än till Kungälv resecentrum. På helger kör linjen var 15:e minut förutom nattetid då den kör var 30:e minut.

Från andra hållet kör linjen på dagen cirka klockan 09:00-14:00 var 30:e minut Mölnlycketerminalen-Skogen. På sträckan Nysätersvägen-Höga Hallar kör linjen var 15:e minut på dagtid.

Linje 1 Ytterby-Kungälv-Ullstorp, linje 2 Tega-Sparrås-Rollsbo-Nedre Komarken-Kungälv, linje 3 Kungälv-Fontin/Tveten-Kungälv, linje 303 Kärna-Ytterby-Kungälv

Kungälv får ett förenklat linjenät och bättre anslutningsmöjligheter till tåg och busslinje Grön Express. Flera områden får nya eller bättre resmöjligheter på kvällar och helger enligt nedan. Se linjenätskarta här.

Linje 303: kör hela vägen Kärna – Kungälv.

Linje 1: anpassas till tågen i Ytterby och kör Ytterby-Komarken-Kungälv-Ullstorp en gång i halvtimmen hela trafikdygnet alla dagar i veckan. Dock körs inga natturer på söndagar. Linjen får anpassade tider för byte till Grön Express på Kungälv resecentrum.

Linje 2: kör även på helger och kvällar samt får ny körväg via Tega-Sparrås, vilket ger fler resmöjligheter för Tegaborna. Linjens tider anpassas för byten till/från tåg i Ytterby. Linjen får förbindelse till Ytterby-Rollsbo i rusningstider. Linjen kör en gång i halvtimmen på dagtid och en gång i timmen på kvällar och helger. Genom bytesmöjlighet till linje 303 får resenärer snabbare resa till Kungälv. Linjen får också ny körväg via Nedre Komarken till Kungälv Resecentrum. Linjen kör inte längre till Munkgärde.

Linje 3: får ny körväg Fontin-Tveten alla dagar i veckan, en gång i halvtimmen i rusningstid och en gång i timmen övrig tid.

Linje 2 och 11 i Alingsås stadstrafik

Hållplatsen Brogården panncentral dras in. Vi hänvisar till hållplats Knäktegårdsgatan. Se linjenätskarta här.

Ny linje 242 Kungälv-Volvo Torslanda
Denna nya linje startar på Kungälv resecentrum och kör via Eriksdal till Hjalmar Brantingsplatsen och Volvo Torslanda. Linjen kör mot Volvo på morgonen och mot Kungälv på eftermiddagen en gång i kvarten. Tidtabellen är anpassad efter Volvos arbets- och skifttider, dock ej på morgonen efter nattskiftet.

Linje 422 Lilla Edet-Diseröd-Kungälv

Linjen kör en gång i halvtimmen i rusningstid och en gång i timmen övrig tid samt får nya sena turer fram till klockan 22:30 på sträckan Diseröd-Kungälv. Syftet är att erbjuda bättre resmöjligheter.

Linje 519 Jonsered-Svingeln-Heden

Linjen kör en gång i halvtimmen i rusningstid morgon och eftermiddag måndag-fredag mellan Lexby skola och Jonsered. 

Linje 331 Kolhättan-Tegen-Ljungskile, linje 332 Stenungsund-Ucklum-Ljungskile, linje 333 Stenungsund-Västersjön-Lilla Edet, linje 334 Stenungsund-Svenshögen-Stora Höga, linje 336 Stora Höga-Svartedalen-Jörlanda, linje 337 Stenungsund-Stripplekärr-Talbo

Linje 331: Morgon- och eftermiddagsturer anpassas till linjerna 821 och 822 i Ljungskile i den mån det går utan att inte påverka turer till och från Ekenässkolan, Ljungskileskolan och skolor i Stenungsund. Detta medför att gymnasielever från Uddevalla får kortare väntetid i Ljungskile på eftermiddagar för att komma hem.
Avgång klockan klockan 06:40 Tegen-Kolhättan dras in på grund av få resenärer. Vi hänvisar till nästa avgång klockan 07:43.

Linje 332: Avgångar anpassas till linjerna 821 och 822 i Ljungskile på för- och eftermiddag i den mån det går utan påverka samtrafiken vid Ucklums skola. Avgång klockan 13:40 Stenungsund-Ljungskile dras in under skoldagar på grund av för få resenärer. Avgången kommer endast att köras på sommaren och skollov. Resenärer hänvisas till nästa avgång klockan 14:25 eller till skollinje 931 klockan 13:30.

Linje 334: En ny avgång klockan 11:45 från Stenungsund med anpassning till tåg vid Stora Höga station.

Linje 336: Ändrad körväg mellan Stora Höga och Stötten, linjen kör via Spekerödskolan. Avgång klockan 07:00 och avgångarna klockan 12:50 och 14:35 går via Spekerödskolan för anpassning till skollinjer vid Stötten.

Linje 560 Alingsås-Anten-Sollebrunn

Av trafiksäkerhetsskäl dras hållplats Norra Svedplan bort. Vi hänvisar till hållplats Svedplan cirka 250 meter längre bort.

Linje 562 Alingsås - Hemsjö - Norsesund

Avgång klockan 07:55 från Alingsåsterminalen till Hemsjö skola via Hästerydsvägen tidigareläggs med 10 minuter till klockan 07:45 så att elever som reser med linjen kommer till skolan i tid.

 

Linje 1 Brämhult-Sjöbo

Linjen kör var 10:e minut mellan klockan 19:00 och 21:00. Från klockan 21:00 kör linjen var 20-minut alla dagar i veckan.

Linje 1 Sjöbo-Centrum- Hässleholmen, linje 3 Knalleland-Centrum-Svensgärde, linje 5 Brämhult-Centrum-Sjömarken, linje 8 Hestra-Centrum-Hulta ängar

Hållplats 4:e Villagatan tas bort. Vi hänvisar till närliggande hållplatserna Bäckängskolan och 7:e Villagatan. Ändringen görs då få personer reser från hållplatsen och att det finns två andra hållplatser i närheten.

Linje 55 Skene-Kinna-Örby

Linjen kör en gång i timmen på lördagar mellan klockan 10:00 och 17:00.

Linje 71 Villastaden-Lassalyckan

Linjen kör sträckan Anhalten-Ulricehamns busstation och omvänt. Sträckan mellan Östra Rönnåsen och Ulricehamns busstation körs av av linje 200 som får några fler avgångar lokalt.

Vissa turer på linje 71 kommer efter Ulricehamns busstation att köra till handelsområdet hållplats Ubbarpsvägen istället att för som idag köra till Lassalyckan. Se Reseplaneraren för vilka avgångar som berörs.

Linje 76 Hester-Vist industriområde

Linjen dras in på grund av för få resenärer.

Linje 101 Göteborg-Bollebygd-Borås

De turer som inte ligger i anslutning till skiftgången avkortas till Borås resecentrum; måndag-fredag klockan 08:20, 08:46, 09:50, 10:50, 14:18, 16:18, 16:48, 17:17, 17:48, 18:18, 19:18, 19:47 och 22:47.

Följande avgångar från SÄS tas bort och avgår från Borås resecentrum istället: klockan 05:40, 06:55, 07:40, 07:57, 09:25, 10:55, 13:55, 14:55, 17:55,18:30 och 20:00.

Avgång klockan 08:11 från Bollebygd mot Borås dras in. Vi hänvisar till tåg klockan 08:16 från Bollebygd till Borås.

Linje 120 Regementstaden-Viared-Göteborg

Linjen får ny körväg. Bussen avgår från Regementstaden och kör direkt till Viaredsmotet och vidare som vanligt.

Linjen stannar inte på följande hållplatser: Sandlid, Brinellgatan, Fjällgatan och Västeråsen. Resenärer hänvisas till linje 101 Borås-Bollebygd-Göteborg.

Observera att förändringen endast gäller mot Göteborg. Mot Borås stannar bussen på ovan nämnda hållplatser.

Linje 150 Fristad-Borås

Avgångar som kör till Buxbomen på morgon kör först till Fristad station och sedan via Buxbomen på vägen till Borås. Avgångar som kör till Buxbomen på eftermiddagen kör först till Buxbomen och sedan till Fristad station och därifrån till Borås.

Tiderna på vardagskvällar ändras efter klockan 19:10 till att gå varje jämn timma klockan 20:00-23:00 måndag-torsdag och söndag. På fredagar sätter vi in avgång klockan 24:00 från Borås resecentrum. Samma kvällsavgångar som finns på fredagar kör även på lördagar.

Linje 200 Borås-Ulricehamn-Jönköping, linje 250 Ulricehamn-Jönköping

Linje 200 delas upp i två delar där linje 200 kör sträckan Borås-Ulricehamn-Östra Rönnåsen precis som idag. Nya linje 250 sträckan Ulricehamn-Jönköping.

Anropsstyrd linje 240 Borås-Borgstena-Herrljunga

En anropsstyrd tur mellan Fristad och Herrljunga tur och retur läggs till på fredagar. De anropsstyrda turerna ansluter till linje 150 i Fristad.

Linje 300 Kinna-Göteborg

Linjen får en ytterligare avgång på natten mellan fredag-lördag och lördag-söndag klockan 00:21 från Kinna resecentrum till Åkareplatsen i Göteborg, framme klockan 01:25. Avgår från Åkareplatsen mot Kinna klockan 01:38, framme klockan 02:43.

Linje 350 Tranemo-Borås

Avgång klockan 17:56 från Borås till Tranemo flyttas till klockan 17:26.
Istället för avgång klockan 17:56 från Borås till Tranemo hänvisar vi till linje 360 Borås-Lockeryd och därefter en nyinsatt avgång på linje 350 Lockryd-Tranemo.

Linje 360 Borås-Svenljunga

Vi sätter in en ny avgång från Borås till Svenljunga klockan 14:26 måndag-fredag.

Linje 440 Horred-Kinna

Samtliga bussavgångar på lördag och söndag dras in på grund av för få resenärer.

Anropsstyrd linje 955 Södra torget-S:t sigfrids griftegård

Linjen dras in.

Anropsstyrd linje 954 Södra torget-Brämhults kyrkogård

Linjen dras in. 

Närtrafik

Nya Närtrafikhållplatser i Ulricehamns kommun

Följande orter tillika hållplatser kommer att få Närtrafik: Timmele affären, Hulu, Vegby, Blidsberg, Tolkabro.

Linje 1 Express Skövde-Skara-Lidköping-Grästorp-Trollhättan

Linje 1 Express mot Trollhättan stannar på nytt hållplatsläge H vid Grästorps resecentrum.

Linje 1 Skara stadstrafik

Linjen får ny start- och ändhållplats Vilangatan vid Julahuset. Linjen kör var 30:e minut morgon och eftermiddag men en gång i timmen mitt på dagen. Hållplatserna Tegvägen, Höstbruksvägen, Skördevägen och Tröskvägen tas bort i Skaraberg. I Hindsbo får linjen något ändrad körväg med ny hållplats Lilla Hindsboparken samt ny start- och ändhållplats vid Vårdcentrum entrén. Hållplatserna Per Thams gata och Malmgatan dras in.

Linje 2 Valhall–Bågen–Skara busstation–Vilan

Ny linje för Skara stadstrafik. Linjen kör vardagar och lördagar cirka klockan 09:00-15:00. Med linje 2 kan resenärer ta sig till exempel till Folkets park, vårdcentralen Vilan, Julahuset och Coop.

Linje 1 och 2 Lidköpings stadstrafik

Linjen kör var 30:e minut från cirka klockan 17:30 på vardagar och kör även senare på kvällen än vad den gjort hittills. På lördagarna sätts en ny tidig tur in som är anpassad till Kinnekulletågets första avgång mot Göteborg.

Linje 102 Lidköping-Vara

Linjen får en ytterligare avgång klockan 09:40 från Lidköping.

Linje 106 Lidköping-Götene

Linjen får ny avgång på tidig vardagskväll samt på lördagar. 

Linje 109 Vara-Herrljunga

Linjen kommer att köra via Stora Torget i Vedum.

Linje 116 Götene-Husaby-Lidköping

Linjen får en ny avgång klockan 07:15 från Götene måndag-fredag.

Linje 136 Såtenäs-Gillstad-Lidköping, linje 137 Såtenäs-Örslösa-Lidköping, linje 130 Såtenäs-Lidköping

Linjerna 136 och 137 dras in. Resenärer hänvisas till Lidköpings stadstrafik för att sedan byta till linje 130 mot Såtenäs och omvänt från Såtenäs när de kommer tillbaka till Lidköping.

Linje 158 Skara-Ardala-Vånga-Kvänum

Avgång från Vånga dras in. Avgång via Öttum får ny körväg mellan Öttum och Ardala, linjen kör via Vinköl. Resenärer som idag går på bussen ute på E20 hänvisas till linje 103.

Linje 200 Lidköping-Skara-Skövde

Linjen får flera nya avgångar nattetid på fredagar och lördagar.

Linje 202 Skara-Götene

Nattrafiken för linjen tas bort och ersätts med dagtrafik på lördagar och söndagar. Linjen kommer att köra tre nya avgångar tur/retur på lördagar samt två nya avgångar tur och retur på söndagar.

Skövde stadstrafik

Vi har sett över tidtabellen för stadstrafikens linjer och gjort justeringar för att öka möjligheterna för resenärerna att vara i tid på sina destinationer trots köer i trafiken.

Linje 400 Skövde-Tibro-Fagersanna-Karlsborg, linje 401 Skövde-Tibro-Karlsborg

Tidtabellen justeras så att det finns en avgång klockan 18:25 från Tibro till Skövde. Nästa avgång går 18:45 från Tibro till Skövde. Det är många resenärer som önskat detta.

Linje 500 Express Mariestad-Skövde

Direktlinjen byter namn till 500 Express.

Linje 502 Gullspång-Mariestad, 504 Töreboda-Mariestad, 510 Mariestad-Ullervad/Tidavad,
511 Torsö-Mariestad, 512 Mariestad-Hova-Gårdsjö

Vi måste minska antalet fordon som kör över en bro i Mariestad. Detta påverkar ovan nämnda busslinjer enligt följande:

Resenärer till Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan som kommer med följande linjer till Mariestads resecentrum får byta till en annan linje för vidare resa till skolan.

 • linje 511 med ankomst klockan 07:40 samt linje 504 med ankomst klockan 07:33 får byta till busslinje 512
 • linje 510 med ankomst klockan 07:45 får byta till linje 502 
 • linje 502 med ankomst klockan 08:40 får byta till linje 504


Följande gäller för resor mot Mariestads resecentrum:

 • linje 512 från Vadsbogymnasiet klockan 14:10 tar med resenärer som vill fortsätta med linje 502.
 • linje 512 från Vadsbogymnasiet klockan15:28 tar med resande till linje 504.
 • linje 511 från Tunaholmsskolan klockan 14:10 tar med resenärer som vill fortsätta med linje 510. 

Närtrafik

Tidaholms kommun får nu nattrafik i Närtrafiken.

Västtågen Göteborg-Kungsbacka

Avgång klockan 05:30 från Göteborg måndag-fredag dras in.
Ny avgång sätts in klockan 09:00 från Göteborg måndag-fredag.
Nya avgångar sätts in klockan 05:34 och 14:34 från Kungsbacka måndag-fredag.
Avgång klockan 19:04 från Kungsbacka dras in.

Västtågen Varberg-Göteborg

Ny avgång sätts in från Varberg klockan 11:50 och 14:50 måndag-fredag.
Ny avgång sätts in från Göteborg klockan 10:25 och 13:25 måndag-fredag.

Västtågen Alingsås-Göteborg

Nya avgångar sätts in från Alingsås klockan 07:00 måndag-fredag samt klockan 08:40 på lördagar.

Avgång klockan 07:55 måndag-fredag från Alingsås dras in på sträckan Alingsås-Floda.

Avgång klockan 06:50 från Göteborg dras in på sträckan Floda-Alingsås.
Ny avgång sätts in från Göteborg till Floda klockan 07:25 måndag-fredag.

Västtågen Strömstad-Uddevalla-Göteborg

Ny avgång sätts in från Stenungsund klockan 04:52 måndag-fredag.
Avgång klockan 19:09 från Stenungsund måndag-fredag dras in.
Avgång från Munkedal till Uddevalla måndag-fredag klockan 07:22 dras in.
Avgång från Uddevalla till Munkedal måndag-fredag klockan 18:00 dras in.
Avgång klockan 06:40 på lördag från Göteborg till Strömstad flyttas till klockan 07:40.

Ny avgång sätts in från Uddevalla till Strömstad lördagar klockan 14:00.

Ny avgång sätts in från Strömstad lördagar klockan 16:31.

Ny avgång sätts in från Uddevalla mot Göteborg söndagar klockan 13:07.

Ny avgång sätts in från Göteborg till Uddevalla söndagar klockan 13:40.

Västtågen Göteborg-Borås

Nya tågavgångar sätts in måndag-fredag från Göteborg klockan 07:35 och från Borås klockan 15:09.

Västtågen Töreboda-Skövde-Falköping-Göteborg

En ny avgång sätts in på söndagar från Göteborg klockan 10:55 till Skövde.

Västtågen Göteborg-Falköping-Nässjö

Ny avgång sätts in från Nässjö till Göteborg måndag-fredag klockan 14:16
Ny avgång sätts in från Göteborg till Nässjö måndag-fredag klockan 16:50.

Västtågen Älvängen-Göteborg

Ny avgång sätts in från Göteborg klockan 06:15 måndag-fredag. Tåget stannar endast i Nödinge på vägen till Älvängen.

Västtågen Herrljunga-Borås-Varberg

Det blir fler tågavgångar mellan Borås och Varberg på helger med justerade avgångstider enligt nedan:

 • Från Borås lördagar klockan 07:58, 10:01, 13:00, 15:59 och 18:00.
 • Från Borås söndagar klockan 10:01, 13:00, 15:59, 18:00 och 20:01.
 • Från Varberg lördagar (ej sommar) klockan 08:41, 10:43, 14:39, 16:40 och 18:43.
 • Från Varberg lördagar (sommar) och söndagar klockan 10:43, 14:39, 16:40, 18:43 och 20:45.

 

Västtågen Göteborg-Vänsersborg 

Avgångar till och från Lödöse Södra, Älvängen och Bohus dras in. Det gäller för följande avgångar: Säffle-Göteborg kl. 05:30, Uddevalla-Göteborg klockan 06:47, Åmål-Göteborg klockan 06:47, Göteborg-Säffle klockan 16:15 och Göteborg-Uddevalla klockan 16:45