Tidtabellsskifte i Kungälv 29 april

Den 29 april invigs Kungälvs nya resecentrum. Det ersätter Kungälvs busstation som stängs samma dag. I samband med detta ändras körvägen för linje 37.

Tidtabellsskifte Kungälv

Körvägen för linje 37 ändras från och med den 29 april mellan Kungälv och Eriksdal. I och med förändringen stannar linjen på fler hållplatser: Västra Parken (helt ny hållplats), Kexbageriet och Fars Hatt.

Ny körväg mot Hjalmar Brantingsplatsen

Kungälvs nya resecentrum, gate 5-Kongahällagatan-Uddevallavägen-Västra Parken, hållplatsläge B-Uddevallavägen-Strandgatan-Kexbageriet, hållplatsläge B-Strandgatan-Fars Hatt, hållplatsläge B-Strandgatan-Färjevägen-Bohusbron-Lilla Kongahällagatan-Eriksdal, hållplatsläge A.

Ny körväg mot Kungälv
Erikdal, hållplatsläge B-Lilla Kongahällavägen-Bohusbron-Färjevägen-Strandgatan-Fars Hatt, hållplatsläge A-Strandgatan-Kexbageriet, hållplatsläge A-Strandgatan-Uddevallavägen-Västra Parken, hållplatsläge A-Uddevallavägen-Kongahällagatan-Kungälvs nya resecentrum, gate 5.

Hållplats Kungälvs busstation ersätts av Kungälvs resecentrum. Hållplatserna Kungälvsmotet hållplatslägena A och B döps om till Kungälvs resecentrum västra och Kungälvs resecentrum, läge A. Linje 37 kommer inte att köra via dessa hållplatser längre. Vid Eriksdal kör linje 37 vid hållplatslägena A och B istället för hållplatsläge E.

Linjen kör via hållplats Kongahällagatan, hållplatsläge C och D.

Dessa linjer kör till och från Kungälvs resecentrum istället för till och från Kungälvs busstation.