Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Zon A

Linjerna får tätare turer. Linjerna kör var 45:e minut på helgerna mellan klockan 10-19 för att underlätta det ökade resandet under sommaren.

26 juni-6 augusti kommer linje 2 endast att köra mellan Mölndal och Centralstationen. Sträckan mellan Centralstationen och Annedal är indragen på grund av spårarbeten.

26 juni och 18 juli kan du istället resa med linje 11.

19 juli-6 augusti kan du istället resa med linje 7.

 

Alla turer på linje 16 till/från Fyrktorget stannar på hållplats Sjupundsgatan som många resenärer har önskat för att skapa bättre resmöjligheter för boende och nyinflyttade i området. Varannan tur i rusningstid kommer vända vid hållplats Eriksbergstorget och kör inte till hållplatserna Eriksbergsdockan och Bockkranen.

Linjen får ny körväg och kör Bäckebol -Körkarlens gata - Backa-Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsparken - Korsvägen - Kallebäck. Du som idag reser på sträckan Brunnsparken-Götaplatsen-Johanneberg får istället resa med nya linje 60.

Linjen körs med elbussar och får ny körväg. Linjen kör Körkarlens gata -Backa- Hjalmar Brantingsplatsen - Lindholmen - Eriksberg - Marklandsgatan.

Du som reser från Backa till Brunnsparken får istället resa med linje 18. Du som idag reser mellan Backa och Domkyrkan-Fredriksdal med gamla linje 19 kommer behöva göra byten. Sträckan Domkyrkan - Kapellplatsen - Pilbågsgatan kommer att köras av nya linje 61. Du som reser mellan Backa och Marklandsgatan kommer att få tätare turer, då linje 19 kör oftare än dagens linje 45.

Delen mellan Eriksberg och Marklandsgatan körs på vardagar klockan 05:00-20:00 samt lördag och söndag klockan 10:00-18:00.

Ny linje som ersätter linje 58 och körs med elbuss. Linjen kör Eketrägatan - Lindholmen - Centralstationen - Bellevue - Nymånegatan - Bergsjön. Det blir snabbare resor mellan Bergsjön och centrum och du som reser mellan Nymånegatan och centrum får ytterligare ett alternativ till spårvagn 6, 7 och 11.

Linjen körs med elbussar och får ny körväg. Mölndals resecentrum blir ändhållplats för linjen. Nya linje 759 ersätter på sträckan Mölndals Innerstad - Balltorp. Du som tidigare har rest hela vägen till Balltorp med linje 25 kommer därför att få göra ett byte.

Du som tidigare rest med linje 25 till Åbro kan istället resa med linje 758, 759 eller Lila Express.

Linjen förlängs i rusningstid från Eketrägatan till Campus Lundby för att ge bättre resmöjligheter till det växande verksamhetsområdet. Linjen kommer köra vardagar på morgonen klockan från Eketrägatan till Volvo Lundby Norra och samt på eftermiddagen från Ramberget via Campus Lundby till Eketrägatan.

Det blir förändringar i Säve.

Linje 35 får ny tidtabell och kortas av. Ny ändhållplats blir Säve Depå istället för Säve Station.

Linje 37 kör efter Eriksdal till Klareberg. På morgonen på vardagar kör turerna från Klareberg inte via Kornhalls Färja och på eftermiddagarna gäller det turerna till Klareberg. Då kan du istället resa med linje 137.

Nya linje 135 kör var 60:e minut på morgonen på vardagar mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Säve Depå via Swedenborgsplatsen, Grimbo, Skogomevägen och Stora Holm. Samma gäller på eftermiddagen från Säve Depå. Från och med 21 augusti förlängs linjen till Säve Flygplats och kör var 30:e minut.

Nya linje 137 kör var 60:e minut på vardagar på morgonen från Kornhalls Färja till Hjalmar Brantingsplatsen via Säve Station, Skogomevägen, Grimbo och Swedenborgsplatsen. Samma gäller på eftermiddagen från Hjalmar Brantingsplatsen. Från och med 21 augusti kör linjen var 30:e minut.

Inga av linjerna 135 eller 137 kör genom Tuve Kyrkby.


Förändringarna görs för att ge bättre resmöjligheter och förbättra bytesresor för dig som bor, arbetar eller studerar i Säve.

Linjen får ny körväg. Efter Lisa Sass Gata kör linjen via Backadalsmotet direkt till Svingeln i båda riktningar. Sträckan mellan Legendgatan och Hjalmar Brantingsplatsen dras in och ersätts av linje 44.

Förändringen görs för att skapa fler resmöjligheter med resor utan byte från Bäckebol till Svingeln.

Linje 42 får färre turer eftersom Skogome får en linje till, linje 43. Totalt sett blir utbudet bättre i Skogome med två linjer, men det blir färre turer på sträckan Sankt Jörgens Park - Minelundsvägen.

Linje 143 läggs ner. Res istället med nya linje 43. Linje 43 kör på sträckan Skogome- Selma Lagerlöfs Torg - Balladgatan – Svingeln. Linjen ger resmöjligheter mellan Skogome och Selma Lagerlöfs torg. I rusningstid blir det även en snabb förbindelse mellan Backa och Svingeln. Linjen kör var 15:e minut i rusningstid och på dagtid samt var 30:e minut på kvällar och helgmorgnar.

Linjen förlängs och kör på sträckan Tuve - Skälltorpsvägen - Backatorp - Selma Lagerlöfs Torg - Bällskärsvägen - Hjalmar Brantingsplatsen. Linjen ger nya resmöjligheter mellan Backatorp, Selma Lagerlöfs torg och Brunnsbo.

Linjen läggs ner. Res istället med nya linje 19 som kör Körkarlens gata - Hjalmar Brantingsplatsen - Lindholmen - Eriksberg - Marklandsgatan. Du som reser mellan Bäckebol och Körkarlens gata kan istället resa med linje 18 eller 40.

Linje 50 kommer delas i två delar och får ny linjesträckning. Nya linje 50 kör på sträckan Frölunda – Brunnsparken. I Brunnsparken får linjen ett nytt hållplatsläge, läge E1. Du som reser mellan Brunnsparken och Kallebäck får istället resa med linje 18. Du som reser mellan Kallebäck och Stenpiren, Järntorget och Frölunda Torg kommer att få göra ett byte.

Linjen dras in. Res istället med linje 63 som kör samma väg som linje 52 kör idag. Mellan Bergsprängaregatan och Heden kör även linje 61.

Ny linje som körs med elbussar ersätter linje 58 i Gärdsås och Utby. Du som idag reser från Utby till centrum kan resa med linje 56, men kommer att få göra ett byte på vägen. Du som stiger på mellan Österlyckan och Kvibergskolan kan resa med linje 510 för resa till centrum utan byte.

Linjen dras in. Res istället med nya linje 21. Du som idag reser från Utby till centrum kan resa med linje 56. Dock kommer du att få göra ett byte för resa till centrum. Du som stiger på mellan Österlyckan och Kvibergskolan kan resa med linje 510 för resa till centrum utan byte.

Linjen körs med elbussar och får ny körväg. Linjen kör på sträckan Redbergsplatsen-Lunden-Brunnsparken-Johanneberg-Fredriksdal. Mellan Redbergsplatsen och Brunnsparken kör linjen som tidigare. På sträckan Brunnsparken-Johanneberg-Fredriksdal ersätter nya linje 60 linje 18 fram till Pilbågsgatan och sista delen till Fredriksdal ersätts linje 19 av nya linje 60.

Det innebär att direktresorna till Hisingen med linje 18 och 19 samt direktresorna till Stenpiren, Järntorget och Masthugget med nya linje 60 försvinner.

Förändringen görs för att förbättra framkomligheten i centrum.

Ny linje som körs med elbussar på sträckan Masthugget-Stenpiren- Johanneberg-Heden. Linjen ersätter linje 60 på sträckan Masthugget - Stenpiren och fortsätter sedan mot Johanneberg via Domkyrkan, Vasaplatsen och Kapellplatsen där den ersätter linje 19.Efter Johanneberg kör linje 61 via Eklandagatan ner mot Korsvägen och Heden. Du som reser från Masthugget kommer behöva göra ett byte för resa in till Brunnsparken eller Centralstationen. Förändringen görs för att förbättra framkomligheten i Centrum.

Nyheter i tidtabellen. Linjen kör var 20:e minut större delen av dagen (på kvällarna samt på morgonen på helgerna kör linjen var 30:e minut på de tider när linjen inte kör via Skårsplatsen). Utbudet över Strömmensberg minskar och ökas istället mot Örgryte och Skår. Förändringen görs för att du som resenärer ska kunna resa oftare till/från skola och kommunal service i stadsdelen. Förändringen ger även fler bytesmöjligheter vid Sankt Sigfrids plan samt Skårs Kyrka mot Kallebäck.

Nya linje 63 körs med elbussar och ersätter linje 52 och kör på samma sträcka mellan Linnéplatsen och Heden. Linje 63 kör var 8:e minut i rusningstid. Mellan Bergsprängaregatan och Heden kör även linje 61.

Linjen stannar vid Sörredsmotet.

Linje 128 får två nya turer på morgonen från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 05:18 och 05:33 som många resenärer har önskat. Det innebär att Svart Express utökas med två anslutande turer från Svingel med ankomst till Hjalmar Brantingsplatsen vid klockan 05:18 och 05:33.

Linjen får ny körväg och stannar även vid Klareberg. Efter Hjalmar Brantingsplatsen kommer linjen köra via Ramberget till Eketrägatan. Förändringen görs för att förbättra resmöjligheterna till Volvo Lundby Norra. Du som tidigare rest till Lindholmen får göra ett byte till linje 19, 31 eller 99 vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Linjen får ny körväg och stannar även vid Klareberg men kör bara till Hjalmar Brantingsplatsen. Du som tidigare rest till Lindholmen får göra ett byte till linje 19, 31 eller 99 vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Linjerna kör enligt sommartidtabell från 5 juni.

Linjen får fler turer. Förutom ordinarie färja kör älvpendeln mellan Klippan och Stenpiren vilket ger fler turer på linjen. Linje 285 och älvpendeln vänder vid Stenpiren under sommaren och kör inte till Lilla Bommen på grund av säkerhetsskäl då det sker mycket aktivitet i området. För resa till Lilla Bommen byt till buss vid Stenpiren.

Linjerna kör 15 minuter tidigare under sommaren. Vid Mölndal Resecentrum kan du byta till linje 758 för resa till Korsvägen eller Heden.

Turerna på linje 751 som brukar köra i rusningstid på vardagar mellan Mölndal Resecentrum och Kikås kommer inte köra under sommaren.

Turerna på linje 753 som brukar köra i rusningstid på vardagar mellan Mölndal Resecentrum och Enerbacken kommer inte köra under sommaren.

Linje 753 får ändrat hållplatsläge på Mölndals Bro. Mot Åby stannar linjen vid läge B1 i stället för B7 och mot Helenedal stannar linjen på läge B2 i stället för läge B8.

Turerna på linje 755 som brukar köra i rusningstid på vardagar mellan Kålleredgården och Kållered station kommer inte köra under sommaren.

Turerna på linje 760 som brukar köra i rusningstid på vardagar mellan Varvsvägen och Lindome station kommer inte köra under sommaren.

Linje 757 kör var 30:e minut under sommaren. 

Linjen får fler turer på kvällar och helger under sommaren på sträckan Heden-Korsvägen-Lackarebäcks industriområde-Mölndals Bro. Du som brukar åka med Kungsbackapendeln och byta till/från linje 751/753 vid Mölndals Bro kan istället resa med linje 758.

Nya linje 759 som körs med elbussar kör mellan Mölndals Innerstad och Balltorp Hills och stannar på hållplatserna:

Mölndals Innerstad, Katrinebergsgatan, AstraZeneca, Kärragatan, Gamla Tingshuset, Pepparreds torg, Pepparredsängen, Ålegården, Förbovallen, Blixås, Splintvedsgatan och Årsringsgatan.

Linjen kör var 15:e minut i rusningstid och var 30:e minut övriga tider. I nattrafiken på fredag och lördag kväll kör linjen en gång i timmen.

Linjen kör inte mellan Mölndals Resecentrum och Kållered station under sommaren.

Förändringarna görs för att Kungsbackapendeln endast kör till Mölndal station under sommartidtabellen, då det sker ett banarbete mellan Mölndal och Göteborg. Bussarna i Mölndal behöver anpassas till Kungsbackapendelns sommartidtabell för att säkerställa byten mellan buss och tåg.

Flexlinjen blir bättre! 

Den 19 juni får Flexlinjen några nya linjesträckningar. Bland annat kan du åka till köpcentret Allum med Östra Linjen och till Köpcentret i Bäckebol med den Norra linjen. 

Zon B

Linjen får ny körväg. Linjen stannar inte vid hållplatserna Oasen, Kommunhuset, Badhustorget eller Strandplan. Res istället från Stenungsund station. Under skoltider finns fortfarande resmöjligheter från Oasen med linje 940. Förändringen görs för att det är få som reser från dessa hållplatser.

Turen från Stenungsund station klockan 14:28, Ekenäs 14:33, Svenshögen station 14:46, Ucklum skola 14:57 och Stora Högaskolan 15:18 dras in under sommaren. Det beror på att det är få som reser med turen.

Tidtabellen kommer ändras något under sommaren för att tillgodose resandebehovet. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att se hur din resa påverkas.

Zon C

Res med linje 10 när linje 1 och 7 inte kör under sommaren.

Från den 31 juli får linjen fler turer i rusningstid på vardagar och på helgerna klockan 09:00-18:00.

Hållplats Odenslund i Grästorp dras in på grund av vägarbete. Res istället från hållplats Grästorp Smedgatan eller Tunvägen.

Linje 502 får en ny hållplats i Otterbäcken som heter Pirvägen. En morgontur på linje 520 kommer också att stanna på den nya hållplatsen. 

Linjen kör till Gäddevik i sommar. Turen klockan 10:48 från Kungsbacka station kör till hållplats Banka för att möjliggöra resande till Gäddevik.

På eftermiddagen finns resmöjlighet tillbaka från Banka till Kungsbacka station klockan 15:17.

Linjen får ny tidtabell.

Tåg

Västtågen byter tidtabell den 26 juni med undantag för Västtågen som passerar Mölndal, de byter tidtabell den 19 juni. Det beror på ett banarbete vid Almedal.

Följande tåg byter tidtabell 19 juni:

Göteborg-Kungsbacka

Tågen kör endast mellan Mölndal och Kungsbacka. För resa till Göteborg res med spårvagn 2 eller 4 från Mölndal.

Göteborg-Varberg

Tågen kör endast mellan Mölndal och Varberg. För resa till Göteborg res med ersättningsbuss från Mölndal.

Borås-Varberg

Godståg kommer ledas om via Borås-Varberg vilket gör att vissa Västtåg ställs in och ersätts med buss.

Göteborg-Borås

Ingen tågtrafik på sträckan.

Några turer på lördag morgon dras in under sommaren då det är få som reser dessa tider:

Göteborg-Alingsås klockan 08:35.
Alingsås-Göteborg klockan 08:40.

Göteborg-Kungsbacka klockan 07:45.
Kungsbacka-Göteborg klockan 08:19