Tidtabellsskifte 13 december

Byggnationen av nya Hisingsbron samt Västlänkens station Centralen i området intill hållplats Nordstan/Nils Ericson Terminalen påverkar kollektivtrafiken i riktning mot Hisingen. 

Här kan du läsa mer om vilka linjer som påverkas av arbetet.

1 Tynnered-Centrum-Östra sjukhuset

Linjen kommer att fortsätta köra sin ordinarie linjesträckning via Stenpiren istället för att avvika och gå via Vasaplatsen på natten. Följande hållplatser dras då in: Hagakyrkan, Vasa Viktoriagatan, Vasaplatsen, Grönsakstorget och Domkyrkan.

2 Högsbotorp-Annedal-Centrum-Mölndal

Mellan klockan 21:30 - 24:00 söndag-torsdag kommer linje 2 att kortas av så att den kör mellan Mölndals Innerstad och Linnéplatsen. Följande hållplatser dras in under denna tid: Botaniska Trädgården, Marklandsgatan och Axel Dahlströms Torg. 

8 Frölunda-Korsvägen-Angered Centrum

Mellan klockan 22:00 - 24:00 söndag-torsdag kommer linje 8 att kortas av så att den kör mellan Angered Centrum och Axel Dahlströms Torg. Följande hållplatser dras in under denna tid: Lantmilsgatan, Nymilsgatan, Musikvägen, Positivgatan och Frölunda Torg. 

13 Saltholmen - Sahlgrenska - Brämaregården

Linjen dras in 23 december-11 januari då det är jullov.

16 Västra Eriksberg – Sahlgrenska – Högsbohöjd

Linjen byter ändhållplats till Bockkranen och kör på samma sätt som idag mellan Högsbohöjd och Eriksbergstorget, därefter fortsätter linje 16 som dagens linje 58 från Eriksbergstorget till Bockkranen.
Linje 16 får två nya hållplatser, Eriksbergsdockan och Bockkranen men stannar inte på hållplatserna Danaplatsen, Säterigatan, Lundby Gamla Kyrka och Eketrägatan. Du som reser mellan Eriksbergstorget och Eketrägatan hänvisas till linje 58.

Hållplats Annedalskyrkan dras in på linje 16 i båda riktningar. Det görs för att förbättra trafiksäkerheten. Linjerna 25, 52, 258 eller 757 stannar vid Annedalskyrkan.

18 Backatorp – Johanneberg

Linje 18 får Körkarlens gata som ändhållplats och kör inte längre till Backatorp och Skälltorpsvägen. Linjen kör inte till hållplatserna Skälltorpsvägen, Skogsbrynet, Åketorpsgatan, Olshammarsgatan, Båtsman Grås Gata, Båtsman Kapers Gata, Båtsman Hisings Gata och Fridhems Kyrkogård. Du som brukar resa från dessa hållplatser hänvisas till nya linje 44. Linje 18 får även något färre turer på vardagar. Det beror på framkomlighetsproblem i centrala stan. Du som resenär kan även åka med nya linje 143 som kör mellan Backa och Svingeln.

19 Backa - Fredriksdal

Linjen får något färre turer i rusningstid på vardagar. Det beror på framkomlighetsproblem vid Brunnsparken. Du som resenär kan även åka med nya linje 143 som kör mellan Backa och Svingeln.

20 Frölunda - Majorna - Eketrägatan
Linje 20 byter namn till linje 30.  Nattrafiken tas bort på linje 20. Du som vill resa med nattrafiken mellan Frölunda Torg och Grimmered hänvisas till linje 90.

Vid Frölunda Torg  avgår linjen från läge F.

25 Balltorp - Länsmansgården

Linjen får färre turer. Varannan tur på vardagar mellan klockan 07:00-19:00 vänder vid Peppareds Torg och kör inte upp genom övre Balltorp. På helger vänder varannan tur vid Mölndals Innerstad. Linjen kör var 20:e minut från Balltorp/Ålegården på vardagar och lördagar och var 30:e minut på söndagar. Förändringen beror på att det är färre som reser då.

Vid Mölndal Innerstad avgår linjen från lägena C och K..

27 Eketrägatan - Sörredsmotet, 32 Eketrägatan - Arendal - Sörredsmotet

Linje 27 får en ny tur från Sörredsmotet till Eketrägatan på vardagar klockan 22:53. Turen klockan 05:49 från Sörredsmotet till Eketrägatan med linje 32 dras in. Du som resenär hänvisas till turen klockan 05:43.

Turen från Eketrägatan klockan 00:14 till Sörredsmotet med linje 32 dras in. Du som resenär i Arendal hänvisas från Arendal Norra med en ny tur klockan 00:29 med linje 178 till Angered via Sörredsmotet.

44 Tuve - Backatorp - Backa

Nya linje 44 kör mellan Körkarlens gata och Skälltorpsvägen var 15:e minut i rusningstid och var 30:e minut övrig tid. I rusningstid fortsätter varannan tur från Skälltorpsvägen till Tuve (Hinnebäcksgatan) via Skogaberg samma väg som linje 47 tidigare kört. 

46 Backa - Tagene - Kärra – Gerrebacka, 140 Klareberg-Gerrebacka- Klareberg-Kärra

Linje 140 läggs ner. Du som reser mellan Gerrebacka och Kärra hänvisas till linje 46 som förlängs till Gerrebacka på morgonen på vardagar.

47 Tuve - Hjalmar Brantingsplatsen

Linjen kör endast mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Körkarlens gata.

Du som vill resa mellan Körkarlens gata och Hinnebäcksgatan hänvisas till nya linje 44.

52 Skogome - Linnéplatsen

Linjen får ny körväg. Hållplatserna Brunnsbotorget och Anekdotgatan dras in i båda riktningar för linjen men istället kör bussen till hållplats Tingstadsvass och nya Minelundsvägen.

55 Lindholmen-Johanneberg

Linjen dras in. Linjen har varit en testarena som nu upphör.  Istället kan du som resenär framöver se nya, tysta elbussar på fler linjer i Göteborgsområdet.

58 Eketrägatan – Nordstan – Bergsjön

Linjen får ny körväg och fler turer. Linje 58 byter ändhållplats från Västra Eriksberg till Eketrägatan. Linjen kör samma väg som idag mellan Bergsjön och Eriksbergstorget. Därefter fortsätter linje 58 som dagens linje 16 från Eriksbergstorget till Eketrägatan. Linjen får fyra nya hållplatser: Danaplatsen, Säterigatan, Lundby Gamla Kyrka och Eketrägatan men kommer inte att stanna på hållplatserna Eriksbergsdockan och Bockkranen. Resande mellan Eriksbergstorget och Bockkranen hänvisas till linje 16. Vissa tider blir det tätare trafik. På vardagar klockan 09:00-15:00 kör bussen var 10:e minut och på lördagar under dagtid kör den var 12:e minut.

59 Vassgatan-Nils Ericson Terminalen

Linjen förlängs och kör från Vassgatan till Gamlestads Torg för att du som resenär ska få bättre bytesmöjligheter.

69 Gamlestadstorget - Östra Sjukhuset

Linjen dras in. För resor mellan Gamlestads Torg Västra och Östra Sjukhuset via Munkebäcksmotet hänvisas du som resenär till linje 515 som kör hela dagen.

77 Angered centrum - Lövgärdet

Alla turer kör via Angeredsvinkeln. Linjen kör inte till hållplatserna Fjäderharvsgatan, Vättleskolan, Kryddnejlikegatan och Gunnaredsvägen. Anledningen till att linjen alltid kör samma väg är för att göra det enklare för dig som resenär.

84 Sisjön-Flatås-Marklandsgatan, 86 Frölunda-Sisjön-Bifrost-Heden, 95 Frölunda-Flatås-Marklandsgatan

Linjerna får fler turer.

Linje 84:
Tre nya avgångar på helgerna mellan klockan 05.00-08:00 och klockan 00:00-03:00 natt mot lördag och söndag.

Linje 86:
Tre nya avgångar på helgerna mellan Frölunda Torg och Köpcentrum 421 klockan 06:00-08:00.

Sista turen på helgerna mellan Frölunda Torg och Kallebäck och omvänt dras in.

Vid Frölunda Torg  avgår linjen från läge K.

Linje 95:
Linjen kör var 60:e minut på helgerna mellan klockan 05:00-08:00 och 01:00-03:00 natt mot lördag och söndag. Resalternativ finns med spårvagnslinje 1, 7 och 8 mellan Frölunda Torg - Marklandsgatan och omvänt samt med linje 84 mellan Radiovägen - Marklandsgatan och omvänt.

90 Frölunda - Majorna - Järntorget

Natturerna med linje 90 förlängs från Beryllgatan via Kungssten och Gråberget till Järntorget. I Grimmered ersätter linjen natturerna med linje 20.

Vid Frölunda Torg  avgår linjen från läge F.

91 Frölunda - Påvelund - Järntorget

Linjen kör var 30:e minut. Det innebär att kvartstrafiken mellan Beryllgatan och Järntorget i rusningstid försvinner.

Vid Frölunda Torg  avgår linjen från läge J.

99 Frölunda - Eriksberg - Hjalmar Brantingsplatsen

Linjen kör var 20:e minut under dagtid på helgerna. Förändringen görs för att få en bättre passning till övriga linjer vid Frölunda Torg.

Vid Frölunda Torg  avgår linjen från läge G.

121 Torslanda – Centrum, 127 Volvo Torslanda – Centrum

Linjerna får ny körväg och ny ändhållplats, Gamlestads Torg Västra. Linje 121 kör direkt till Frihamnsporten efter Torslandakrysset samt Bur och sedan vidare till Gamlestads Torg Västra, utom två turer som slutar/startar vid Frihamnen. Linje 127 kör direkt till Gamlestads Torg efter Vädermotet. Linjerna stannar inte vid hållplats Nordstan. Det beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

128 Arendal - Centralstationen

Linjen kör endast till Hjalmar Brantingsplatsen. Bussen kör inte till hållplatserna Nordstan och Centralstationen. Det beror på arbeten med Västlänken och den nya Hisingsbron.

141 Volvo Tuve - Centralstationen

Linjen kör endast till Hjalmar Brantingsplatsen. Bussen kör inte till hållplatserna Nordstan och Centralstationen. Det beror på arbeten med Västlänken den nya Hisingsbron.

142 Backa - Volvo Torslanda

Linjen får ny körväg. Linjen kör via Volvo TA/IAC till John Bunyans väg . Från att ha slutat vid Volvo Torslanda TK så fortsätter linjen nu in i området och kör via TA/IAC till John Bunyans väg som blir ny ändhållplats.

Linjen får också fyra nya avgångar på eftermiddagen.

143 Backa - Svingeln

Nya linje 143, kör mellan Körkarlens gata och Svingeln via Tingstadstunneln. Linjen kommer att köra var 10:e minut på vardagar mellan klockan 06:00-09:00 och 15:00-19:00.

145 Volvo Torslanda - Länsmansgården - Tuve

Morgonturen klockan 06:50 från Volvo Torslanda TK till Tuve kör endast till Grimbo. Du som behöver resa till Tuve hänvisas till linje 17.

148 Amhult - Arendal - Volvo - Angered

Linjen får en ny tur från Amhult Resecentrum klockan 17:28 mot Angered via Arendal, Volvo Torslanda och Volvo Tuve.

158 Skintebo-Sahlgrenska-Vasastan, 258 Vasastan - Sahlgrenska – Skintebo

Linje 158 blir linje 258. Linje 258 kommer att få tätare trafik på morgonen. Det blir 20-minuterstrafik från Lillövägen (Brottkärr) klockan 06:45-07:45 samt från Skintebo klockan 07:00-08:00. På eftermiddagen kommer linje 258 att starta vid Heden. Från Vasaplatsen kör bussen samma väg som linje 158 gör idag.

OBS! På morgonen kommer linje 258 fortsatt att ha ändhållplats Vasaplatsen, på samma sätt som linje 158 gör idag.

159 Bergsjön – Kortedala – Centrum – Volvo Torslanda

Efter Olskrokstorget kör linjen direkt till Vädermotet via Tingstadstunneln - Lundbyleden. Bussen stannar inte vid hållplatserna Svingeln, Nordstan, Centralstationen, Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan och Höstvädersgatan. Det beror på arbeten med Västlänken och den nya Hisingsbron. Från Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan och Höstvädersgatan kan du istället resa med linje 142.

167 Gamlestads torg - Sävenäs - Utby

Linjen får fler turer i rusningstid och kör var 30:e minut mellan kockan 06:00-09:00 och 15:00-18:00.

168 Gamlestads Torg - Skräppekärr

Ny linje som kör var 30:e minut på sträckan Gamlestads Torg-Skräppekärr-Gamlestads Torg på vardagar mellan klockan 06:00-09:00 och 15:00-18:00.

178 Angered - Volvo Torslanda

På vardagar kör linjen till Arendal. Efter Volvo Torslanda TK stannar linjen på hållplatserna Sörredsmotet, Kärrlyckegatan, Synneröd, Arendal portal, Arendal Skans, Arendals Allé, Arendal terminal, Terminalvägen och Arendal Norra.

180 Hovås Nedre - Volvo Torslanda

Linjen får Hovås Nedre som ändhållplats och stannar inte vid hållplatserna Brottkärrsmotet och Lyckhem. Under en timme på morgonen och eftermiddagen kör linjen var 15:e minut istället för var 20:e minut.

Linjen kommer att få två nya hållplatser, Sjupundsgatan och Vädermotet, som många kunder har önskat.

190 Volvo Torslanda - Kungssten – Järntorget

Linje 190 kommer inte att köra till hållplats Volvo Torslanda TA. Efter Volvo City kör linjen till Volvo RA via Volvohallen och Volvo TS. De turer som förlängs till Volvo Tuve kommer även att köra till hållplatserna Östergärde, Volvo Tuve L B och Volvo Tuve L A. Förändringen görs för att möjliggöra arbetsresor till skiften vid Volvo Tuve.

285 Älvsnabben Klippan-Norra Älvstranden-Lilla Bommen

Linjen får ändrade avgångstider och stannar inte vid Lilla Bommen efter klockan 19:09 på vardagar och klockan 18:10 på lördagar eller klockan 16:36 på söndagar. Du som resenär hänvisas istället till hållplats Stenpiren. Sista båten på kvällen lämnar Stenpiren klockan 23:26 och kommer till Lindholmspiren klockan 23:32. Det beror på att det är få som reser då.

286 Älvsnabbare Lindholmspiren-Stenpiren

Linjen får en ny avgång klockan 06:10 från Lindholmspiren.

Svart express Amhult - Centrum - Vallhamra

Linjen kör inte till hållplats Nordstan. Vi hänvisar till hållplats Centralstationen. Det beror på arbeten med Västlänken den nya Hisingsbron.

Gul express Partille-Nordstan-Torslanda

Linjen byter namn och körväg. Gul Express blir linje X1 och får följande körväg:

  • X1 kortas av vid Partille Centrum. På sträckan Jonsered – Partille Centrum kör nya linje 518.
  • X1 kör alla turer via Lindholmen. Efter hållplats Nordstan kör X1 via hållplatserna Pumpgatan, Regnbågsgatan, Lindholmen och Sannegårdshamnen. Nästa hållplats blir Vädermotet alternativt Volvo Torslanda RA (för turer på morgonen som kör via Volvo Torslanda).
  • X1 stannar inte vid hållplats Nordstan i riktning mot Torslanda, utan stannar istället vid hållplats Centralstationen, läge K.
  • X1 kör var 10:e minut på vardagar mellan klockan 06:00-19:00.

Vid Partille centrum  avgår linjen från läge 8.

Blå express Särö-Göteborg-Gråbo

Blå express blir linje X3. Det blir även en del förändringar i tidtabellen. Alla turer som kör till eller från Gråbo kör över via Olstorp (Vårlöksvägen) igen.

Linjen får nytt hållplatsläge, läge D, på Marklandsgatan söderut (samma läge som ROSA/X2 har idag.

Rosa express Billdal-Nordstan-Gerrebacka

Rosa express blir linje X2 och stannar inte vid hållplats Nordstan. X2 får en ny körväg direkt mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Operan. Linjen får ändrad tidtabell.

1 Ytterby-Resecentrum-Ullstorp, 3 Resecentrum-Fontin-Resecentrum, 401 Kungälv-Bohus-Surte-Angered, Grön expressKungälv-Göteborg-Mölnlycke

Linjerna stannar vid nya hållplatsen Kongahällagatan.

11 Terminalen-Brogården-Bolltorp-Kvarnbacken, 12 Terminalen-Eriksberg-Stadsskogen

Linjerna dras in. Det beror på att det är få som reser med linjerna. 

241 Nils Ericson terminalen - Lilla Varholmen

Linjen får ny körväg och kör som vanligt mellan Lilla Varholmen och Vädermotet, men sedan kör sedan till Frihamnsporten som blir ny ändhållplats.  Det beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

1 Burö-Hönö Pinan, 2 Hönö-Fotö, 3 Gröneviks färjeläge-Missionskyrkan, 290 Burö-Göteborg, 291 Fotö-Göteborg

Linje 290 och 291 kör endast in till Göteborg på vardagar i rusningstid. 

Resenärer som vill resa till Göteborg utanför rusningstid hänvisas till lokaltrafiken på öarna och resa från Lilla Varholmen med Röd express. Samtliga avgångar kommer att få Järntorget som ändhållplats. Du som tidigare har rest hela vägen till Nils Ericson Terminalen kommer att få göra ett byte vid Järntorget för fortsatt resa in mot centrala Göteborg.

Linje 290 stannar på hållplatserna: Burö färjeläge, Västeräng Hälsö hamn, Hälsö södra, Propellerfabriken, Blåbärsvägen, Intaget, Öckerö färjeläge, Öckerö hamn, Kanaldalen, Hönö norra, Hönö pinan.

Linje 291 stannar på hållplatserna: Fotö, Söö, Brevik, Bustaden, Vipekärr, Hedens by, Västra gärdet och Hönö pinan.

Det blir även två nya linjer, linje 1 och 2. Linjerna kör var 30:e minut på vardagar. Linjerna kommer även att köra på helgen. Flexlinjen dras in och ersätts av linje 1 och 2. 

Linje 294 byter namn till linje 3 och kommer att köra samma väg som idag. Linjen har ett uppehåll mitt på dagen mellan klockan 10 och 13. Övrig tid kör linjen var 30:e minut. 

310 Håltet-Göteborg

Vissa turer kör inte till Nils Ericson terminalen. Turerna klockan 07:35 och 08:05 från Göteborg och turen som ankommer till Nils Ericson Terminalen klockan 17:04 kör som idag. Alla andra turer får Frihamnsporten som ändhållplats. Det beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

320 Tjuvkil-Kärna-Säve-Göteborg

Linjen får ny körväg och kör inte till Nils Ericson Terminalen utan kör via Hjalmar Brantingsplatsen till Frihamnsporten som blir ny ändhållplats. Förändringen beror på arbeten vid hållplats Nordstan för Västlänken och nya Hisingsbron.

355 Bleket-Rönnäng-Myggenäs-Kungälv

Det blir bättre pendlingsmöjligheter från Aröd. Tre turer med linje 355 startar vid hållplats Aröds backe istället för Bleketsskolans vändplan. Det gäller turerna klockan 05:44, 06:14 och 06:44.

356 Klädesholmen-Tolleby-Djupvik-Kållekärr

Turen klockan 16:30 startar vid Myggenäs korsväg och stannar inte på sträckan Nösnässkolan-Myggenäs korsväg på grund av att det är få som reser då. Du som resenär får istället åka med linje 357, 359 eller Tjörn express till Myggenäs korsväg och där byta till linje 356.

402 Jennylund - Bohus – Nödinge

Turerna från Nödinge klockan 02:32 och 03:32 samt från Jennylund klockan 02:46 och 03:46 på fredag och lördag dras in. Du som resenär hänvisas till turen klockan 01:32 från Nödinge och klockan 01:46 från Jennylund.

403 Nödinge–Alafors–Nödinge

Turen från Nödinge klockan 03:44 på helgerna dras in eftersom det är få som reser då. Resenärer hänvisas till turen klockan 02:44 eller första morgonturen klockan 05:33.

425 Prässebo - Nygård - Lödöse

Turen från Prässebo klockan 04:54 dras in på grund av att det är få som reser då.

Du som resenär hänvisas till turen klockan 05:54.

431 Kollanda-Fors-Skepplanda

Turerna från Kollanda klockan 06:02, 19:34 och från Skepplanda klockan 06:21, 18:52 dras in eftersom det är få som reser. Resenärer från Kollanda hänvisas till turerna klockan 06:10, 06:40, 18:56 eller 19:56 med linje 414. Resenärer från Skepplanda hänvisas till turerna klockan 06:04, 06:34, 18:34 eller 19:04 med linje 434.

435 Granvattnet-Skepplanda

Turen från Albotorget klockan 05:57 och från Granvattnet klockan 06:20 dras in på grund av att det är få som reser. Resenärer hänvisas till avgångarna klockan 06:57 från Albotorget och klockan 07:20 från Granvattnet.

510 Partille - Utby – Heden, 519 Jonsered-Utby-Heden

Dagens linje 519 delas upp i två linjer 510 och 519. Den nya linjen, linje 510, ersätter dagens linje 519 på sträckan Partille C - Utby - Bellevue - Svingeln - Heden.

Linjen kör var 20:e minut på vardagar mellan klockan 06:00-09:00 och 13:00-19:00. Övriga tider kör linjen var 30:e minut.

512 Partille - Öjersjö – Liseberg, 513 Heden-Öjersjö-Partille-Heden

Dagens linje 513 delas upp i två linjer, linje 512 och 513. Den nya linje 512 ersätter linje 513 på sträckan Partille C – Furulund – Öjersjö – Mölnlycke Företagspark – Liseberg. Den kör till samma hållplatser som idag mellan Partille centrum och Delsjömotet, därefter kör den till Lisebergs station, läge A2, som är ändhållplats. Linjen kör minst var 20:e minut på vardagar mellan klockan 06:00-19:00. Övriga tider kör linjen var 30:e minut.

Vid Partille Centrum  avgår linje 513 från läge 4.

513 Partille - Sävedalen - Heden

Dagens linje 513 delas upp i två linjer, linje 513 och 512. Linje 513 kortas av och kör på sträckan Partille C – Sävedalen – Svingeln – Heden. Den kör till samma hållplatser som idag mellan Partille centrum och Heden. Linjen kör minst var 20:e minut på vardagar mellan klockan 06:00-19:00. Övriga tider kör linjen var 30:e minut.

Vid Partille Centrum  avgår linjen från läge 5.

515 Partille - Östra Sjukhuset – Gamlestaden

Dagens linje 515 delas upp i två linjer 515 och 517. Nya linje 515 startar vid Partille C och förlängs från Östra sjukhuset till Gamlestaden istället för att köra till Svingeln. Den kör till samma hållplatser som idag mellan Partille centrum och Östra sjukhuset, därefter kör den via hållplatserna Munkebäcksmotet, Gustavsplatsen och Gamlestads Torg Västra, som blir ny ändhållplats. Natturerna kör bara till Östra Sjukhuset men via Puketorp. Linjen kör var 20:e minut på vardagar mellan klockan 06:00-19:00. Övriga tider kör linjen var 30:e minut, utom på natten den kör var 60:e minut.

517 Furulund - Partille C

Nya linje 517 kör var 30:e minut mellan Furulund och Partille centrum. Linjen ersätter dagens linje 515 på samma sträcka.

518 Jonsered - Stärtered - Partille C

Nya linje 518 kör var 20:e minut på sträckan Jonsered-Stärtered-Partille C på vardagar mellan klockan 06:00-19:00. Övriga tider kör linjen var 30:e minut. Linjen ersätter dagens linje Gul express.

519 Jonsered - Kåhög - Partille C

Dagens linje 519 delas upp i två linjer och blir linje 519 och 510. Linje 519 kortas av och kör på sträckan Jonsered - Kåhög - Partille C. Linjen kör var 20:e minut på vardagar mellan klockan 06:00-09:00 och 13:00-19:00. Övriga tider kör linjen var 30:e minut.

Vid Partille centrum  avgår linjen från läge 9.

531 Floda-Ryggebol-Hallsås-Lerum

Hållplatserna Skallsjö kyrkoruin och Gunnebo dras in. Du som resenär hänvisas till Gröna vägen eller Ryggebol och Ryggebols skola.

561 Norsesund-Hemsjö-Alingsås, 562 Norsesund-V Bodarna-Alingsås

Linjerna slås ihop och blir linje 561. Linje 561 får bättre passning till tågen i Norsesund och kör inte längre via Tiggarvägen. Linje 562 dras in. Du som resenär hänvisas till linje 561.

751 Mölnlycke - Mölndal – Frölunda

Linjen får ny körväg och fler turer. Linje 751 vänder alltid vid Mölnlycketerminalen, även i rusningstid på vardagar. Det innebär att linjen inte kommer att köra till hållplatserna Hulebäcksgymnasiet östra och Mölnlycke Fabriker. Du som reser från dessa hållplatser hänvisas till linje 516.

Linje 751 kommer att få tätare trafik än i dag och köra var 15:e minut på sträckan Mölndal - Eklanda - Frölunda Torg på vardagar även klockan 09:00-12.00.

Vid Frölunda Torg  avgår linjen från läge L.

753 Liseberg - Mölndal - Chalmers – Heden

Linje 753 kommer att få tätare trafik än i dag och köra var 15:e minut på sträckan Mölndal - Åby - Bifrost - Heden på vardagar även klockan 09:00-12:00.

755 Kållered - Rävekärr - Mölndal C, 765 Kållered – Tulebo

Efter klockan 21:00 på vardagar, klockan 20:00 på helgerna, samt före klockan 09:00 på lördag och söndag dras linje 755 in och ersätts av linje 765 på sträckan Bölet - Kållereds station.

Linje 765 kör var 60:e minut på sträckan Bölet - Kållereds station (västra sidan) - Ikea - Kållereds station (östra sidan) - Tulebo. Vid Kållereds station (västra sidan) och kommer bussen passa med tåget för resande till/från Bölet. Vid Kållereds station (östra sidan) kommer bussen passa med linje 761 mot Mölndal.

Vid Mölndal Innerstad  avgår 755:an från läge J.

757 Linnéplatsen – Mölndal, 761 Mölndal station - Sagered - Lindome

Linje 761 kortas av och kör på sträckan Lindome station – Sagered – Kållered station – Rävekärr – Mölndal station.  Linjen kör var 30:e minut förutom i nattrafiken då linjen kör var 60:e minut.

Linje 757 är en ny linje och kör på sträckan Mölndals innerstad – Krokslätt – Sahlgrenska – Linnéplatsen. Linjen kör var 15:e minut på vardagar mellan 06:00 och 19:00 och var 30:e minut övrig tid.

758 Heden - Mölndal - Marklandsgatan

Linjen får något färre turer i rusningstid på vardagar på sträckan Mölndal station - Heden. Anledningen är för att minska trafiken vid Korsvägen.

760 Mölndal station - Kållered Köpstad - Lindome

Linjen kör till Mölndal station. Linje 760 kör sträckan Varvsvägen – Katrinebergsgatan på samma sätt som idag. Men efter Katrinebergsgatan kör linje 760 till Mölndal station, som blir ny ändhållplats.

I den andra riktningen startar linje 760 vid Mölndal station och kör till Katrinebergsgatan, därefter fortsätter den på samma sätt som idag till Varvsvägen i Lindome.
Linjen kör inte längre till hållplats Mölndals Innerstad.

765 Mölndals Innerstad - Kållered - Tulebo

Linje 765 förlängs från Kållered station till Mölndals Innerstad via hållplatserna Waldts fabriker, Brännemaden, Hasseldungen, Sandbäck, Grankullen, Pilegkrogen, Rävekärrsgatan, Möbelgatan, Kronogårdsgatan och Mölndal station i rusningstid på vardagar.

Grön express Kungälv-Göteborg-Mölnlycke

Linjen stannar vid hållplats Polhemsplatsen istället för Nordstan i riktning mot Kungälv. Förändringen beror på arbeten med Hisingsbron och Västlänken.

Marstrand express Marstrand-Ytterby-Göteborg

Linjen får ny körväg och kör inte till Hjalmar Brantingsplatsen. Linjen kör via Tingstadstunneln till Nils Ericson Terminalen. Den nya körvägen beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

Orust express Uddevalla-Orust-Stenungsund

Linjen kör inte till Hjalmar Brantingsplatsen utan kör via Tingstadstunneln till Nils Ericson Terminalen. Den nya körvägen beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

Stenungsund express Stenungsund-Göteborg

Linjen ändrar körväg. Linjen kör via Tingstadstunneln till Nils Ericson Terminalen förutom varannan tur på morgonen mellan klockan 07:00-09:00 som kör via Hjalmar Brantingsplatsen till/från Frihamnsporten. Den nya körvägen beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

Tjörn express Tjörn-Stenungsund-Göteborg

Linjen kör inte till Hjalmar Brantingsplatsen utan kör via Tingstadstunneln till Nils Ericson Terminalen. Den nya körvägen beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

Närtrafiken Kungälv

Närtrafiken i områdena Häljeröd, Dösebacka, Södra Timmervik, Illekärr och Marieberg dras in. Du som resenär hänvisas till ordinarie linjetrafik i Kungälvs kommun.

Närtrafiken Lerum

Området Björkås får Närtrafik. 

1 Stenungsund-Doteröd-Munkeröd, 5 Stenungsund-Höviksnäs

Linje 5 kör timmestrafik istället för var 30:e minut under dagtid. Följande turer dras in mellan Stenungsund-Höviksnäs: 08:34, 09:34, 10:34, 11:34, 12:34, 13:34. Följande turer dras in mellan Höviksnäs- Stenungsund: 08:59, 09:59, 10:59, 11:59, 12:59, 13:59.

Följande turer dras in på linje 1: Stenungsunds station - Munkeröd klockan 19:32, Munkeröd - Stenungsunds station klockan 19:45. Förändringen beror på att det är få som reser dessa tider. 

36 Trollhättan-Restad gård, 67 Restad gård-Vänersborg,

Linje 36 dras in på grund av att det är få som reser. Istället får linje 67 fler turer. Nya turer på linje 67:

Restad gård-Vänersborg Resecentrum klockan 06:53, 07:23.
Vänersborg Resecentrum-Restad gård klockan 06:45, 07:15, 07:45.

37 Kronogården-Hjortmossen-Stallbacka

Linje 37 läggs ner eftersom det finns andra bussar som kör samma stäcka. Du som resenär hänvisas till linje 21 eller 24 till Trollhättans resecentrum. Du som ska till Stallbacka får byta till linje 66 vid Trollhättan Resecentrum.

38 Vänersborg-Onsjö-Stallbacka-Halvorstorp

Turen klockan 04:50 dras in på grund av att det är få som reser då. Du som resenär hänvisas till linje 66 klockan 05:00 eller linje 710 klockan 05:01.

39 Öxnered-Vänersborg-Vargön Stallbacka-Trollhättan, 62 NÄL-Öxnered-Vänersborg-Vargön-Nordkroken, 66 Vänersborg-Vargön-Stallbacka-Trollhättan

Linje 39 läggs ner. Du som resenär hänvisas till linje 62 och 66.

376 Henån-Torp-Vräland-Svanesund

Turen från Henåns bussterminal klockan 16:45 dras in på grund av att det är få som reser då. Vi hänvisar till linje 377 klockan 16:50 som kör sträckan Henåns bussterminal- Torp eller linje Orust express klockan 16:45 som kör mellan Henåns bussterminal-Vräland.

424 Lilla Edet-Trollhättan

Turerna från Trollhättan klockan 05:00 och från Lilla Edet klockan 05:30 dras in på grund att det är få som reser då. Du som resenär hänvisas till linje 423.

630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-Trollhättan

Turen klockan 04:30 dras in på grund av att det är få som reser.   

640 Nossebro-Grästorp-Trollhättan, 660 Nossebro-Trollhättan

Turen klockan 04:45 dras in på grund av att det är få som reser då. Resenärer från Nossebro hänvisas till linje 660 klockan 05:20 och resenärer från Grästorp hänvisas till linje 1 Express klockan 05:40.

650 Såtenäs-Grästorp-Vargön-Vänersborg

Linjen läggs ner på grund av att det är få som reser.

670 Uddevalla-NÄL-Trollhättan

Hållplatsläget vid Trestad center som ligger vid vägen bredvid riksväg 44 öppnar igen så bussen stannar där. Det nya hållplatsläget heter hållplatsläge C.

679 Uddevalla-Stallbacka-Trollhättan

Turen klockan 16:20 från Stallbacka mot Uddevalla dras in på grund av att det är få som reser då.

680 Vänersborg-Trestad Center-Uddevalla

Turen från Vänersborg klockan 15:40 dras in. Du som resenär hänvisas till turerna klockan 15:23 och 16:23. Du som ska resa till Trestad Center hänvisas till turen klockan 15:45 med linje 681.

744 Åmål-Säffle

Bussen stannar vid hållplats Industrigatan i Säffle.

810 Uddevalla-Ljungskile-Göteborg

Linjen kör inte till Hjalmar Brantingsplatsen utan via Tingstadstunneln till Nils Ericson Terminalen. Den nya körvägen beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

854 Lysekil - Häggvall - Flat - Alsbäck - Lysekil, 862 Lysekil – Hallinden – Hunnebostrand - Smögen

Linjerna får ändrade tider.

830 Uddevalla-Munkedal, 834 Munkedal-Hedekas, 835 Medbön-Munkedal, 836 Uddevalla-Pjäxeröd, 839 Munkedal-Gårvik

Linje 830
Turen från Kampenhof klockan 19:00 förlängs så att den kör över området Stale innan den kör till Munkedals station. Boende vid hållplatserna Kroklev och Hede får en ny resmöjlighet hem senare på kvällen.

Linje 834

Linjen kör alla vardagar. Det gör att du kan åka med linjen måndag till fredag.

Linje 835

Linjen får ny tidtabell på vardagar. Det blir en ny tur från Medbön till Bruksvägen klockan 08:05 och nya turer från Hedekas till Bruksvägen klockan 10:05, 14:15, 15:35.

Mellan Munkedal och Hedekas blir det fyra nya turer klockan 07:25, 10:45, 13:40 och 17:50.

Det blir en ny tur från Munkedal till Medbön klockan 16:40.

Hållplatserna mellan Hedekas och Kåtebol i riktning mot Munkedal dras in och du som reser hänvisas till Närtrafiken.

Linje 836
Linjen får en tidtabell som är anpassad till gymnasietiderna i Uddevalla vilket ger bättre resmöjligheter alla dagar för gymnasieelever.

Linje 839

Linjen får ny tidtabell. Turen klockan 13:00 från Gårvik till Munkedal och turen klockan 12:25 från Munkedal till Gårvik dras in. Förändringen görs för att skapa bättre resmöjligheter för gymnasie-och arbetspendlare. 

840 Lysekil-Bokenäs-Torp-Uddevalla, 860 Smögen-Kungshamn-Uddevalla-Trollhättan, 870 Strömstad-Tanumshede-Uddevalla

Linjerna stannar inte vid Bävebäcksgatan. Du som resenär hänvisas till Kampenhof.

850 Lysekil - Hallinden - Munkedal - Uddevalla

Linjen får färre turer på kvällar. Det beror på att det är få som reser.

851 Lysekilsrundan

All trafik på linje 851 tas bort på lördagar och söndagar. Du som resenär kan istället åka med linje 852. Turen klockan 05:36 från Lysekils sjukhus på vardagar dras in. Du som resenär hänvisas istället till linje 865. Hållplats Lysekilshemmet dras in eftersom hemmet läggs ner. Du som resenär hänvisas till hållplats Badhusberget Södra.

853 Lysekil - Preemraff - N:a Grundsund - Lysekil

Linjen kör inte på helgerna. Följande turer från Lysekils sjukhus dras in:
Lördag klockan 09:35, 13:35, 21:35.
Söndag klockan 10:55, 15:35, 21:35.
Bussen kör inte till följande hållplatser under lördag och söndag:
Berg, Örvägen, Djupedal, Skalhamn, Skalhamn östra, Valemyr, Kolleröd norra, Kollerödsskolan, Skummedal centrum, Skummedal nedre, Spjösvik, Norra Grundsund, Skummedal, Slättene, Sandåker, Kyrkebyn, Lyse kyrka och Hedanebron.

Du som reser från övriga hållplatser på linjen hänvisas till linje 841 och 852.

857 Lysekil-Brastad-Brodalen-Slävik

Turen klockan 17:08 stannar inte vid hållplats Lysekil Södra hamnen. Linjens ändhållplats blir Lysekil station. Resenärer som vill ta sig till Lysekil Södra hamnen får gå eller byta till linje 850 eller 851 vid Lysekils station.

865 Smögen-Kungshamn-Hovenäset-Hallinden-Lysekil

Turerna klockan 14:38 och 15:40 från Kungshamns busstation dras in. Vi hänvisar istället till turerna klockan 14:22 eller 15:22 med linje 860.

Orust express Uddevalla-Orust-Stenungsund

Linjen får ny starthållplats på morgonen. Turen klockan 04:55 startar vid Henån istället för Varekil i riktning mot Uddevalla. Förändringen beror på att det är få som reser från Varekil den tiden.

Linjen kör inte till Hjalmar Brantingsplatsen utan kör via Tingstadstunneln till Nils Ericson Terminalen. Den nya körvägen beror på arbeten med Västlänken och nya Hisingsbron.

6 Ronden Strömstad-Uddevalla-NÄL

Linjen läggs ner. Du som resenär hänvisas till ordinarie linjetrafik. Resenärer som är i behov av sjukresor hänvisas till Anropsstyrd trafik för bokning av resa.

6 Sjukhuset-Centrum-Regementet

All trafik med linje 6 slutar köra vid klockan 20:00 på grund av att det är få som reser på kvällarna. Du som resenär hänvisas istället till linjerna 1, 3, 5, 8, 154 eller 155.

21 Viared norra-Borås resecentrum

Linjen läggs ner. Det beror på att det är få som reser. Du som resenär hänvisas till linje 2, 5, 20 och 151.

101 Göteborg-Bollebygd-Borås, 110 Erikstorp-Bollebygd-Borås

Linjen delas upp i två linjer. Linje 101 kör mellan Bollebygd och Göteborg. Nya linje 110 kör mellan Erikstorp-Bollebygd-Borås alla dagar i veckan.

246 Herrljunga-Skölvene-Od

Linjen läggs ner. Du som resenär hänvisas till linje 261 som kommer köra mellan Od och Herrljunga.

261 Ljung-Timmele-Ulricehamn

Linjen förlängs och kör till Herrljunga.

262 Vegby-Tvärred-Ulricehamn

Följande turer dras in:

  • från Blackered klockan 07:05
  • från Hulu klockan 14:36
  • Från Ulricehamn klockan 15:07

Det är turer som legat i anslutning till grundskolans start- och sluttider och i och med att kommunen tar över skoltrafiken så behövs inte turerna.

263 Tolkabro-Gretared-Ulricehamn

Linjen läggs ner, då den har varit anpassad efter grundskolan men i och med att kommunen tar över skoltrafiken så behövs inte linjen.

264 Ulricehamn – Gällstad - Dalstorp

Morgonturen körs av linje 208. Turen klockan 06:59 körs istället av linje 208. Två turer på lördagar flyttas från linje 208 till linje 264.

266 Tranemo – Dalstorp- Ölsremma

Linjen byter namn till linje 366 men kör samma väg som idag.

302 Mjöbäck-Svenljunga-Lockryd, 360 Svenljunga-Borås, 361 Svenljunga-Borås

Turer på linje 302 flyttas. Turen klockan 07:40 från Sexdrega affär körs av linje 361. Turen startar i Hillared och kör via hållplats Sexdrega. Turerna klockan 13:35 och 15:35 körs istället av linje 360.

330 Kinna-Sätila-Göteborg

Linje 330 byter namn till linje 430.

331 Kinna-Sätila-Hulta

Linje 331 byter namn till linje 431 och tre turer kör till Inseros.

381 Hästebacka-Källarbacken-Sätila, 382 Ubbhult-Källarbacken-Sätila

Linje 381 och 382 byter namn till 481 och 482. Turerna klockan 15:05 på fredagar kör istället klockan 15:35 för att bättre passa skolans sluttider.

382 Ubbhult-Källarbacken-Sätila

Linje 382 byter namn till linje 482.

404 Bollebygd-Olsfors-Borås

Linjen ersätts av linje 402. Linje 402 kommer köra i rusningstid mellan Bollebygd via Olsfors och Hultafors till Sandared. Du som ska resa till Borås får göra ett byte till linje 151 i Sandared. På kvällar och helger kommer det att finnas anropstyrd trafik på linje 402. Denna förändring beror på att det är få som reser under dagtid och under helgerna.

Närtrafiken i Borås

Närtrafiken i Borås kör även på helgen:

Lördag och söndag klockan 09.30-10.30, 12.30-13.30, 15.00-16.00, 18.00-19.00.

1 Hindsbo-Skara Busstation-Vilan

Linjen får färre turer på morgonen och eftermiddagar. Följande turer dras in:

från Vårdcentrum klockan 06:12, 07:12, 18:12.
från Vilan klockan 06:39, 17:39, 18:09.

Anledningen är att det är få som reser dessa tider. 

1 Bråten-Mariestad Resecentrum-Grangärdet, 2 Krontorp-Mariestad Resecentrum-Haggården

Linjen får färre turer på kvällar. Bussen kör en gång i timmen efter klockan 18:00. Det beror på att det är få som reser på kvällarna.

Linje 1

Linjens nya körväg från resecentrum blir via hållplatserna Nya Torget, Hertig Karls torg och Blomstervägen. Det blir en ny hållplats, Universitetsparken, på Leksbergsvägen vid tennisbanorna. Resterande körväg är samma som tidigare. Hållplatserna Sjöstaden och Esplanaden tas bort. Förändringen beror på att Marieholmsbron stängs av för tung trafik.

Linje 2

Linjen kör via Södra vägen och kör inte längre ner John Hedins väg. Linjen kör inte till hållplatserna Badhuset, Blomstervägen, Tunaholmsskolan och Drottning Kristinas väg. Efter hållplats Hertig Karls torg, läge B, kör linjen till hållplats Södra vägen och till den nya hållplatsen Vasavägen. Linjen förlängs och kör till cirkulationsplatsen Storegårdsvägen/Göteborgsvägen där det blir en ny hållplats, Haggården.

104 Vara-Nossebro

Linjen får fler turer mellan Arentorp och Vara.

200 Lidköping-Skara-Skövde

Turen med linje 200 från Skövde till Skara klockan 05:00 dras in eftersom det är få som reser. Du som resenär hänvisas till linje 1 Express.

202 Götene-Skara

Linjen får färre turer på eftermiddagarna. Det beror på få som reser då. Du som resenär hänvisas till närliggande turer.

217 Skara – Uddetorpsskolan

Linjen och hållplats Uddetorpskolan dras in.

Du som resenär hänvisas till följande turer mellan Skara busstation och Vårdcentrum:
* Linje 1 i Skara stadstrafik klockan 07:25-07:36.
* Linje 1 i Skara stadstrafik klockan 07:55-08:06.
* Linje 200 klockan 08:03-08:06.

Hållplats Uddetorpskolan dras in. Resenärer hänvisas till hållplats Vårdcentrum Skara.

318 Kättilstorp-Falköping

Linjen får en anropsstyrd tur på vardagar klockan 11:00 mellan Vartofta-Falköping.

321 Tidaholm - Hökensås

Turen klockan 07:54 mellan Daretorp-Tidaholm dras in. Du som resenär hänvisas till linje 321 och 322.

400 Skövde - Tibro - Fagersanna – Karlsborg, 402 Skövde-Hjo

Linjerna får fler turer på vardagar.

403 Tibro-Hjo

Linjen läggs ner eftersom det är få som reser med linjen. Du som resenär hänvisas till linjerna 400/401 och 402 och får göra ett byte i Skövde eller i Huseby.

502 Mariestad - Gullspång

Turen från Mariestad till Sjötorp klockan 15:38 dras in. Resenärer hänvisas till turen klockan 15.40 från Mariestad till Gullspång som nu kör till Högelidsskolan.

520 Gullspång - Hova – Gårdsjö

Morgonturen klockan 06:40 startar vid hållplats Gallernäset istället för Otterbäcken Badängen.

614 Skövde - Lerdala - Timmersdala

Linjen läggs ner. Istället får linje 613 mellan Lerdala-Timmersdala-Skövde fler turer. Dessa nya turer kommer inte att köra via Stöpen utan körs som direktbuss på sträckan mellan Timmersdala-Skövde. Det innebär att bussen inte kör till hållplatserna Öglundavägen, Stensgården, Långesäter, Arvidstorp, Stubberud, Fädernet, Smedstorp, Blängsås, Klippet, Källtorpsvägen. Dessa hållplatser dras in.

Stadstrafiken fortsätter köra till hållplatserna Daggkåpevägen, Maskrosvägen, Käpplunda Park, Stenvägen och Gamla Kungsvägen. Linje 615 stannar på hållplatserna Smedsgården, Lerbäck, Källstorp, Källbacka och Björnasäter.

Anledningen till förändringen är att det är dåliga vägar mellan Björnasäter i Lerdala och Dälderna i Skövde vilket gör att bussarna inte kan köra på ett trafiksäkert sätt.

Västtågen Göteborg-Borås

Linjen får ny tidtabell på helgerna.

Västtågen Uddevalla-Herrljunga

Linjen får färre avgångar. Följande avgångar dras in på grund av få resenärer:

Från Uddevalla måndag-fredag klockan 19:17
Från Herrljunga måndag-fredag kockan 18:39
Från Uddevalla lördag klockan 17:18
Från Herrljunga lördag klockan 17:30

Västtågen Uddevalla-Göteborg

Förändringar i tidtabellen. Tåget från Göteborg måndag-fredag och söndag klockan 21:40 kör bara till Stenungsund. Tåget från Göteborg måndag-fredag och söndag klockan 23:40 kör bara till Stenungsund. Tåget till Göteborg måndag-torsdag och söndag med ankomst klockan 23:20 startar i Stenungsund. Tåget till Göteborg på fredagar med ankomst klockan 00:20 startar i Stenungsund.

Västtågen Uddevalla-Trollhättan-Göteborg

Det blir en ny avgång klockan 17:45 måndag-fredag på sträckan Göteborg-Trollhättan-Uddevalla.

Västtågen Strömstad-Uddevalla

Följande avgångar dras in på grund av att det är få som reser:
Från Uddevalla till Munkedal måndag-fredag klockan 09:03.
Från Munkedal till Uddevalla måndag-fredag klockan 09:34

Från Uddevalla till Dingle måndag-torsdag klockan 12:55.
Från Dingle till Uddevalla måndag-torsdag klockan 13:28.

Från Uddevalla till Strömstad lördag klockan 13:58.

Västtågen Vänersborg-Göteborg och Västtågen Älvängen-Göteborg

Det blir ny tidtabell mellan Vänersborg och Göteborg på kvällarna måndag-lördag och hela söndagen. Vänersborgstågen gör uppehåll på Alependelns alla stationer.

Västtågen Jönköping-Falköping

Bättre pendlingsmöjligheter på sträckan Jönköping-Habo-Mullsjö-Falköping. Nya tågavgångar måndag-fredag:
Jönköping-Falköping klockan 08:33.
Falköping-Jönköping klockan 15:44.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies