Förändringar i zon A

Linje 24 byter namn till linje 34.

I västra änden förlängs linjen till Hjuvik. Nya hållplatser för linjen blir Amhult Torg, Gossbydalsvägen, Hällsviksvägen, Övre Hällsvik, Långrevsvägen, Batterivägen, Majvik, Fyrskeppsvägen och Hjuvik.

OBS! På natturerna kör linjen inte väster om Amhult Resecentrum. Då finns bytesmöjlighet till och från Röd Express för resa längre västerut.

I östra änden kortas linjen av vid Eketrägatan. Indragna hållplatser blir Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen och Rambergsvallen.

Linje 240 läggs ner. 

Linjerna 26 och 26X dras in på grund av för få resenärer.

Till Amhults Torg kan du ta nya linje 34. Närmaste hållplats i övrigt blir Gossbydalsvägen med linje Röd Express, 34 och 241.

Gäller från 12 juni

Linje 52 kör sträckan Heden – Korsvägen – Guldheden – Linnéplatsen.

Nya linje 42 kör sträckan Skogome – Hjalmar Brantingsplatsen.

Göteborg växer och för att kunna erbjuda smidiga resor för så många som möjligt måste vi anpassa vår trafik. Det är trångt på vägarna i centrala Göteborg. Vi kortar därför av en del linjer som kör genom staden, helt enkelt för göra mer plats och minska risken för köbildning. Linjer får nya ändhållplatser vid knutpunkter runt stadskärnan. Resenärer kan där göra ett smidigt byte alternativt gå eller cykla sista biten in till centrala Göteborg.

Linje 148 får sedan 1 februari inte längre köra Hamneviksvägen mellan Syrhålamotet och Arendal Norra, vilket innebär en lång omväg för att köra via Arendal. Linje 148 kör därför inte längre mellan Amhult och Sörredsmotet/Arendal.

Linje 148 avkortas till Arendal och får ny körväg från Sörredsmotet till Arendal via hållplatserna Ytterhamnsmotet – Arendalsvägen – Kärrlyckan – Arendal Portal – Arendal Skans – Terminalvägen– Arendal Terminal – Arendal Norra, samt hållplatserna Hamneviksvägen och Godsgatan.

I Volvo Torslandaområdet kör linje 148 åter alla turer via Volvo PV. Trafiken till och från Kålsered ersätts av nya linje 129.

Exempel på resmöjligheter från och till Amhult RC:
Ta linje X1, Röd Express eller linje 34 till Sörredsmotet och byt där till linje 27, 127 eller 242 för resa mot Volvo Torslanda. För resa mot Arendal, byt till linje 32 eller 148.

Linjen förlängs från Kungälv Resecentrum (motorvägshållplatserna) till Ytterby respektive Ullstorp och stannar inte vid hållplatserna Eriksdal eller Backadalsmotet.
Kvällsturen till och från Volvo Torslanda dras in.

OBS! Eftermiddagsturerna och de första morgonturerna till Volvo Torslanda kör från Hjalmar Brantingsplatsen.

På tidig kväll tillkommer några turer från Volvo Torslanda till Hjalmar Brantingsplatsen.

Linjen byter namn till linje X4 och får ny körväg:

Kungälv

X4 kör: Kungälvs Resecentrum – Kexbageriet – Eriksdal och sedan vidare på E6
mot Göteborg.

Resenärer till och från Ullstorp och Ytterby hänvisas till linje 242 samt Kungälvs tätortslinjer 1 och 2.

Mellan Eriksdal och Mölnlycketerminalen kommer X4 att ha samma körväg som Grön Express har haft: Hjalmar Brantingsplatsen – Polhemsplatsen – Heden – Liseberg station –Delsjömotet.

Mölnlycke

Vissa turer fortsätter efter Mölnlycketerminalen till Höga Hallar.

Sträckan Häggvägen – Stenbrottet – Råstensvägen – Hönekullavägen – Mölnlycketerminalen dras in. Resenärer hänvisas till nya linje 604 mellan Häggvägen och Mölnlycketerminalen.

Mellan Mölnlycketerminalen och Eriksdal i Kungälv kommer X4 att ha samma körväg som Grön Express har haft: Delsjömotet – Liseberg station – Heden – Polhemsplatsen – Hjalmar Brantingsplatsen.

Syftet med förändringen är att göra linje X4 till en tydlig expressbusslinje mellan Kungälv och Mölnlycke via Göteborgs centrum.

Samtliga turer för linjen kör till och från Lilla Varholmen istället för Hjuvik. Resenärer till Hjuvik hänvisas till linje 34.

Förändringar i zon B

Linjen byter namn till linje X4 och får ny körväg:

Kungälv

X4 kör: Kungälvs Resecentrum – Kexbageriet – Eriksdal och sedan vidare på E6
mot Göteborg.

Resenärer till och från Ullstorp och Ytterby hänvisas till linje 242 samt Kungälvs tätortslinjer 1 och 2.

Mellan Eriksdal och Mölnlycketerminalen kommer X4 att ha samma körväg som Grön Express har haft: Hjalmar Brantingsplatsen – Polhemsplatsen – Heden – Liseberg station –Delsjömotet.

Mölnlycke

Vissa turer fortsätter efter Mölnlycketerminalen till Höga Hallar.

Sträckan Häggvägen – Stenbrottet – Råstensvägen – Hönekullavägen – Mölnlycketerminalen dras in. Resenärer hänvisas till nya linje 604 mellan Häggvägen och Mölnlycketerminalen.

Mellan Mölnlycketerminalen och Eriksdal i Kungälv kommer X4 att ha samma körväg som Grön Express har haft: Delsjömotet – Liseberg station – Heden – Polhemsplatsen – Hjalmar Brantingsplatsen.

Syftet med förändringen är att göra linje X4 till en tydlig expressbusslinje mellan Kungälv och Mölnlycke via Göteborgs centrum.

Samtliga turer för linjen kör till och från Lilla Varholmen istället för Hjuvik. Resenärer till Hjuvik hänvisas till linje 34.

Linjen förlängs från Kungälv Resecentrum (motorvägshållplatserna) till Ytterby respektive Ullstorp och stannar inte vid hållplatserna Eriksdal eller Backadalsmotet.
Kvällsturen till och från Volvo Torslanda dras in.

OBS! Eftermiddagsturerna och de första morgonturerna till Volvo Torslanda kör från Hjalmar Brantingsplatsen.

På tidig kväll tillkommer några turer från Volvo Torslanda till Hjalmar Brantingsplatsen.

Trollhättevägen läge A dras in.

Linjerna kommer istället att stanna vid hållplats Kongahällagatan läge A. 

Mimers hus läge A dras in.

Linjerna stannar istället vid hållplats Kongahällagatan läge A.

Nya linje 604 ersätter Grön Express på sträckan Häggvägen-Mölnlycketerminalen.

Linje 616 som har kört sträckan Landvetter – Hällingsjö – Rävlanda dras in. Linjen har haft en hög andel skolresenärer men få allmänresenärer. Härryda kommun kommer att ta över skolresorna på sträckan.

 

Förändringar i zon C

De förbeställningsbara turerna på linje 303 klockan 13:28, 15:58 samt 16:58
från Lockryd dras in. Det beror på att det är få som har rest med dessa turer. 

I syfte att säkra anslutning till buss 845 vid Östersidan mot Skaftö dras följande turer in på vardagar sommartid:

Klockan 17:10 från Lysekil Södra Hamnen.
Klockan 17:25 från Östersidan.

Följande turer på förbeställningsbara linje 856 dras in:

 • Klockan 09:20 från Angård till Brastad Centrum.
 • Klockan 12:45 från Brastad till Broberg.
 • Klockan 09.35 från Broberg.

Följande turer på förbeställningsbara linje 857 dras in:

 • Klockan 09:05 från Slävik till Brodalen.
 • Klockan 12:45 från Brodalen till Slävik.

Turerna dras in på grund av för få resenärer dessa tider. Vi hänvisar resenärer till Närtrafiken eller ordinarie linjetrafik.

Linjerna börjar åter köra över bron över Norra Bohusbanan vid Säm den 14 juni. Invigningen av bron äger rum måndag den 31 maj under ledning av Trafikverket. Från och med invigningen öppnas bron upp för allmän trafik. Busstrafiken kommer dock att fortsätta köra på den omledningsväg som varit gällande under byggtiden fram till tidtabellsskiftet den 14 juni.

Vi har justerat tidtabellen för linje 883 så att tiderna passar tågens tider i Hällevadsholm.

Tåg

Västtågen byter till sommartidtabell den 28 juni.

Vänersborg–Göteborg och Älvängen- Göteborg

Ordinarie anpassningar till sommartidtabell i kombination med omfattande banarbeten leder till att tidtabellen kommer att se olika ut för enskilda veckor under sommarperioden.

Göteborg-Strömstad

Buss ersätter tåg mellan Göteborg och Stenungsund 27 juni till 18 juli.

Ersättningsbussarna kör:

 • Stenungsund station-Kodemotet-Kungälv resecentrum västra-Nils Ericson terminalen. Observera att bussen stannar vid Kodemotet och inte på Kode station.
 • Ytterby station-Nils Ericson Terminalen.

Orsaken till tågstoppet är att Trafikverket bygger Olskroken planskildhet vid en av landets högst belastade järnvägsknutar, vilket ska öka framkomligheten för all tågtrafik till och från Göteborg. 

Alingsås-Göteborg

Ändrad tidtabell och omdirigerad körväg med längre restid 28 juni till 17 juli.

Omdirigerad körväg via bangården i Kville innebär (ca 15 minuter) längre restid samt att tågen inte stannar i Sävenäs.

Orsaken är att Trafikverket bygger Olskroken planskildhet vid en av landets högst belastade järnvägsknutar, vilket ska öka framkomligheten för all tågtrafik till och från Göteborg. 

Under större delar av perioden vänder regionaltågen från Nässjö, Töreboda/Skövde samt Kinnekulle i Alingsås och resande hänvisas till pendeltåg Alingsås–Göteborg.

Borås-Herrljunga

Buss ersätter tåg mellan Herrljunga och Borås 20 juli till 11 december 2021.

Järnvägen mellan Herrljunga och Borås är en av de sista banorna i landet som saknar fjärrstyrning av trafiken. Därför kommer Trafikverket att installera ett elektroniskt signalsäkerhetssystem som skapar ett effektivare och säkrare järnvägssystem. Dessutom ska spåren bytas och banvallen rustas upp.

Borås–Varberg

Buss ersätter tåg mellan Borås och Varberg 9 augusti 2021 till 7 augusti 2022.

Trafikverket rustar upp järnvägen mellan Borås och Varberg och stängs därför av för tågtrafik under ett års tid. Hela sträckan får upprustad banvall, nya spår och ny kontaktledning.

Båt

Postbåten i Fjällbacka byter till sommartidtabell 1 juni. 

Följande linjer byter tidtabell 7 juni:

 • 281 Vrångö-Saltholmen
 • 282 Brännö Husvik-Saltholmen
 • 283 Brännö Rödstan-Saltholmen
 • 284 Saltholmen-Knarrholmen-Stora Förö-Saltholmen

 Följande linjer kör sommartidtabell från 14 juni:

 • 285 Klippan - Norra Älvstranden - Lilla Bommen
 • 286 Lindholmspiren - Stenpiren
 • 326 Dyrön – Rökan – Rörtången
 • 361 Åstol - Rönnäng
 • 362 Härön - Kyrkesund
 • 381 Käringön - Tuvesvik
 • 847 Lysekil - Skaftö
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies