Kollektivtrafik - ett bra alternativ i byggtider

Det byggs mycket i Göteborg och det påverkar kollektivtrafiken. Här kan du läsa mer om hur du enklast tar dig fram när det byggs i staden.   

Åk kollektivt, gå eller cykla

Under byggtiden prioriteras kollektivtrafik, gång och cykel före bilen. Men på flera linjer eller platser kan det bli tillfälliga eller mer långvariga förändringar; hållplatser kan flyttas, linjer kan köra andra vägar och tidtabeller kan ändras lite oftare än vanligt.

Vi gör vårt bästa för att du ska få så bra information som möjligt inför din resa.

Stora arbeten påverkar din resa

Masthuggskajen, startade i mars - pågående: Området ska byggas om och helt nya kvarter växer fram. Under ombyggnationen kommer kollektivtrafiken att påverkas. Hållplats Järnvågen kommer flyttas och nya hållplatslägen byggs allt eftersom området förändras. Vissa linjer kan påverkas med indragna hållplatser. 

Korsvägen, juni: Stora delar av Korsvägen blir arbetsområde när Västlänken går in i etapp två. Här kommer hållplatslägen och linjer förändras successivt under sommaren. Spårvagnstrafiken kommer att vara begränsad under dessa veckor vilket innebär att vissa linjer läggs om och andra ersätts med buss. Ett antal busslinjer kommer också att flyttas från Korsvägen till andra hållplatser för att skapa ett bättre trafikflöde i området. Även gående påverkas då arbetsområdet gör att det inte längre går att korsa platsen. Vi kommer att informera om alla förändringar i god tid och ha kundvärdar på plats som hjälper våra resenärer att hitta rätt.

Läs mer om Korsvägen

Haga 1 juni-27 september och sedan till 2022: Västlänken station Haga bygger under sommaren en bro över sitt arbetsområde, över vilken trafiken kommer ledas från 28 september. På grund av Västlänkens byggnation kommer spårvagnstrafiken förbi hållplats Hagakyrkan få ändrade körvägar från 1 juni till 27 september. Detta påverkar spårvagnslinje 3, 6 och 11. Linje 3 och 11 kör via Stenpiren, linje 6 via Handelshögskolan och Vasaplatsen. Linje 25 och Blå express påverkas i västlig riktning och kör via Viktoriagatan och Vasagatan.

1 oktober 2020 till våren 2022 stängs Sprängkullsgatan och då kör Blå Express och linje 25 från Sprängkullsgatan in på Lilla Bergsgatan i östlig riktning, och precis som under sommaren via Viktoriagatan och Vasagatan i västlig riktning.

Centralen, startade i mars-pågående: Runt centralstationen pågår flera stora arbeten vilket gör området lite extra störningskänsligt. Körvägar, gång- och cykelbanor kommer påverkas och förändras i takt med att arbetet med Västlänken och Hisingsbron fortskrider.

Älvsborgsbron 29 maj-30 augusti: Även denna sommar utförs underhållsarbete av Älvsborgsbron. Fordonstrafiken påverkas från och med fredag den 29 maj på kvällen och pågår sedan under veckorna 23-35.  Sex körfält blir fyra körfält. Västerleden och Oscarsleden kommer få varsitt körfält upp på bron.
Högsboleden och Ivarsbergsmotet kommer endast trafikeras av kollektivtrafik. 

Läs mer om arbetet på Älvsborgsbron

För mer information om arbetena besök framkomlighetskartan på Trafik Göteborg

Här hittar du information om din resa

  • Sök resa i Reseplaneraren eller Västtrafik To Go.
  • Se uppdaterade avgångstider på hållplatsskyltar.
  • Se i hållplatskuren om det finns anslag om förändringar.

trafikgoteborg.se hittar du information om större förändringar i trafiken.

Tips inför din resa

  • Var ute i extra god tid.
  • Res kollektivt, gå eller cykla.
  • Välj annan tid att resa än rusningstid för din resa om du kan.
  • Håll koll via reseplaneraren eller Västtrafik To Go samt realtidsskyltarna ifall det är störningar på din resa.
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies