Korsvägen i utveckling

I juni 2020 startar arbetet med Västlänkens station Korsvägen. Byggnationen innebär stora förändringar för all trafik. För kollektivtrafikens del handlar det om att ett antal linjer flyttas från området.

Från den 13 juni får därför en del linjer nya körvägar permanent och en del tillfälligt. Många av linjerna kommer att stanna vid Liseberg Station alternativt Berzeliigatan.

Vid Korsvägen och området runt omkring byggs Västlänkens järnvägstunnel och Station Korsvägen. Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Hittills har arbetet skett på den östra sidan om Korsvägen, närmast Universeum, men under 2020 är det dags att gå in i nästa fas och utöka arbetsområdet till att omfatta även den västra sidan. Det innebär att stora delar av Korsvägen och området däromkring kommer att vara ett arbetsområde under våren och sommaren. Det påverkar både kollektiv- och biltrafik men även fotgängare och cyklister då gång- och cykelstråk flyttas. Läs mer om projektet påTrafikverket eller Göteborgs stad.

Vill du läsa mer om hur kollektivtrafiken påverkas i andra delar av Göteborg under sommaren så kan du läsa om det här. 

Linjer som får nya körvägar tills vidare

Linjen får ny körväg från 13 juni och kör efter hållplats Lana över Kallebäcksviadukten till Kallebäck och vänder där. Nya hållplatser för linjen är Gräddgatan, Smörgatan, Smörkärnegatan och Kallebäck.

Linjen kör inte till hållplatserna Almedal, Getebergsäng, Korsvägen, Berzeliigatan, Heden. Vi hänvisar till linjerna till spårvagnslinjerna 2 och 4 (kör inte till Berzeliigatan och Heden) samt till busslinje 758 för resor direkt mellan Korsvägen och Heden till Lana.

 

86-karta-Frolunda-Kalleback.png

Från 13 juni kör inte linjen via Korsvägen till Heden utan vänder på nya hållplats Liseberg Station. Indragna hållplatser är Korsvägen och Heden.

 

330-karta-Kinna-Goteborg.png

Linje 513 från Öjersjö kortas av från 13 juni och kör endast till Liseberg station efter Delsjömotet. Indragna hållplatser för linjen blir Korsvägen, Berzeliigatan och Heden.

Körvägen för linje 513 från Sävedalen till Heden påverkas inte.

513-karta-Heden-Liseberg.png

 

Linjen avkortas från 13 juni och kör endast mellan Benareby och Mölnlycketerminalen.

Linjen kör inte till hållplatserna Råda Stock, Råda Säteri, Råda portar västra, Mölnlyckemotet, Delsjömotet, Korsvägen, Berzeliigatan och Heden.

601-karta-Benareby-Molnlycke.png

Från 13 juni kör linjen mellan Mölnlycketerminalen och Mölnlycke företagspark.

Linjen kör inte till hållplatserna Råda Säteri, Råda portar västra, Mölnlyckemotet, Delsjömotet, Korsvägen, Berzeliigatan och Heden.

Vi hänvisar till Grön Express vid Mölnlyckemotet, Delsjömotet, Korsvägen, Berzeliigatan och Heden för resor mellan Göteborg och Mölnlycke. Vid Råda Säteri och Råda Portar Västra hänvisas till linje 516.

 

605-karta-Molnlycke-Molnlycke-foretagspark.png

Från 13 juni kör inte linjen till Korsvägen, Berzeliigatan och Heden utan vänder på nya hållplats Liseberg Station. Indragna hållplats blir Korsvägen, Berzeliigatan och Heden.

610-karta-Ravlanda-Goteborg.png

Från 13 juni kör linje 753 från Helenedal till Heden via Gårda. Linjen får en ny hållplats vid Gårdatorget i båda riktningar. På väg mot Heden stannar linjen på nya hållplats Liseberg station, men inte när den kör mot Helenedal.

Linjen kör inte till hållplatserna Korsvägen och Berzeliigatan.

Körvägen för linje 753 från Bifrostgatan till Heden påverkas inte.

De turer på linje 753 som kör runt Enerbacken i rusningstrafik mån-fre får ny körväg:

På morgonen kör dessa turer från Mölndal station i motsolsvarv via Mölndal museum - Muraregatan - Enerbacksgatan - Flöjelbergsgatan till Mölndal station.

På eftermiddagen kör dessa turer i medsolsvarv med omvänd riktning istället. Det innebär att hållplatserna Muraregatan och Brobergsgatan får tätare trafik under högtrafiken än tidigare.

753-karta-Heden-Heden.png

 

 

Från 20 juli kör linjen från Korsvägen direkt till Heden. Linjen stannar inte på Berzeliigatan.

 

758-karta-Heden-Marklandsgatan.png

Linjer som får tillfälliga körvägar under sommaren

13 juli till 19 juli:

Under denna period påverkas spårvagnslinjerna av att spåren i Skånegatan (hållplatserna Scandinavium och Ullevi Södra) och till Mölndal och via Chalmerstunneln är avstängda. Busstrafiken påverkas av att framkomligheten runt Korsvägen är mycket begränsad.

Linje 100, 101, 102, 120 och 300 går direkt från Delsjömotet till Åkareplatsen. Utebliven hållplats är Korsvägen.

Linje 50, Grön Express och Röd Express går via Liseberg Station, Korsvägen och Berzeliigatan.

Linje 2 ersätts med buss 2E på sträckan Mölndal – Korsvägen – Heden.

Linje 4 ersätts med buss 4E på sträckan Mölndal – Korsvägen – Heden.

Linje 5 går ordinarie väg.

Linje 6 går från Chalmers via Vasaplatsen, Avenyn och Centralstationen till/från Ullevi Norra. Linje 6 berörs även av spårstoppet vid Hagakyrkan, som pågår från 1 juni till 27 september. Spårstoppet innebär att ingen spårvagnstrafik kan köra förbi hållplats Hagakyrkan. Linje 6 leds därför om via Handelshögskolan - Olivedalsgatan.

Linje 8 från Chalmers via Vasaplatsen, Domkyrkan och Centralstationen till Ullevi Norra.

Linje 13 går ej under sommartabell.

Linje 14 går mellan Liseberg Station – Korsvägen – Valand - Vasaplatsen och Sahlgrenska.

Linje 52 Från den 23 september kör linjen genom korsvägen på grund av Västlänken. Linjen kör inte på sträckan Valand-Berzeliigatan i båda riktningar. Närmaste hållplats är Kungsportsplatsen och Heden nya Allèn. 

Linje 758 går ordinarie väg.

Hållplatsen Liseberg flyttas

13 juli flyttas spårvagnshållplatsen vid Liseberg till ett nytt läge vid Liseberg Station. Även linje 50, Grön Express och Röd Express stannar vid Liseberg Station.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies