Nytt trafikupplägg i Munkedal

Den 20 augusti ändras flera busslinjer i Munkedal. Här ser du hur linjerna förändras. 

Skolskjutstrafiken lyfts ur linjetrafiken då kommunen har upphandlat den i egen regi. Detta innebär att alla skolturer, det vill säga linjerna 931932933934935936937938939 och 940 försvinner i Munkedal. Detta medför att många resmöjligheter försvinner. Övriga linjetrafiken behöver nu anpassas för framförallt gymnasieelever och pendlare. Så här ser linjernas körvägar ut i Munkedal från och med den 20 augusti.

834 Hedekas-Dingle-Håby-Munkedal

Tidigare kör vägen för linje 834 kommer delvis att köra av linje 836. Då ska området Ödsmål inte trafikeras. Nya körvägen för linje 834 är följande. Hedekas-Gunnarsbo-Grinås-Svarteborg-Dingle-Lågum-Bäckevall-Håby-Munkedal.
Linjen kör en tur på morgonen från Hedekas klockan 06:39. Turen är anpassad till tåget i Munkedal ca klockan 07:44. På eftermiddagen kör linjen från Munkedal station ca klockan 16:22 och anpassas till tåget i Munkedal klockan 16:16 och till busslinje 835 från Hedekas klockan 17:10.

836 Pjäxeröd – Jonskasen – Hedekas – Hult –Torp – Öbben – Munkedal station – Kleva – Valbo-Ryr – Holmen – Uddevalla

Linjen kör från Pjäxeröd ca klockan 06:19. Turen är anpassad till busslinje 835 klockan 06:45 i Hedekas och till busslinje 830 klockan 07:35 vid Munkedal station. Linjen kör en tur på eftermiddagen från Uddevalla Östra med starttid ca klockan 16:00 och har anpassning till bussöomke 835 i Hedekas klockan 17:10.

837 Österbo-Bärfendal-Dingle-Munkedal

Linjen ingår i nytt trafikupplägg och tas bort som linjenummer. Resenärer hänvisas till busslinjerna 872 och 875.

839 Gårvik-Torreby-Munkedal

Linjens turer justeras eftersom anpassade skolturer försvinner: Två turer på vardagar från Gårvik dras in, klockan 07:30 och 14:25. Turerna från Gårvik klockan 06:45 och 17:10 på våren och vintern går som vanligt. På alla skolfria dagar och under sommartidtabellen går en tur klockan 13:00. Det körs även en tur klockan 16.25.

Från Munkedal tas tre turer bort på vardagar: klockan 07:10, 13:45 och 14:50.
Från Munkedal körs, på vinter och vår, två turer klockan 06:30 och16:40. På alla skolfria vardagar och under sommartidtabell körs även en tur klockan 12:20 och klockan 16.10.

883 Holkekärr-Hällevadsholm-Munkedal

Linjens turer justeras eftersom anpassade skolturer försvinner. Följande turer dras in på skol- och vardagar: 07:20 Västersäter-Munkedal och 14:50 från Munkedal,

Följande resmöjligheter finns kvar alla vardagar: 06:35 Holkekärr - Hällevadsholm, 13:10 Holkekärr - Munkedal via Hällevadsholm,16:35 Hällevadsholm - Holkekärr (Sträckan Håby - Hällevadsholm dras in).

Följande resmöjlighet finns kvar på skolfria vardagar: 07:30 Hällevadsholm - Holkekärr, 08:25 Munkedal Station - Dingle

Sommartid (30/45 dgr) går följande turer: 08:40 Holkekärr - Hällevadsholm, 15:10 Holkekärr - Hällevadsholm - Håby, 08:10 Hällevadsholm - Holkekärr och 14:07 Håby Terminalen – Holkekärr