Västtrafik 2035 - framtidens kollektivtrafik

Västsverige utvecklas och Göteborg blir större för att fler ska kunna bo och leva här. För att det ska bli så bra som möjligt behöver våra gemensamma ytor användas på ett sätt som gör att stan blir mer trivsam, hälsosam och funktionell. Ett sätt är att ge mer plats för människor och hållbara resor och mindre plats för bilar och köer. Här får du koll på kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling.

Kortare restider och plats för fler

Det är trångt i trafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille. Både ombord i kollektivtrafiken och på vägarna. Antalet invånare väntas öka med 200 000 fram till år 2035. För att detta ska gå ihop skapades en målbild, ett slags trafikkoncept som gör att vi har en kostym att växa i. Det handlar bland annat om nya spårvagnslinjer, metrobussar i egna körfält och linbanan över älven. 

Restiderna kortas med 20-25 procent

Platskapaciteten ökar med 70 procent

Allt om målbild 2035

Exempel på satsningar

En ny spårväg från Linnéplatsen till Stigberget, vidare över eller under Göta Älv till Lindholmen och Frihamnen. Den nya spårvägen kortar restiderna och gör att du kan resa mellan platser utan att passera city. 

Mer om Innerstadsringen på vgregion.se

Stadsbanan blir en del av spårvagnstrafiken. Det som kännetecknar stadsbanan jämfört med annan spårvagnstrafik är att stadsbanan kör längre stråk, hållplatserna ligger glest och hastigheten är högre. Inte helt olikt tunnelbanetrafik.

Mer om stadsbanan på vgregion.se 

Citybusskonceptet är busslinjer till och från city med egna körbanor på alla sträckor det är möjligt. Tanken är att linjenätet och körvägarna ska vara stabilt över tid, precis som spårvagnslinjer. Eftersom citybussarna ska gå i tätbebyggda områden finns goda förutsättningar att köra bussarna på el. 

Mer om citybussnätet på vgregion.se

Mellanstadsringen är en satsning med egna körbanor för metrobusslinjer längs Söder-Västerleden, Lundbyleden och E6 Tingstadstunneln-Åbromotet. Den binder ihop flera viktiga platser i storstadsområdet, innehåller många av de saknade tvärlänkarna, och är en del i metrobussnätet som sträcker sig ut i ytterstaden och grannkommunerna och in till City via trafiklederna. 

Mer om Mellanstadsringen på vgregion.se

Just nu planeras för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen med mellanliggande stationer vid Lindholmen och Västra Ramberget. Linbanan bildar en ny tvärlänk i kollektivtrafiken som avlastar centrum och minskar risken för trängsel och förseningar. Linbanan kan ta sig fram över svårpasserade barriärer och möjliggör för värdefull stadsutveckling.

Mer om linbanan som kollektivtrafik

Västlänkens stationer

Västlänken skapar nya direktförbindelser för pendlare i Västra Götalandsregionen. Både de cirka 110 000 personer som dagligen pendlar in till Göteborg och de ungefär 50 000 göteborgare som pendlar ut ur staden. När Västlänken är klar kan vi utveckla hela Västtrafiks tågtrafik. Vi kommer att bygga resecentrum vid Västlänkens stationer tre stationer Haga, Centralen och Korsvägen. 

Tjuvkika på Västlänkens stationer och resecentrum

Resecentrum - en del i utvecklingen

Vi bygger resecentrum för att din resa ska gå så smidigt som möjligt. När stadsdelar växer krävs mer kollektivtrafik och på de platser många linjer och trafikslag passerar behövs service som till exempel vänthall, trafikinformation och biljettförsäljning. När vi bygger resecentrum passar vi också på att bidra till en fin stadsmiljö genom att bygga snygga byggnader. Stenpiren resecentrum till exempel, som vunnit pris!

Nya resecentrum på gång

Vi tar mindre plats om vi reser tillsammans

Ett enda pendeltåg motsvarar en bilkö på 3 kilometer. En spårvagn ersätter en 764 meter lång bilkö. En fullsatt buss tar bort en bilkö på 328 meter. Kollektivtrafiken är en del av lösningen på storstadens problem med trängsel i trafiken. 

Så påverkas trafiken av byggprojekt i Göteborg

Stadsbyggnadsprojekten i Göteborg börjar redan nu. Under byggtiden kommer det att bli trångt och trafiken kommer köra lite andra vägar. Följ hur trafiken påverkas och se var det byggs på framkomlighetskartan på trafikgoteborg.se.

Framkomlighetskartan 

Nytt inom stadsutveckling

Vi satsar på fler elbussar i Göteborg

Sommaren 2020 blir det fler elbussar i Göteborg. Då elektrifieras linjerna 20, 27, 31 och 32. Samtidigt bygger Västtrafik Sveriges första elladdningsnav för bussar på hållplatsen Eketrägatan i Göteborg. Det blir en så kallad smart laddstation, där elen fördelas efter behov. Här kommer fyra bussar att kunna laddas samtidigt. Senast 2030 ska Västtrafik ha elektrifierat all stads- och tätortstrafik i Västra Götalandsregionen.

Mer om vår elsatsning

Nytt poddavsnitt om den smarta staden

Kanadensaren Brent Toderian satte Vancouver på kartan över världens mest hållbara städer genom ett kontroversiellt men framgångsrikt stadsutvecklingsprojekt. Idag är han en erkänd auktoritet på hållbar stadsutveckling med uppdrag i många länder. Med sina tydliga och utmanande budskap kring hur städer och regioner måste agera för att bli smartare och bättre att leva i för sina invånare har han fått ledare över hela världen att tänka i nya banor.

Lyssna på avsnitt 13

Bostadsrättsförening erbjuder Västtrafikbiljetter

I höst kommer bostadsrättsföreningen Viva i Guldheden i Göteborg erbjuda Västtrafikbiljetter till de som bor där. Det är en del i en resetjänst som kallas för EC2B. De har utvecklat en resetjänst som innebär att de boende via föreningen kan få tillgång till bland annat kollektivtrafik, lånecykel och bilpool. Målet är att testa mobilitetstjänster för att undersöka hur man kan minimera behovet av egen bil. 

Mer om resetjänsten

Bild: Riksbyggen

Linje 60 blir elektrisk

Tystare och renare fordon kommer snart att rulla mellan Masthugget och Redbergsplatsen i Göteborg. Om ett år körs hela linje 60 på el. Det finns många fördelar med elbussar i stadstrafiken. Kunder har hört av sig till oss med synpunkter om buller utmed linjen, vilket elbussar kan hjälpa till att minska. 

Detaljerad information om elbussarna på linje 60

El - framtiden för kollektivtrafik

Snart fler elfordon i Göteborg

Att köra med miljövänliga drivmedel är en förutsättning för en trivsam stad. Vi som kör mycket trafik har också ett ansvar att minska klimatpåverkan. En sak är säker, i framtiden kommer vi behöva köra mer trafik på el. Hanna Björk är hållbarhetschef på Västtrafik och har koll på det senaste inom hållbara drivmedel. 

Hanna Björk om framtidens drivmedel