Västtrafik 2035 - framtidens kollektivtrafik

Västsverige utvecklas och Göteborg blir större för att fler ska kunna bo och leva här. För att det ska bli så bra som möjligt behöver våra gemensamma ytor användas på ett sätt som gör att stan blir mer trivsam, hälsosam och funktionell. Ett sätt är att ge mer plats för människor och hållbara resor och mindre plats för bilar och köer. Här får du koll på kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling.

Hållbara drivmedel

Minskar klimatpåverkan

Att köra med miljövänliga drivmedel är en förutsättning för en trivsam stad. Vi som kör mycket trafik har också ett ansvar att minska klimatpåverkan. Hanna Björk är miljöstrateg på Västtrafik och har koll på det senaste inom hållbara drivmedel. Enligt henne kommer vi i framtiden bland annat behöver köra mer på el.

Hanna Björk om framtidens drivmedel 

Kortare restider och plats för fler

Det är trångt i trafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille. Både ombord i kollektivtrafiken och på vägarna. Antalet invånare väntas öka med 200 000 fram till år 2035. För att detta ska gå ihop skapades en målbild, ett slags trafikkoncept som gör att vi har en kostym att växa i. Det handlar bland annat om nya spårvagnslinjer, metrobussar i egna körfält och linbanan över älven. 

Restiderna kortas med 20-25 procent

Kapaciteten ökar med 70 procent

Allt om målbild 2035

Exempel på satsningar

En ny spårväg från Linnéplatsen till Stigberget, vidare över eller under Göta Älv till Lindholmen och Frihamnen. Den nya spårvägen kortar restiderna och gör att du kan resa mellan platser utan att passera city. 

En ny spårväg från Haga till Polhemsplatsen och förbi centralen avlastar Brunnsparken och andra delar av City och gör hela spårvägssystemet pålitligare.

Mellanstadsringen är en satsning med egna körbanor för metrobusslinjer längs Söder-Västerleden, Lundbyleden och E6 Tingstadstunneln-Åbromotet. Den binder ihop flera viktiga platser i storstadsområdet, innehåller många av de saknade tvärlänkarna, och är en del i metrobussnätet som sträcker sig ut i ytterstaden och grannkommunerna och in till City via trafiklederna. 

Just nu planeras för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen med mellanliggande stationer vid Lindholmen och Västra Ramberget. Linbanan bildar en ny tvärlänk i kollektivtrafiken som avlastar centrum och minskar risken för trängsel och förseningar. Linbanan kan ta sig fram över svårpasserade barriärer och möjliggör för värdefull stadsutveckling.

Mer om linbanan som kollektivtrafik

Vi tar mindre plats om vi reser tillsammans

Ett enda pendeltåg motsvarar en bilkö på 3 kilometer. En spårvagn ersätter en 764 meter lång bilkö. En fullsatt buss tar bort en bilkö på 328 meter. Kollektivtrafiken är en del av lösningen på storstadens problem med trängsel i trafiken. 

Så påverkas trafiken av byggprojekt i Göteborg

Stadsbyggnadsprojekten i Göteborg börjar redan nu. Under byggtiden kommer det att bli trångt och trafiken kommer köra lite andra vägar. Följ hur trafiken påverkas och se var det byggs på framkomlighetskartan på trafikgoteborg.se.

Framkomlighetskartan 

Resecentrum - en del i utvecklingen

Vi bygger resecentrum för att din resa ska gå så smidigt som möjligt. När stadsdelar växer krävs mer kollektivtrafik och på de platser många linjer och trafikslag passerar behövs service som till exempel vänthall, trafikinformation och biljettförsäljning. När vi bygger resecentrum passar vi också på att bidra till en fin stadsmiljö genom att bygga snygga byggnader. Stenpiren resecentrum till exempel, som vunnit pris!

Nya resecentrum på gång

Resecentrum vid Västlänkens stationer

Västlänken skapar nya direktförbindelser för pendlare i Västra Götalandsregionen. Både de cirka 110 000 personer som dagligen pendlar in till Göteborg och de ungefär 50,000 göteborgare som pendlar ut ur staden. När Västlänken är klar kan vi utveckla hela Västtrafiks tågtrafik. Vi kommer att bygga resecentrum vid Västlänkens stationer tre stationer Haga, Centralen och Korsvägen. 

Tjuvkika på Västlänkens stationer och resecentrum

Nytt inom stadsutveckling

Självkörande bussar på Göteborgs gator

Just nu testas för första gången självkörande elbussar i Göteborg. Bussarna kör en rutt mellan tre hållplatser kring Chalmers i Johanneberg.

Testet görs för att undersöka hur vi kan anpassa städer för framtidens utmaningar. I framtiden behöver städer vara tätare, det ger mindre plats för parkeringsplatser. Vi som vistas i städerna vill kunna andas bra luft och utsättas för mindre buller. Här kan de självkörande minibussarna ta oss snabbt, tyst och avgasfritt mellan platser i stan. 

Projektet leds av RISE Viktoria men är ett samarbete mellan flera parter, bland annat Västtrafik.

Allt om testet på projektets hemsida

Lars Backström
Debatt - Västlänken är ingen bromskloss

Utbyggnaden av kollektivtrafiken i Göteborg stannar inte av i och med bygget av Västlänken. Vi behöver alltså inte ställa regional kollektivtrafik mot lokal kollektivtrafik, vi behöver inte välja mellan att gynna göteborgare eller Trollhättebor. För det finns satsningar som gynnar flera grupper samtidigt och det är nu kollektivtrafikens styrka kommer att visa sig på riktigt, skriver Västtrafiks vd Lars Backström.

Läs debattartikeln om Västlänken på gp.se

Poddavsnitt om blandstad

Under de kommande 20 åren ska det byggas för hisnande 1 000 miljarder kronor i Göteborgsregionen. I det här avsnittet av Västtrafiks podcast har vår vd Lars Backström bjudit in Annette Vejen Tellevi, arkitekt och en av samordnarna för Yimby Gbg och Jan Jörnmark, debattör, författare och docent i ekonomisk historia för att prata om kollektivtrafik och hållbar stadsutveckling.

Lyssna på avsnittet