Västtrafik 2035 - framtidens kollektivtrafik

Västsverige utvecklas och Göteborg blir större för att fler ska kunna bo och leva här. För att det ska bli så bra som möjligt behöver våra gemensamma ytor användas på ett sätt som gör att stan blir mer trivsam, hälsosam och funktionell. Ett sätt är att ge mer plats för människor och hållbara resor och mindre plats för bilar och köer. Här får du koll på kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling.

Rapport: Västsvenskarnas syn på framtidens resor

I vår nya attitydundersökning Hållplats 2018 har vi frågat invånare i Västra Götaland vad de tänker om framtidens resande kopplat till städernas och regionens utveckling. Undersökningen visar bland annat att majoriteten av alla bilister tycker bättre om städer med färre bilar. 

Rapport - Hållplats 2018 (pdf) 

Panelsamtal om rapporten

Nästan alla vill ha hållbar utveckling men få vill ändra på sig. Varför är det så? Hör samtalet mellan Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi, Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad på KTH och Maria Wetterstrand, samhällsdebattör och tidigare språkrör för Miljöpartiet.

Kortare restider och plats för fler

Det är trångt i trafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille. Både ombord i kollektivtrafiken och på vägarna. Antalet invånare väntas öka med 200 000 fram till år 2035. För att detta ska gå ihop skapades en målbild, ett slags trafikkoncept som gör att vi har en kostym att växa i. Det handlar bland annat om nya spårvagnslinjer, metrobussar i egna körfält och linbanan över älven. 

Restiderna kortas med 20-25 procent

Platskapaciteten ökar med 70 procent

Allt om målbild 2035

Exempel på satsningar

En ny spårväg från Linnéplatsen till Stigberget, vidare över eller under Göta Älv till Lindholmen och Frihamnen. Den nya spårvägen kortar restiderna och gör att du kan resa mellan platser utan att passera city. 

Mer om Innerstadsringen på vgregion.se

Stadsbanan blir en del av spårvagnstrafiken. Det som kännetecknar stadsbanan jämfört med annan spårvagnstrafik är att stadsbanan kör längre stråk, hållplatserna ligger glest och hastigheten är högre. Inte helt olikt tunnelbanetrafik.

Mer om stadsbanan på vgregion.se 

Citybusskonceptet är busslinjer till och från city med egna körbanor på alla sträckor det är möjligt. Tanken är att linjenätet och körvägarna ska vara stabilt över tid, precis som spårvagnslinjer. Eftersom citybussarna ska gå i tätbebyggda områden finns goda förutsättningar att köra bussarna på el. 

Mer om citybussnätet på vgregion.se

Mellanstadsringen är en satsning med egna körbanor för metrobusslinjer längs Söder-Västerleden, Lundbyleden och E6 Tingstadstunneln-Åbromotet. Den binder ihop flera viktiga platser i storstadsområdet, innehåller många av de saknade tvärlänkarna, och är en del i metrobussnätet som sträcker sig ut i ytterstaden och grannkommunerna och in till City via trafiklederna. 

Mer om Mellanstadsringen på vgregion.se

Fler tåg och bättre förbindelser

En väl utbyggd tågtrafik viktigt för att knyta samman huvudorterna i Västra Götaland bättre. Det gör också att invånarna smidigare kan ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Därför har det tagits fram en gemensam målbild, som beskriver hur tågtrafiken kan utvecklas fram till 2035. I målbilden föreslås tätare avgångar, längre tåg, högre hastighet och en utbyggnad av järnvägsnätet.

Målbild tåg 2035

Västlänkens stationer

Västlänken skapar nya direktförbindelser för pendlare i Västra Götalandsregionen. Både de cirka 110 000 personer som dagligen pendlar in till Göteborg och de ungefär 50 000 göteborgare som pendlar ut ur staden. När Västlänken är klar kan vi utveckla hela Västtrafiks tågtrafik. Vi kommer att bygga resecentrum vid Västlänkens stationer tre stationer Haga, Centralen och Korsvägen. 

Tjuvkika på Västlänkens stationer och resecentrum

Resecentrum - en del i utvecklingen

Vi bygger resecentrum för att din resa ska gå så smidigt som möjligt. När stadsdelar växer krävs mer kollektivtrafik och på de platser många linjer och trafikslag passerar behövs service som till exempel vänthall, trafikinformation och biljettförsäljning. När vi bygger resecentrum passar vi också på att bidra till en fin stadsmiljö genom att bygga snygga byggnader. Stenpiren resecentrum till exempel, som vunnit pris!

Nya resecentrum på gång

Vi tar mindre plats när vi reser tillsammans

Ett enda pendeltåg motsvarar en bilkö på 3 kilometer. En spårvagn ersätter en 764 meter lång bilkö. En fullsatt buss tar bort en bilkö på 328 meter. Kollektivtrafiken är en del av lösningen på storstadens problem 

Så påverkas trafiken av byggprojekt i Göteborg

Stadsbyggnadsprojekten i Göteborg börjar redan nu. Under byggtiden kommer det att bli trångt och trafiken kommer köra lite andra vägar. Följ hur trafiken påverkas och se var det byggs på framkomlighetskartan på trafikgoteborg.se.

Framkomlighetskartan 

Nytt inom stadsutveckling

Debatt: Station Haga blir en viktig knutpunkt

Att jämföra dagens hållplats intill Hagakyrkan med den kommande station Haga är inte relevant. Det som i dag är en spårvagnshållplats blir i framtiden en fullskalig tågstation med fyra spår under jord och flertalet hållplatslägen för spårvagnar och bussar på ytan, skriver vår vice vd Roger Vahnberg och styrelsordförande Lars Holmin på debattsidan i Göteborgs Posten.

Debattartikeln i sin helhet 

Alexander Ståhle och Katarina Graffman

Nytt poddavsnitt - Hållbarhetsparadoxen

Klimathotet kräver en omställning av samhället som vi aldrig sett tidigare. Det vet vi redan. Vad är det då som gör att vi som individer har så svårt göra hållbara val i vår vardag, varför byter vi inte bara vanor? Antropologen Katarina Graffman och stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle hjälper oss förstå vårt beteende och hur samhället kan knuffa oss rätt.

Lyssna på avsnitt 15

Vi satsar på fler elbussar i Göteborg

Sommaren 2020 blir det fler elbussar i Göteborg. Då elektrifieras linjerna 20, 27, 31 och 32. Samtidigt bygger Västtrafik Sveriges första elladdningsnav för bussar på hållplatsen Eketrägatan i Göteborg. Det blir en så kallad smart laddstation, där elen fördelas efter behov. Här kommer fyra bussar att kunna laddas samtidigt. Senast 2030 ska Västtrafik ha elektrifierat all stads- och tätortstrafik i Västra Götalandsregionen.

Mer om vår elsatsning

Bostadsrättsföreningen Viva

Bostadsrättsförening erbjuder Västtrafikbiljetter

Snart kommer bostadsrättsföreningen Viva i Guldheden i Göteborg erbjuda Västtrafikbiljetter till de som bor där. Det är en del i en resetjänst som kallas för EC2B. De har utvecklat en resetjänst som innebär att de boende via föreningen kan få tillgång till bland annat kollektivtrafik, lånecykel och bilpool. Målet är att testa mobilitetstjänster för att undersöka hur man kan minimera behovet av egen bil. 

Mer om resetjänsten

Bild: Riksbyggen

El - framtiden för kollektivtrafik

Hållbarhetschef Hanna Björk

Snart fler elfordon i Göteborg

Att köra med miljövänliga drivmedel är en förutsättning för en trivsam stad. Vi som kör mycket trafik har också ett ansvar att minska klimatpåverkan. En sak är säker, i framtiden kommer vi behöva köra mer trafik på el. Hanna Björk är hållbarhetschef på Västtrafik och har koll på det senaste inom hållbara drivmedel. 

Hanna Björk om framtidens drivmedel 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies