Västtrafik 2035 - framtidens kollektivtrafik

Västsverige utvecklas och Göteborg blir större för att fler ska kunna bo och leva här. För att det ska bli så bra som möjligt behöver våra gemensamma ytor användas på ett sätt som gör att stan blir mer trivsam, hälsosam och funktionell. Ett sätt är att ge mer plats för människor och hållbara resor och mindre plats för bilar och köer. Här får du koll på kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling.

Rapport: Så tycker, tänker och känner Västra Götaland.

I vår attitydundersökning Hållplats 2019 har vi frågat vad invånarna i regionen tänker om sitt resande, idag och i framtiden.

Hållplats 2019 är ett sätt att samlas kring frågan om hur vi tillsammans ska lyckas ställa om, snabbare. Undersökningen visar att 60 procent av vanebilisterna vill att det ska bli lättare för kollektivtrafiken att komma fram i staden. 67 procent vill ha mer plats för cyklar i staden och 68 procent vill ha mindre biltrafik.

Rapport - Hållplats 2019 (pdf)

Rapport - Hållplats 2018 (pdf) 

Hållplats 2019: Hur gör vi hållbart resande till norm?

Vägarna är överfulla. Luften i städerna är skadlig. Och en majoritet åker fortfarande själva i sina bilar. Så hur ska vi lyckas ställa om till mer hållbart resande?

El - framtiden för kollektivtrafik

Nu får Göteborg sin första elfärja

Elvy är Västtrafiks första eldrivna färja. Batteridriften minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med en tredjedel och bränslebesparingen är upp till 45 procent.

Mer om Elvy

160 nya elbussar under 2020

2019 inleddes Västtrafiks storsatsning på elektrifiering och vi började köra 60 elbussar på olika orter runt om i regionen. Under 2020 börjar vi köra 160 elbussar i Göteborg, Mölndal och Partille. Övergången till en helt eldriven stadstrafik är avgörande för att Västtrafik ska kunna nå de högt uppsatta miljömål man har. Samtidigt minskas bullret och utsläppen så att människor mår bättre och städerna kan byggas tätare.

Mer om elektrifieringen av stadstrafiken

Kortare restider och plats för fler

Det är trångt i trafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille. Både ombord i kollektivtrafiken och på vägarna. Antalet invånare väntas öka med 200 000 fram till år 2035. För att detta ska gå ihop skapades en målbild, ett slags trafikkoncept som gör att vi har en kostym att växa i. Det handlar bland annat om nya spårvagnslinjer, metrobussar i egna körfält och linbanan över älven. 

Restiderna kortas med 20-25 procent

Platskapaciteten ökar med 70 procent

Allt om målbild 2035

Exempel på satsningar

En ny spårväg från Linnéplatsen till Stigberget, vidare över eller under Göta Älv till Lindholmen och Frihamnen. Den nya spårvägen kortar restiderna och gör att du kan resa mellan platser utan att passera city. 

Stadsbanan blir en del av spårvagnstrafiken. Det som kännetecknar stadsbanan jämfört med annan spårvagnstrafik är att stadsbanan kör längre stråk, hållplatserna ligger glest och hastigheten är högre. Inte helt olikt tunnelbanetrafik.

Citybusskonceptet är busslinjer till och från city med egna körbanor på alla sträckor det är möjligt. Tanken är att linjenätet och körvägarna ska vara stabilt över tid, precis som spårvagnslinjer. Eftersom citybussarna ska gå i tätbebyggda områden finns goda förutsättningar att köra bussarna på el. 

Mellanstadsringen är en satsning med egna körbanor för metrobusslinjer längs Söder-Västerleden, Lundbyleden och E6 Tingstadstunneln-Åbromotet. Den binder ihop flera viktiga platser i storstadsområdet, innehåller många av de saknade tvärlänkarna, och är en del i metrobussnätet som sträcker sig ut i ytterstaden och grannkommunerna och in till City via trafiklederna. 

Fler tåg och bättre förbindelser

En väl utbyggd tågtrafik viktigt för att knyta samman huvudorterna i Västra Götaland bättre. Det gör också att invånarna smidigare kan ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Därför har det tagits fram en gemensam målbild, som beskriver hur tågtrafiken kan utvecklas fram till 2035. I målbilden föreslås tätare avgångar, längre tåg, högre hastighet och en utbyggnad av järnvägsnätet.

Målbild tåg 2035

Västlänkens stationer

Västlänken skapar nya direktförbindelser för pendlare i Västra Götalandsregionen. Både de cirka 110 000 personer som dagligen pendlar in till Göteborg och de ungefär 50 000 göteborgare som pendlar ut ur staden. När Västlänken är klar kan vi utveckla hela Västtrafiks tågtrafik. Vi kommer att bygga resecentrum vid Västlänkens stationer tre stationer Haga, Centralen och Korsvägen. 

Tjuvkika på Västlänkens stationer och resecentrum

Resecentrum - en del i utvecklingen

Vi bygger resecentrum för att din resa ska gå så smidigt som möjligt. När stadsdelar växer krävs mer kollektivtrafik och på de platser många linjer och trafikslag passerar behövs service som till exempel vänthall, trafikinformation och biljettförsäljning. När vi bygger resecentrum passar vi också på att bidra till en fin stadsmiljö genom att bygga snygga byggnader. Stenpiren resecentrum till exempel, som vunnit pris!

Nya resecentrum på gång

Vi tar mindre plats när vi reser tillsammans

Ett enda pendeltåg motsvarar en bilkö på 3 kilometer. En spårvagn ersätter en 764 meter lång bilkö. En fullsatt buss tar bort en bilkö på 328 meter. Kollektivtrafiken är en del av lösningen på storstadens problem 

Så påverkas trafiken av byggprojekt i Göteborg

Stadsbyggnadsprojekten i Göteborg börjar redan nu. Under byggtiden kommer det att bli trångt och trafiken kommer köra lite andra vägar. Följ hur trafiken påverkas och se var det byggs på framkomlighetskartan på trafikgoteborg.se.

Framkomlighetskartan 

Nytt inom stadsutveckling

Poddavsnitt: Uppstickarna

Från ingenstans dök dom plötsligt upp. Små, elektriska och delade farkoster som busar med hela systemet. I avsnittet träffar vår vd Lars Backström företagen VOI och Bzzt som gett sig in i den glödheta mikromobilitetsbranschen.

Lyssna på hela avsnittet

Alexander Ståhle och Katarina Graffman

Poddavsnitt - Hållbarhetsparadoxen

Klimathotet kräver en omställning av samhället som vi aldrig sett tidigare. Det vet vi redan. Vad är det då som gör att vi som individer har så svårt göra hållbara val i vår vardag, varför byter vi inte bara vanor? Antropologen Katarina Graffman och stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle hjälper oss förstå vårt beteende och hur samhället kan knuffa oss rätt.

Lyssna på avsnitt 15

Bostadsrättsföreningen Viva

Bostadsrättsförening erbjuder Västtrafikbiljetter

Bostadsrättsföreningen Brf Viva i Guldheden i Göteborg erbjuder Västtrafikbiljetter till de som bor där. Det är en del i en resetjänst som kallas för EC2B. De har utvecklat en resetjänst som innebär att de boende via föreningen kan få tillgång till bland annat kollektivtrafik, lånecykel och bilpool. Målet är att testa mobilitetstjänster för att undersöka hur man kan minimera behovet av egen bil. 

Mer om resetjänsten

Bild: Riksbyggen

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies