Krav på hållbara drivmedel i upphandlingar

Hållbara drivmedel är bränsle som har låg eller ingen klimatpåverkan. 96 procent av Västtrafiks trafik körs idag med hållbara drivmedel och vi siktar såklart på 100 procent. 

- När vi upphandlar trafik ställer vi krav på att de som kör för oss ska använda drivmedel som minskar klimatpåverkan, alltså hållbara drivmedel. Med hjälp av trafikföretagen som kör åt oss minskar vi med andra ord successivt klimatpåverkan, Säger Hanna Björk.

Mer om Västtrafiks miljöarbete

Ökad elektrifiering

En sak är säker, i framtiden behöver vi köra mer kollektivtrafik på el. En ny lagstiftning säger att drivmedelsbolagen måste blanda in mer förnybara drivmedel i bensin och diesel. Det finns en risk att det blir brist på till exempel biogas, HVO och RME när även bilar och lastbilar tankas med dem.

- För att de hållbara drivmedlen ska räcka behöver en större del av kollektivtrafiken köras på el. Om vi kör på el i städer kan de hållbara drivmedlen fördelas så att annan trafik också blir mer hållbar, Säger Hanna Björk. 

Mer om den nya lagen

Nordiska städer långt fram

Huvudstäderna i de nordiska länderna är väldigt långt fram på området. 
- Oslo är modiga. De ställer höga krav i upphandlingar och förhandlar smart när de ska bestämma vem som ska köra deras trafik.

Västtrafik satsar på att bli riktigt bra på att köra hållbart och vi har redan kommit en bra bit på vägen.

Mål 2006 – 2020: minska koldioxidutsläpp med 80 procent. Vi har redan minskat med 70 procent.

Föreslaget Mål 2020 - 2035: minska koldioxidutsläpp med 90 procent

Drömscenario: företräde i trafiken och svensktillverkade drivmedel

Om Hanna får önska fritt vill hon i framtiden att drivmedlen som Västtrafik kör med är tillverkade i Sverige. 

- Ett drömscenario är att enbart köra med el och biogas och att drivmedlen är tillverkade i Sverige. Det ger lite klimatpåverkan och vi minskar risken att drivmedlen tillverkats på ett sätt som inte är enligt våra värderingar. 

Hanna förklarar också att hon önskar att kollektivtrafik alltid ska ha företräde gentemot annan trafik. Det skulle minska tomgångskörning och öka attraktiviteten för resenärerna genom att de känner att de är prioriterade.

- Det slösas mycket drivmedel om vi inte kommer fram med bussar i stan.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies