Under träffen, som till största del bestod av dragningar från externa talare med möjlighet att ställa frågor och diskutera, fick vi höra Anna Vadeby och Katja Kircher, båda från VTI berätta om sina forskningsområden – Trafikanters inställning till trafiksäkerhet respektive Trafikanters uppmärksamhet. Vidare fick vi lyssna till Joakim Bjerhem och Kim Alm från AFRY som pratade om korsningspunkter för cyklister och gångtrafikanter, samt Jonas Hedlund från Tyréns som berättade om den egentliga cykelinfrastrukturen och preferenser hos olika typer av cyklister.

Skicka ett mejl till karin.ryberg@vasttrafik.se om du är intresserad av materialet från träffen.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies