Träffen innehöll bland annat inspiration från Skåne och från vårt eget arbete på Västtrafik för att stötta företag i omställningen till ett mer hållbart resande. Vi fick också höra från IVL Svenska Miljöinstitutet om vikten av att ha en relevant och styrande resepolicy, om hur man jobbar med mobilitetsavtal i Göteborgs Stad och lite annat smått och gott.

Har du frågor om träffen eller vill ta del av materialet, skicka ett mail till karin.ryberg@vasttrafik.se.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies