Träffen kommer innehålla inspiration från Skåne och från vårt eget arbete på Västtrafik för att stötta företag i omställningen till ett mer hållbart resande. Vi kommer också få höra från IVL Svenska Miljöinstitutet om vikten av att ha en relevant och styrande resepolicy, om hur man jobbar med mobilitetsavtal i Göteborgs Stad och lite annat smått och gott. Nätverksträffen riktar sig till kommunala tjänstepersoner i Västra Götaland och Halland.

Välkomna!

Skicka ett mail till karin.ryberg@vasttrafik.se om du har några frågor.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies