Under träffen fick vi lyssna till Tim Foster, biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet om vilka Generation Z är och hur den generationen skiljer sig från tidigare. Vi fick även lyssna till Jessica Berg, Forskningschef vid VTI och Cecilia Friis, Projektledare på NTF om unga och ungas resande.

Vill du ta del av materialet, kontakta Karin Ryberg på karin.ryberg@vasttrafik.se.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies