en spårvagn av modellen M28

Det rör sig om 48 spårvagnar, av totalt 255, som nu tas ur trafik. Spårvagnarna har problem med rost vilket upptäckts vid besiktning. De besiktigade vagnarna är redan tagna ur trafik, återstående M28:or tas ur trafik under dagen av säkerhetsskäl.

Planen sedan lång tid är att de nästan 60 år gamla spårvagnarna ska ersättas av nyare. Men på grund av att resandet ökat så kraftigt under de senaste tio åren har spårvagnarna fått fortsätta köra. Nu går det inte längre.

Så påverkas trafiken

På grund av tillgången till färre spårvagnar kommer linje 14, förstärkningslinjen mellan Wieselgrensplatsen och Kortedala, dras in från och med fredag.

– Vi behöver planera om trafiken och kommer köra fler enkelvagnar under en period. Vi tar hänsyn till hur resandet ser ut när vi lägger planeringen och kommer göra allt vi kan för att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt, säger Niclas Olsson, affärschef för spårvagnstrafiken på Västtrafik.

Linje 13 kommer fortsätta köra mellan centrum och Saltholmen, men kommer inte återgå till sin ordinarie linjesträckning som planerat i december.

Ökad leveranstakt av nya vagnar

Samtidigt ökar leveranstakten av Västtrafiks nya spårvagnar, modell M33. Från november levereras två nya spårvagnar per månad. M33 rymmer fler resenärer än två sammankopplade spårvagnar av typen M28. Västtrafik har köpt totalt 40 stycken M33, och 40 stycken M34, den längre versionen.

Spårvagnstrafiken kommer vara påverkad av lägre tillgång till spårvagnar fram till nästa höst, en i successivt minskande omfattning.

Publicerad 2021-10-28
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies