När Västtrafik skiftar tidtabell i kollektivtrafiken den 17 juni lanseras ett helt nytt upplägg för kollektivtrafiken i Ale.

Två helt nya linjer och nya körvägar för befintliga linjer är några av nyheterna. Samtidigt dras linje 412 mellan Älvängen och Nödinge in.

- Det är en linje som till stor del gått parallellt med tåget som nu dras in. De resurserna vi sparar kan vi då istället använda för att utveckla trafiken i hela kommunen, till exempel tätortstrafik i Nödinge och Älvängen. På det stora hela är detta en utveckling med målet att öka resandet med kollektivtrafiken, säger Attila Ungvari, affärschef Buss Stad på Västtrafik.

Under sommaren sätter Västtrafik in fem elbussar i Ale. Elbussarna kommer främst rulla på linje 404 och 411.

Så förändras trafiken

Linje 401 Angered-Surte-Bohus-Kungälv

Ingen förändring.

Linje 402 Nödinge-Bohus-Jennylund

Ingen förändring.

Linje 403 Nödinge-Alafors-Nödinge

Ny linje som kör sträckan Nödinge-Alafors-Nödinge varje kvart i rusningstid. Övrig tid kör den två gånger i timman.

 Linje 404 Nödinge-Backa säteri-Nödinge

Ny linje som kör sträckan Nödinge-Backa säteri-Nödinge varje kvart i rusningstid. Övrig tid kör den två gånger i timman.

Linje Älvan

Linjen byter namn till 411. 

Linje 411 Älvängen-Maden-Älvängen

Linjen får ny körväg och kör sträckan Älvängen-Maden-Älvängen. Linjen kör varje kvart i rusningstid. Övrig tid kör den två gånger i timman.

Gamla linje 411 försvinner. För resenärer som rest med gamla linje 411 hänvisar vi till linje 414 i rusningstid.

Linje 412 Älvängen-Starrkärr-Alafors-Nödinge

Linjen försvinner. Vi hänvisar till linje 403, 411, 413 och 414. För resenärer som ska till och från Starrkärrs kyrka är närmaste hållplats Skattegården.

Linje 413 Ryd-Himlaskolan

Linjen får ändrad körväg och ny ändhållplats är Himlaskolan. Linjen kör två gånger i timman i rusningstid.

Linjen stannar inte vid hållplatserna Brandsbovägen, Tudors Fabrik, Nol Station, Södra Vägen, Gallåsvägen, Trollevik och Nödinge Station. Kunder hänvisas att resan med linje 403 istället. Samtrafik skapas vid Alafors Fabriker.

Linje 414 Kollanda-Älvängen-Himlaskolan

Linjen får ny körväg och kör sträckan Kollanda-Älvängen-Himlaskolan två gånger i timman i rusningstid.

Linjen stannar inte vid hållplatserna Starrkärr skola, Starrkärr kyrka, Grunne, Uspatorpsvägen, Alafors fabriker, Brantbacken, Lunnavägen, Brandsbovägen, Tudors Fabriker, Nol Station, Södra Vägen, Gallåsvägen, Trollevik och Nödinge Station. 

Linje 415 Sandsjödal-Bönabo-Nödinge

Linjen trafikeras endast i rusningstid på sträckan Bönabo-Nödinge station. Linjen ersätts delvis av linje 404 som passar med tåget i Nödinge var 15 minut i rusningstid och 30 min trafik övrig tid måndag till söndag.

Linje 431 Kollanda-Skepplanda

Linjen får ändrad körväg och kör sträckan Kollanda-Skepplanda.

Linjen kör två gånger i timman i rusningstid. Linjen kör inte till Älvängen.

Resenärer hänvisas till linje 434 för resa till/från Älvängen.

Linjen stannar inte vid hållplatserna Garnvindeskolan, Tegvägen, Albotorget, Åkersliden, Vadbacka, Forsvallen, Fors, Storgården, Skönningared norra, Västergården, Skönningared södra, Paradisvägen, Björlövsvägen, Gustavas plats, Älvängens resecentrum.

Linje 433 Lödöse-Alvhem-Skepplanda

Ingen förändring.

Linje 434 Älvängen-Skepplanda-Getås

Alla turer blir tidtabellslagda, vilket innebär att du inte behöver förbeställa från och med den 17 juni.

Publicerad 2019-06-07
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies