Fram till den 17 juni pågår arbeten på Nils Ericsonsgatan vid hållplats Nordstan som i olika utsträckning påverkar kollektivtrafiken. Orsaken till förändringarna är bygget av Västlänken.

Från den 29 april stängs ett körfält i riktning mot Åkareplatsen av vilket innebär bussfilen försvinner och att bil- och busstrafik måste trafikera samma körfält. Förändringen kan leda till köbildning och längre restider för busslinjer på sträckan.

Från den 2 maj sker även förändringar av trafiken i motsatt riktning, på Nils Ericsonsgatan mot Hisingen, vilket får till följd att flera busslinjer som kör mot Hisingen får nya hållplatslägen.

– När det nu pågår många infrastrukturprojekt i Göteborg är det särskilt viktigt att man som resenärerna har gott om tid på sig och söker sin resa i vår Reseplanerare. Det är också viktigt att fler reser kollektivt, går eller cyklar så vi får färre bilar inne i centrum och mindre belastning på trafiken, säger Mikael Olsson, ansvarig för trafikfrågor på Västtrafik.

Linjer som påverkas

Från 29 april, Nils Ericsonsgatan mot Åkareplatsen:
Linjerna 121, 127, 128, 141, 159, SVART, GRÖN och GUL får delat körfält med bilar när bussfilen försvinner. Resenärer får räkna med köbildning och längre restider.

Från 2 maj, Nils Ericsonsgatan mot Hisingen:
Linje 16X, 17, 58, 121, 141 och 159 flyttas från hållplatsläge B till hållplatsläge D.

Linje 127, 128, SVART, GRÖN och GUL flyttas från hållplatsläge D till det nya hållplatsläget E.

Övrigt

Övriga linjer som trafikerar hållplats Nordstan, både bussar och spårvagnar i båda riktningarna, kan indirekt komma att påverkas av trafikförändringarna med köbildning och längre restider som följd.

Från den 6 maj inleds även rivningen av de tre yttersta gaterna på Nils Ericsonterminalen. Arbetet kan leda till att vissa busslinjer kör från andra gater än vanligtvis.

Vi uppmanar alla resenärer att söka sin resa i Reseplaneraren för information om förändringar för respektive linje. Det kommer finnas informatörer och trafikledare på plats vid hållplats Nordstan när förändringarna träder i kraft. Tillsammans med övriga aktörer kommer också vi att noggrant följa utvecklingen av trafiksituationen i området.

Publicerad 2019-04-26
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies