Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat om att genomföra en prishöjning på Västtrafiks biljetter med i genomsnitt 2,5 procent. Därutöver höjs kilometerpriset med ytterligare 10 procent.

Exempel på nya priser från den 6 januari

Därför höjs priserna

Priserna höjs för att kunna upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken. Västtrafik vill öka det hållbara resandet. Under nästa år satsar Västtrafik på ny och utbyggd kollektivtrafik för 28 miljoner kronor. Det innebär nya linjer och tätare turer på flera befintliga linjer.

Publicerad 2018-12-10
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies