jan
07

Biljettpriserna ändras 7 januari

Den 7 januari ändras Västtrafiks priser. Samtidigt slutar vi med kontanter på Västtågen.

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har bestämt att Västtrafiks biljettpriser ska höjas med i genomsnitt 2,5 procent och att cykel ombord inte kostar extra. Enkelbiljettpriset höjs med ungefär tre procent. Priset på periodbiljetter höjs med ungefär två procent.

Exempel på nya priser från den 7 januari

Därför höjs priserna

Kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik ökar, bland annat för nya fordon och personal. Vi vill utveckla kollektivtrafiken och förbättra servicen. Under 2018 kommer vi bland annat att satsa på tätare turer, nya linjer och uppfräschning av hållplatser.

Cykel ombord utan kostnad

Från och med 7 januari kommer det inte att kosta extra om du vill ta med dig cykel ombord. Detta gäller på linjer där det är tillåtet att ta med cykel.

Publicerad 2017-11-28