Tekniken som studenterna nyttjar på elbussen på linje 55 har utvecklats av Ericsson. Sensorer har även monterats på inomhushållplatsen vid Teknikgatan och på Götaplatsen utmed linjens sträckning. Göteborgs Stads befintliga mätstation vid Nordstan kommer också att ingå i testet. Uppgifter om partikelhalt, luftfuktighet och temperatur mäts.

– Vår målsättning är att vi ska kunna visualisera och följa luftkvalitetsmätningarna i realtid och att historiska data ska sparas och göras tillgänglig för andra som är intresserade, säger Henrik Hagfeldt, en av studenterna i projektet.

Ett problem för den som vill mäta luftkvalitet idag är att det är dyrt att installera utrustningen och att datainsamlingen ofta sker punktvis.

– Vi vill lösa problemet genom att använda oss av flera små och relativt billiga sensorer som kopplas samman. Genom att använda en sensor på en rörlig buss får vi dessutom en bättre helhetsbild och kommer närmare miljöer där människor vistas, säger Henrik Hagfeldt.

Idén kom till under ett så kallat ideathon arrangerat av bland andra Västtrafik, Ericsson, Chalmers och RISE. Utmaningen i tävlingen var att komma fram med innovativa lösningar kopplat till hållbar utveckling och kollektivtrafik.

– Vi tycker den här idén är väldigt spännande och är tacksamma för studenternas innovativa arbete. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att få en bättre luftkvalitet så vi hjälper gärna till att ta fram nya mätmetoder, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Publicerad 2019-04-08
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies