Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Färja linje 296

I den nya upphandlingen har vi ställt krav på att trafiken på linjen ska köras med el. Nu har avtalet, som har trafikstart i december 2023, tilldelats Öckerö Rederi AB. Det befintliga fartyget som kör på linjen idag, MS Burö, kommer att byggas om till eldrift av Öckerö Rederi AB. Det nya avtalet sträcker sig från 2023 till 2038.

Bara förnybar el

Batterierna i den ombyggda elfärjan kommer att laddas både dag- och nattetid när fartyget lägger till vid Öckerö färjeläge. Elen som laddar färjan kommer att vara märkt med Bra Miljöval och vara helt förnybar.

Trafiken mellan Öckerö-Björkö-Kalvsund-Grötö kommer att fortsätta som tidigare från trafikstarten 2023. Mindre justeringar av tidtabellen kommer att göras för att bättre optimera laddningen av färjan.

Publicerad 2022-08-30