Många kreativa namnförslag som speglar hållbarhet, men också en hel del göteborgshumor, kom in då Västtrafik bjöd in Göteborgarna till namntävling. Älvis, Elvira, Håkan Elström & Älvan är några få exempel av de många bidragen. Men det blir Elvy som kommer att färdas över Göta Älv framöver.

– Vi är glada över att kunna döpa båten tillsammans med våra resenärer. Vinnarnamnet återspeglar hållbarhetsaspekten samtidigt som namnet passar bra in i älv-familjen tillsammans med Älveli och Älvfrida. Elektrifiering av kollektivtrafiken är en viktig satsning för att kunna nå det högt satta mål vi har om att minska koldioxidutsläppen med 80 procent till år 2020, säger Christer Olsson, chef för färje- och spårvagnstrafiken på Västtrafik.

Välbehövlig förstärkning

Färjetrafiken över älven har varit en succé sedan starten och resandet fortsätter öka. Mellan januari och juli i år gjordes cirka 888 000 resor med älvskyttlarna på linje 286 mellan Stenpiren och Lindholmen, en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2017.

Med den nya färjan kan Västtrafik köra tio avgångar per timme istället för åtta som idag, en välbehövlig förstärkning av linjen.

Stora miljövinster

Införandet av eldriven kollektivtrafik ligger i linje med det förslag till miljö- och klimatstrategi som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Den nya älvskytteln minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med en tredjedel. Batterierna kan laddas med förnybar el från vindkraft och vattenkraft. 

Om tekniken slår väl ut kan det bli mer el på älven framöver. Älveli och Älvfrida är nämligen också förberedda för eldrift.

Publicerad 2018-09-05
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies