Västtåg kör genom landskap med träd och en sjö.

Alla trafikslag ökar

Resandet ökar inom alla trafikslag. Den största procentuella ökningen står tågtrafiken för, där har resandet ökat med 35 procent den senaste femårsperioden. 2017 gjordes 21 miljoner resor med tågtrafiken i Västsverige, jämfört med knappt 16 miljoner resor 2012.

Allra flest resenärer finns inom busstrafiken. Förra året gjordes 166 miljoner resor med Västtrafiks bussar, att jämföra med 130 miljoner resenärer för fem år sedan. Det är en ökning med 28 procent.

Spårvagnstrafiken i Göteborg står också för en stor del av resorna. Under 2017 gjordes 126 miljoner resor med spårvagnarna. För fem år sedan var samma siffra 108 miljoner, vilket innebär att resandet på spårvagn har ökat med 16 procent sedan dess.

Även färjetrafiken nådde rekordnivåer under 2017 med 7 miljoner resor.

Största linjen

Den mest beresta linjen inom Västtrafik är spårvagnslinje 6 mellan Kortedala och Länsmansgården i Göteborg. Där gjordes 16,3 miljoner resor under förra året vilket motsvarar ungefär 45 000 resor per dag.

Publicerad 2018-01-29
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies