Bland kollektivtrafikresenärer är det fler som väljer att köra bil och fler som väljer att cykla mer. Men den största ökningen syns bland de som går. I en undersökning som gjordes i våras av undersökningsföretaget Point svarar över 30 procent att de går mer nu jämfört med innan coronaviruset började spridas. Trots det uppstår trängsel på vissa linjer.

Kan minska trängsel

I Borås har trängsel framför allt uppstått i centrum, ofta mellan hållplatser som har anknytning till en skola. Med initiativet Gå för Borås vill Västtrafik uppmuntra gymnasieelever att gå eller cykla hela eller delar av sina resor. Syftet är att minska trängsel i kollektivtrafiken och göra plats ombord.

– Om fler har möjlighet att gå istället för att ta bussen i centrala Borås så uppmuntrar vi till det. På så sätt kan vi på ett solidariskt sätt göra det tryggt för dem som verkligen behöver åka kollektivt, säger Lars Backström, VD på Västtrafik.

Utöver att vilja minska trängseln tar initiativet fasta på andra fördelar med att gå.

– Förutom att ge motion, vilket gör att man mår bättre, så har gång det i särklass lägsta ekologiska fotavtrycket. Det ligger helt i linje med vår vision att göra hållbart resande till norm, säger Lars Backström.

En av flera åtgärder

Sedan coronapandemin startade har Västtrafik arbetat för att minska trycket på kollektivtrafiken. Trafiksituationen följs dagligen upp och förstärkningstrafik sätts in där det finns mest behov. Andra exempel på åtgärder är värdar, utrop, fönsterskyltar och informationsinsatser i digitala kanaler. Samtidigt fortsätter Västtrafik att be resenärer att undvika onödiga resor.

– Om fler går hela eller delar av sin resa gör det stor skillnad. Tittar man på resor genom centrala Borås så tar resorna inte mer än en kvart, tjugo minuter att gå. Exempelvis så ligger både Almåsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet endast cirka 1 500 meter från Borås centralstation, säger Lars Backström.

Västtrafik har tagit fram kartor som visar avståndet till och från skolor och centrala delar av Borås för att uppmuntra till att gå kortare sträckor:

Karta Almåsgymnasiet.

Karta Bäckängsgymnasiet.

Karta Fjärdingskolan.

Karta Sven Eriksongymnasiet.

Karta Viskastrandsgymnasiet.

Frågor och svar

Vi vill att alla som verkligen behöver resa kollektivt ska kunna resa säkert och tryggt med oss. Om vi minskar de korta resorna, kommer det göra stor skillnad och det blir mer plats ombord för de som verkligen behöver resa. Så gå gärna om du kan.

Detta är bara en uppmaning till de som har möjlighet att gå. Vi har full förståelse för alla inte har den möjligheten av olika skäl, geografiska såväl som fysiska. Men om de som har möjlighet att gå gör det, så skapar vi luft i systemet – plats för fler och framförallt plats för de som behöver resa.

Nej, vi kör med alla de tillgängliga resurser vi har både när det gälller fordon och förare. 

 

Publicerad 2020-09-07
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies