Så påverkas kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken påverkas på sträckan Götaplatsen - Vasagatan - Kungsportsavenyn - Kungsportsplatsen mellan kl 15.30 och 19.00.

Läs mer om hur trafiken påverkas.

Sök din resa i Reseplaneraren

Sök din resa i Reseplaneraren. Vi uppmanar alla som reser genom centrala Göteborg dessa dagar att vara ute i god tid och räkna med längre restid.

Publicerad 2019-07-31
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies