Hede station visionsbild över glasbyggnad.

Väntas bli klart årsskiftet 2018/2019

Stationshuset börjar byggas den 14 december och väntas bli klart årsskiftet 2018/2019. I byggnaden kommer det finnas en öppen vänthall i två halvplan och en servicedel i två plan.

Fler resenärer de kommande åren

Antalet resenärer på Kungsbackapendeln väntas fördubblas inom de kommande tre åren i takt med att det byggs många nya bostäder i Kungsbacka kommun.

Tågstationen går från en renodlad pendelparkeringsstation till en station som smälter in i stadsdelen där många nya bostäder byggs.

Färre väderskydd under byggtiden

Under byggtiden tas de två väderskydden närmast kiosken bort. Det finns tre väderskydd kvar en bit norrut på perrongen. Tågen kommer att stanna vid de väderskydd som finns kvar under tiden som bygget pågår.

Bild: ABAKO arkitektkontor AB

Publicerad 2017-12-12
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies