Under våren och sommaren blir det förändringar på flera buss- och spårvagnslinjer i Göteborg. Anledningen är pågående byggprojekt och ett par större spårarbeten som behöver göras. Flera omläggningar är tillfälliga men några linjer förändras permanent. Omläggningar sker bland annat på linje 16, 19, 25 och 52. 

Linjer som får ändrad körväg.

– Vi behöver göra justeringar i kollektivtrafiken för att vår trafik ska flyta på bra och för att våra resenärer ska få så smidiga resor som möjligt under byggperioden, men också i framtiden eftersom Göteborg är en stad som växer. Vi uppmuntrar även de som kan att cykla eller gå, det kan ibland vara det smidigaste färdmedlet, säger Anette Ekdahl, projektledare på Västtrafik.

Publicerad 2021-04-12
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies