Västtrafik arbetar löpande med att öka tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken. Erfarenheter från tidigare försök med kroppsburen kamera på SJ Götalandståg har visat att de kan bidra till att förhindra konflikter och hotfulla situationer.

Nu kommer liknande tester påbörjas på bussarna i Uddevalla. Om försöken går bra kan kamerorna bli permanenta.

– Våra tidigare försök har visat goda resultat och vi hoppas att det här testet ska ha samma effekt i Uddevalla. Förhoppningen är att det ska öka tryggheten för våra förare, säger Rebecca Sundborg, affärschef buss region på Västtrafik.

Kameran kommer att bäras i brösthöjd så att den syns tydligt. Inspelning och lagring kommer bara ske vid situationer där hot om våld eller våld förekommer. Allt material som spelas in är krypterat.

Förbättrad arbetsmiljö

Under 2018 inträffade flera incidenter med hot och våld riktade mot förare i Uddevalla. Västtrafik tog då fram en handlingsplan tillsammans medtrafikföretaget Bivab och förarnas arbetsgivare Uddevalla Omnibus för att förbättra arbetsmiljön. Testet med kroppsburen kamera är en del av den planen.

Publicerad 2019-03-08
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies