Bild på elbussar

Kör i Göteborg, Mölndal och Partille

De 150 elbussarna kommer att köra på 34 helt elektrifierade linjer i de olika kommunerna. I Göteborg är det främst i de sydvästra delarna och i Partille och Mölndal är det på de lokala stadslinjerna som det kommer köras elbussar.

- Elbussarna gör att vi kan skapa tystare och renare städer som västsvenskarna kan bo och leva i. Jag hoppas att det här kan bli ett stort lyft för de som reser med oss i Göteborg, Mölndal och Partille. Det gör mig också stolt att vi på Västtrafik vågar vara ledande i den här utvecklingen mot en mer modern och hållbar trafik. Det här placerar oss i framkant i Norden och även Europa när det gäller elektrifierad trafik, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Elbussar på fler orter

Sedan tidigare kör vi över 60 elbussar på olika orter i Västra Götalandsregionen, samt en elfärja i Göteborg. De nya elbussarna är ett steg mot vårt mål om att all stadstrafik i regionen ska vara elektrifierad till år 2030 samt det övergripande miljömålet att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser per personkilometer med 90 procent till 2035 jämfört med 2006.

Publicerad 2020-12-08
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies