Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Nu står det klart att den tredje älvskytteln som köps in för pendeltrafiken över Göta Älv blir en elhybrid som körs på både el och konventionellt fartygsbränsle.

Färjan levereras hösten 2018 och sätts in i trafik vid tidtabellskiftet i december, om allt går enligt plan. Då kommer den att trafikera sträckan mellan Stenpiren och Lindholmspiren, tillsammans med sina systerfartyg Älveli och Älvfrida. 

Färjetrafiken över älven har varit en succé sedan starten och resandet fortsätter öka. Med den nya färjan kan Västtrafik köra en färja var femte minut i rusningstrafik istället för var sjunde som idag, en välbehövlig förstärkning av linjen.

Kör på el i fyra timmar

Då skytteln bara ligger still någon minut på varje sida älven hinner den inte ladda när den går i trafik, därför behöver den drivas på annat drivmedel när batterierna tar slut. Färjan kan köra i cirka fyra timmar på en laddning. När batteriet tagit slut kan det laddas under drift eller med el vid kaj.

Stora miljövinster

Den nya älvskytteln minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med en tredjedel. Batterierna laddas med förnybar el från vindkraft och vattenkraft. Om tekniken slår väl ut kan det bli mer el på älven framöver. Älveli och Älvfrida är också förberedda för eldrift.

Fakta

  • 33 meter lång
  • 9 meter bred
  • Plats för 298 passagerare och 80 cyklar
  • Likadana ändar så att den aldrig behöver vända för att kunna lägga till
Publicerad 2017-10-04